Het Boek

Psalmen 1:1-6

1Gelukkig is de mens

die in de wandeling niet luistert

naar de raad van slechte mensen,

die niet blijft stilstaan

op de weg van de zondaars

en vermijdt te zitten

bij hen die met God spotten.

2Integendeel, het is voor hem een vreugde

te doen wat de Here van hem vraagt,

dag en nacht is hij bezig met zijn woord.

3Hij lijkt op een boom

die aan de oever van een beek staat.

Wanneer het jaargetijde ervoor aanbreekt,

draagt hij volop vrucht

en zijn bladeren verwelken niet.

Alles wat deze mens onderneemt,

is een succes.

4Bij de zondaars ligt het echter anders!

Die waaien uiteen als het kaf in de wind.

5Op de dag van het oordeel

zullen zij niet veilig zijn,

zij kunnen dan immers niet standhouden

te midden van Gods trouwe volgelingen!

6Want de Here

leidt de wegen van zijn volgelingen,

terwijl de weg van de goddelozen

rechtstreeks naar de afgrond voert.

Nueva Versión Internacional

Salmo 1:1-6

LIBRO I

Salmos 1–41

Salmo 1

1Dichoso el hombre

que no sigue el consejo de los malvados,

ni se detiene en la senda de los pecadores

ni cultiva la amistad de los blasfemos,

2sino que en la ley del Señor se deleita,

y día y noche medita en ella.

3Es como el árbol

plantado a la orilla de un río

que, cuando llega su tiempo, da fruto

y sus hojas jamás se marchitan.

¡Todo cuanto hace prospera!

4En cambio, los malvados

son como paja arrastrada por el viento.

5Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio,

ni los pecadores en la asamblea de los justos.

6Porque el Señor cuida el camino de los justos,

mas la senda de los malos lleva a la perdición.