Het Boek

Psalmen 125:1-5

1Een bedevaartslied.

Wie in alles op de Here vertrouwt,

is onwankelbaar als de berg van Jeruzalem,

die er voor altijd is.

2Zoals rondom Jeruzalem bergen liggen,

zo is de Here rondom zijn volk.

Niet alleen nu,

maar altijd en tot in de eeuwigheid.

3Want het land van de gelovigen zal niet

onder de tirannie van de goddeloze vijand blijven zuchten.

De gelovigen zullen dan ook niet komen tot onrechtmatige daden.

4Here, wilt U het goede doen

voor eerlijke, goede mensen?

5Als iemand echter van de rechte weg afdwaalt,

zal hij, samen met de ongelovigen,

door de Here worden vernietigd.

Laat er vrede zijn in Israël!

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 125:1-5

Psalmul 125

O cântare de pelerinaj

1Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sion

care nu poate fi clătinat, ci va sta pe vecie.

2Cum sunt munții împrejurul Ierusalimului,

așa este Domnul împrejurul poporului Său

de acum și până‑n veci.

3Căci toiagul celui rău nu va stăpâni partea celor drepți,

ca nu cumva cei drepți să întindă mâinile spre nedreptate.

4Fă bine, Doamne, celor buni

și celor drepți în inimile lor!

5Cât despre cei care se întorc la căile lor sucite,

Domnul îi va îndepărta

ca pe cei ce săvârșesc nelegiuirea.

Pacea să fie peste Israel!