Het Boek

Psalmen 129:1-8

1Een bedevaartslied.

Laat Israël het volgende zeggen:

sinds de tijd dat ons volk ontstond,

zijn wij onderdrukt.

2Van het begin af aan

hebben zij ons in moeilijkheden gebracht,

maar zij hebben ons niet overwonnen.

3Zij hebben ons onderdrukt

en zelfs gemarteld.

4Maar de Here, die rechtvaardig oordeelt,

heeft de touwen waarmee de ongelovigen

ons hadden vastgebonden, doorgesneden.

5Alle volken die Jeruzalem haten,

zullen te kijk worden gezet en wegvluchten.

6Zij lijken op gras dat op de daken groeit

en al is verdord voor het wordt uitgetrokken.

7Het kan zelfs niet meer als hooi dienen.

8Voor zulke mensen geldt niet de zegenwens:

‘Ik bid dat de Here u zegent.’

Ook niet:

‘Wij zegenen u in de naam van de Here.’

Swedish Contemporary Bible

Psaltaren 129:1-8

Psalm 129

Förtröstan trots förföljelse

1En vallfartssång.

”De har förtryckt mig mycket ända från min ungdom,”

ska Israel säga,

2”de har förtryckt mig mycket ända från min ungdom.

Men de har inte besegrat mig.

3Min rygg är sönderplöjd av dessa plöjare,

de har dragit långa fåror.

4Men Herren är rättfärdig.

Han har skurit av de gudlösas band.”

5Alla som hatar Sion

ska vända tillbaka i skam.

6De blir som gräs på taket,

som vissnar innan det börjar växa.

7Den som skördar får inte en handfull av det,

och ingen binder samman en kärve av det.

8Och ingen som går förbi dem ropar:

Herrens välsignelse är över er!

Vi välsignar er i Herrens namn.”