Het Boek

Psalmen 1:1-6

1Gelukkig is de mens

die in de wandeling niet luistert

naar de raad van slechte mensen,

die niet blijft stilstaan

op de weg van de zondaars

en vermijdt te zitten

bij hen die met God spotten.

2Integendeel, het is voor hem een vreugde

te doen wat de Here van hem vraagt,

dag en nacht is hij bezig met zijn woord.

3Hij lijkt op een boom

die aan de oever van een beek staat.

Wanneer het jaargetijde ervoor aanbreekt,

draagt hij volop vrucht

en zijn bladeren verwelken niet.

Alles wat deze mens onderneemt,

is een succes.

4Bij de zondaars ligt het echter anders!

Die waaien uiteen als het kaf in de wind.

5Op de dag van het oordeel

zullen zij niet veilig zijn,

zij kunnen dan immers niet standhouden

te midden van Gods trouwe volgelingen!

6Want de Here

leidt de wegen van zijn volgelingen,

terwijl de weg van de goddelozen

rechtstreeks naar de afgrond voert.

Nova Versão Internacional

Salmos 1:1-6

PRIMEIRO LIVRO

Salmo 1

1Como é feliz aquele

que não segue o conselho dos ímpios,

não imita a conduta dos pecadores,

nem se assenta na roda dos zombadores!

2Ao contrário, sua satisfação

está na lei do Senhor,

e nessa lei medita dia e noite.

3É como árvore plantada à beira de águas correntes:

Dá fruto no tempo certo

e suas folhas não murcham.

Tudo o que ele faz prospera!

4Não é o caso dos ímpios!

São como palha que o vento leva.

5Por isso os ímpios não resistirão no julgamento

nem os pecadores na comunidade dos justos.

6Pois o Senhor aprova o1.6 Ou cuida do; ou ainda conhece o caminho dos justos,

mas o caminho dos ímpios leva à destruição!