Het Boek

Psalmen 118

1Prijs de Here, want Hij is een goede God.
Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.
Laat eerst het volk van Israël zeggen:
‘Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.’
Laat dan het nageslacht van Aäron zeggen:
‘Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.’
En laat nu ieder die ontzag heeft voor de Here, zeggen:
‘Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.’
Toen ik het heel erg moeilijk had,
heb ik de Here aangeroepen.
Hij heeft mij antwoord gegeven en mij bevrijd.
Ik kon het allemaal weer aan.
De Here is dicht bij mij,
ik ben nergens meer bang voor.
Want wat kan een mens mij nu nog aandoen?
De Here is dicht bij mij en mijn vrienden,
daarom kan ik neerzien op mijn tegenstanders.
Het is het beste te leven onder de bescherming van de Here,
dat biedt meer zekerheid
dan wanneer men op mensen vertrouwt.
Het is het beste te leven onder de bescherming van de Here,
dat biedt meer zekerheid
dan wanneer men het verwacht van machthebbers.
10 Toen ik van alle kanten werd ingesloten,
heb ik de vijand neergeslagen in de naam van de Here.
11 Toen zij mij omringden,
heb ik ze in de naam van de Here neergeslagen.
12 Het leek wel alsof ik door een zwerm bijen werd aangevallen,
maar ik heb ze uitgerookt,
ik heb hen neergeslagen in de naam van de Here.
13 U hebt mij flink te pakken gehad,
ik was zelfs gevallen.
Maar de Here hielp mij.
14 De Here is mijn kracht
en ik zing een loflied voor Hem.
Hij heeft mij bevrijd.
15 Luister!
Vanuit de huizen van de gelovigen
klinken overwinningsliederen en lofzangen.
De rechterhand van de Here
is sterk en doet grote dingen.
16 De rechterhand van de Here
helpt mensen overeind.
De rechterhand van de Here
is sterk en doet grote dingen.
17 Ik kom niet om in de strijd,
maar zal overleven
en iedereen vertellen wat de Here heeft gedaan.
18 De Here heeft mij pijnlijk gestraft,
maar Hij heeft mij in leven gelaten.
19 Laat mij zien waar de rechtvaardigheid is,
dan zal ik daar naar binnen gaan.
Ik wil de Here prijzen.
20 De rechtvaardigheid is waar de Here woont,
de gelovigen mogen bij Hem komen.
21 Ik prijs U, want U hebt mij gehoord
en geantwoord. U hebt mij gered.
22 De steen die door de bouwers was afgekeurd,
is juist de hoeksteen geworden.
23 Zo heeft de Here het gewild
en wij zien dat als een groot wonder.
24 Deze dag heeft de Here gemaakt,
het is goed dat wij deze dag jubelen
en grote blijdschap ervaren.
25 Here, geef ons bevrijding!
Here, geef ons welvaart.
26 Gezegend is hij
die komt in de naam van de Here.
Wij zegenen u vanuit het huis van de Here.
27 De Here is onze God.
Hij zorgt ervoor dat wij in het licht kunnen leven.
Zet de lofoffers maar vast klaar naast het altaar.
Bind ze eraan vast.
28 U bent mijn God,
ik zal U prijzen.
Mijn God, U bent de Allerhoogste!
29 Prijs de Here,
Hij is een goede God!
Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.

Nkwa Asem

Nnwom 118

Nkonimdi ho mpaebɔ

1Da Awurade ase efisɛ, oye na n’adɔe nso wɔ hɔ daa.

Nnipa a wɔwɔ Israel nyinaa nka se, “N’adɔe wɔ hɔ daa.” Onyankopɔn asɔfo nyinaa nka se, “N’adɔe wɔ hɔ daa.” Wɔn a wɔsom no nyinaa nka se, “N’dɔe wɔ hɔ daa.”

M’amanehunu mu, mefrɛɛ Awurade; ogyee me so ma medee me ho. Awurade ne me wɔ hɔ enti minsuro biribiara. Dɛn na obi betumi ayɛ me? Awurade na ɔboa me na mɛhwɛ sɛ wobedi m’atamfo so.

Awurade mu ahotoso ye sen nnipa mu ahotoso. Awurade mu ahotoso ye sen mpanyimfo mu ahotoso.

10 Atamfo pii twaa me ho hyiae, nanso Awurade tumi nti, mesɛee wɔn nyinaa. 11 Baabiara na wɔatwa me ho ahyia nanso Awurade tumi nti, mesɛee wɔn nyinaa. 12 Wɔbɛkyere guu me so sɛ nnowa nanso wɔhyewee ntɛm so sɛnea ogya atɔ nsɔe mu; Awurade tumi nti, mesɛee wɔn. 13 Wɔbaa me so ahoɔden so a na wɔredi me so nanso Awurade boaa me. 14 Awurade maa me tumi ne ahoɔden; wagye me nkwa. 15 Muntie sɛ Onyankopɔn nkurɔfo a wɔwɔ ne ntamadan mu reteɛm anigye ne nkonimdi so se, “Awurade ahoɔden tumi no na ayɛ. 16 Ne tumi abrɛ yɛn nkonim, n’ahoɔden tumi wɔ ɔko mu no!” 17 Merenwu; mmom mɛtena ase na mapae mu aka nea Awurade ayɛ. 18 Watwe m’aso dennen de, nanso wamma manwu.

19 Bue Fie hɔ pon ma me, na mɛkɔ mu akɔda Awurade ase. 20 Awurade pon ni; atreneefo nko ara na wotumi ba mu. 21 Mekamfo wo, Awurade, efisɛ, wotee me nka, efisɛ, woama me nkonimdi.

22 Ɔbo a adansifo poe sɛ ɛho nni mfaso no, na ɛho baa mfaso koraa. 23 Awurade na ɔyɛɛ eyi. Ɛyɛ nwonwa aniso! 24 Ɛnnɛ yɛ Awurade nkonim da. Momma yɛn ani nnye. Momma yenni da no. 25 Gye yɛn nkwa, Awurade, gye yɛn nkwa! Ma yenni nkonim, O Awurade! 26 Awurade nhyira obiara a ɔba Awurade din mu. Yehyira mo fi Awurade fi.

27 Awurade yɛ Onyankopɔn. Wayɛ yɛn adɔe. Nnubaa kitakita mo yi, mumfiti afahyɛ no ase na muntwa afɔremuka no ho nhyia. 28 Woyɛ me Nyankopɔn na meda wo ase. Mɛpae mu maka wo kɛseyɛ. 29 Da Awurade ase efisɛ, oye na n’adɔe wɔ hɔ daa.