Het Boek

Prediker 1

Wijsheid heeft niets te betekenen

1De schrijver van dit boek wordt Prediker genoemd. Hij is koning in Jeruzalem en zoon van David.

Naar mijn mening is niets van blijvende waarde, alles is zinloos.

Want wat bereikt een mens met al zijn harde werken hier op aarde? Generaties gaan en generaties komen, maar er verandert niets wezenlijks. De zon komt op en gaat onder en haast zich rond de aarde om opnieuw op te gaan. De wind blaast vanuit het zuiden en het noorden, hier en daar, steeds wisselend van kracht en richting, zonder ooit een doel te bereiken. De rivieren monden uit in de zee, maar de zee raakt nooit vol. Het water keert weer terug naar de rivieren en vloeit weer naar de zee.

Alles is onuitsprekelijk vermoeiend. Hoeveel wij ook zien, het is nooit genoeg. Hoeveel wij ook horen, tevreden zijn wij nooit. De geschiedenis herhaalt zich steeds weer. Niets is werkelijk nieuw, 10 alles is al eens gezegd of gedaan. Kunt u iets nieuws aanwijzen? Hoe weet u of het eeuwen geleden ook al niet bestond? 11 Wij kunnen niet meer achterhalen wat in vroeger tijden gebeurde en toekomstige generaties zullen zich niet meer herinneren wat wij in onze tijd hebben gedaan.

12 Ik, Prediker, was koning van Israël en regeerde vanuit Jeruzalem. 13 Ik nam mij voor de zin van alles wat onder de hemel gebeurde, te willen begrijpen. Dat is een vermoeiende bezigheid die God de mens heeft gegeven om hem nederig te maken. 14 Alle arbeid is een opeenvolging van zinloosheid, het bouwen van luchtkastelen. 15 Wat verkeerd is, kan niet worden goedgepraat en wat niet bestaat, kan niet worden onderzocht, het heeft geen enkel nut na te denken over wat had kunnen gebeuren. 16 Ik zei tegen mijzelf: ‘Kijk, ik heb meer onderzocht dan welke andere koning ook die voor mij in Jeruzalem regeerde. Ik ben wijzer en heb meer inzicht.’ 17 Daarom deed ik mijn uiterste best wijs te zijn in plaats van dwaas, maar nu realiseer ik mij dat zelfs dát een luchtkasteel is. 18 Want hoe wijzer ik werd, des te bezorgder werd ik. Hoe meer iemand weet, des te meer verdriet hij heeft.

New Russian Translation

Ecclesiastes 1

Все – суета

1Слова Екклесиаста[a], сына Давида, царя в Иерусалиме.

2«Суета[b] сует! –

сказал Екклесиаст. –

Суета сует,

все суета!»

3Что приобретает человек от всех трудов своих,

которые он делает под солнцем?

4Поколения приходят и уходят,

а земля остается навеки.

5Солнце всходит, и солнце заходит,

и вновь спешит к месту своего восхода.

6Летит ветер на юг,

потом направляется к северу,

кружится, кружится

и возвращается на свои круги.

7Все реки текут в море,

но море не переполняется.

И возвращаются реки к своим истокам,

чтобы течь снова.

8Все эти вещи утомляют:

человек не может все пересказать,

глаз не насытится тем, что видит,

ухо не наполнится тем, что слышит.

9Что было, то и будет,

и что делалось, то и будет делаться опять.

Нет ничего нового под солнцем!

10Бывает такое, о чем говорят:

«Смотри, вот что-то новое!»

Но и это уже бывало в прежние времена,

еще задолго до нас.

11Никто не помнит о живших прежде,

и о тех, что появятся позже,

не вспомнят те, кто будет жить после них.

Мудрость – суетна

12Я, Екклесиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме. 13Я посвятил себя изучению и испытанию мудростью всего, что делается под небом. Это тяжелое бремя, которое Бог возложил на людей. 14Я видел все, что делается под солнцем, все – суета, и все – погоня за ветром[c].

15Кривое не выпрямить,

а чего нет, того не сосчитать.

16Я сказал себе: «Величием и мудростью я превзошел всех, кто правил Иерусалимом до меня. Я приобрел много мудрости и знаний». 17Затем я решил узнать, в чем мудрость, а также в чем безумие и глупость, но понял, что и это погоня за ветром.

18Ведь с большой мудростью приходит много печали,

и чем больше знаний, тем больше скорбь.

Notas al pie

  1. 1:1 Слово «екклесиаст» можно перевести и как «возглавляющий собрание» или «проповедник», и как «учитель».
  2. 1:2 Это слово с языка оригинала переводится как «дуновение ветра», «выдох» и означает что-то бессмысленное, ничтожное и мимолетное.
  3. 1:14 Или: «томление духа». Также в остальных местах этой книги.