Het Boek

Psalmen 123:1-4

1Een bedevaartslied.

Ik kijk omhoog naar mijn God,

die in de hemel woont.

2Zoals knechten wachten op het bevel van hun meester

en een dienstmeisje wacht op het teken van haar meesteres,

richten wij onze ogen op de Here, onze God,

en verwachten van Hem genade.

3Geeft U ons genade, Here, en helpt U ons.

Want wij hebben al te veel minachting ontmoet.

4Wij werden overladen met spot van ongelovigen

en trotse mensen hebben ons met minachting behandeld.

Meer kunnen wij niet verdragen.

Bibelen på hverdagsdansk

Salmernes Bog 123:1-4

Bøn om hjælp

1En valfartssang.

Jeg løfter mit blik til dig, Herre,

du, som troner i Himlen.

2Som slaven iagttager,

hvad hans herre gør,

som slavepigens øjne følger,

hvad hendes frue foretager sig,

sådan er vores blik vendt mod dig, Gud,

for vi ser frem til din nådige indgriben.

3Hjælp os, Herre, vær barmhjertig imod os!

Vi har fået nok af folks foragt,

4vi er trætte af de stoltes spot,

af de hovmodiges hån.