Het Boek

Psalmen 1:1-6

1Gelukkig is de mens

die in de wandeling niet luistert

naar de raad van slechte mensen,

die niet blijft stilstaan

op de weg van de zondaars

en vermijdt te zitten

bij hen die met God spotten.

2Integendeel, het is voor hem een vreugde

te doen wat de Here van hem vraagt,

dag en nacht is hij bezig met zijn woord.

3Hij lijkt op een boom

die aan de oever van een beek staat.

Wanneer het jaargetijde ervoor aanbreekt,

draagt hij volop vrucht

en zijn bladeren verwelken niet.

Alles wat deze mens onderneemt,

is een succes.

4Bij de zondaars ligt het echter anders!

Die waaien uiteen als het kaf in de wind.

5Op de dag van het oordeel

zullen zij niet veilig zijn,

zij kunnen dan immers niet standhouden

te midden van Gods trouwe volgelingen!

6Want de Here

leidt de wegen van zijn volgelingen,

terwijl de weg van de goddelozen

rechtstreeks naar de afgrond voert.

O Livro

Salmos 1:1-6

Primeiro Livro

(Salmos 1–41)

Salmo 1

1Feliz é aquele

que não segue o conselho dos ímpios,

que não vai pelo caminho dos pecadores,

nem se senta na companhia dos escarnecedores.

2Antes tem prazer em fazer o que o Senhor ensina,

meditando dia e noite na sua Lei.

3É como a árvore plantada junto a cursos de água,

que dá fruto na época própria,

e cujas folhas não murcham.

Tudo o que ele fizer prospera.

4Mas não são assim os ímpios!

São antes como a palha

que o vento leva.

5Por isso, não resistirão, quando vier o julgamento de Deus,

não poderão permanecer no ajuntamento dos justos.

6Pois o Senhor conhece o caminho dos justos,

mas o caminho dos ímpios conduz à perdição.