Het Boek

Nahum 1

Profetie over Ninevé

1Dit is de profetie over Ninevé die God aan Nahum uit Elkos heeft gegeven.

God waakt met jaloezie over zijn eer. In zijn toorn neemt Hij wraak op alle mensen die tegen Hem in opstand komen. De Here vernietigt al zijn tegenstanders. De Here is erg geduldig, maar ook heel sterk en Hij laat niet ongestraft wie schuldig blijkt te zijn. Hij toont zijn kracht in wervelwinden en storm. De wolken zijn als stof onder zijn voeten. Op zijn bevel drogen de zee en de rivieren op. De malse weiden van Basan en Karmel verdorren, evenals de groene bossen van de Libanon. Bergen beven voor Hem, heuvels smelten weg. De aarde beeft en raakt uit haar evenwicht, haar bewoners worden vernietigd. Wie kan standhouden tegen deze wrekende God? Wie houdt zich staande bij zijn geweldige toorn, die is als vuur, rotsen springen erdoor aan stukken.

De Here is goed. Hij is een helper in de nood, een schuilplaats voor allen die op Hem vertrouwen. Maar zijn vijanden vaagt Hij weg met een reusachtige watervloed, hij jaagt hen de dood, de duisternis in. Wat voor plannen bent u tegen de Here aan het beramen? Hij zal er in één klap een eind aan maken, Hij zal geen tweede keer tegen u hoeven op te treden! 10 Hij gooit zijn vijanden, die zich gedragen als een stel dronkemannen, in het vuur als een verwarde bos dorens. Als een bos droog stro vatten zij vlam en worden verbrand. 11 Wat is die koning van u die een complot smeedde tegen de Here? Wat is dat voor een man die zulke boze plannen beraamt? 12 ‘Al bouwt hij een leger op van miljoenen soldaten,’ zegt de Here, ‘toch zal dat volledig worden vernietigd.’ Maar tegen zijn volk zegt Hij: ‘Ik heb u vernederd, maar zal u niet langer straffen. 13 Ik zal uw boeien aan stukken breken en het juk van slavernij dat deze Assyrische koning u heeft opgelegd, van u afnemen.’ 14 En tegen die koning zegt de Here: ‘Ik ga een eind maken aan het voortbestaan van uw vorstenhuis. Ik zal uw tempels met zijn gesneden en gegoten afgodsbeelden verwoesten. Ikzelf zal uw graf delven, want u bent het leven niet waard!’

15 Kijk, daar komen de boodschappers langs de berghellingen naar beneden rennen met goed nieuws: ‘Het is weer vrede!’ Juda, vier vandaag feest en aanbid alleen de Here zoals u hebt beloofd! Want uw vijand uit Ninevé zal nooit meer een voet in uw land zetten, hij is volkomen vernietigd.

New American Standard Bible

Nahum 1

God Is Awesome

1The [a]oracle of Nineveh. The book of the vision of Nahum the Elkoshite.

A jealous and avenging God is the Lord;
The Lord is avenging and [b]wrathful.
The Lord takes vengeance on His adversaries,
And He reserves wrath for His enemies.
The Lord is slow to anger and great in power,
And the Lord will by no means leave the guilty unpunished.
In whirlwind and storm is His way,
And clouds are the dust beneath His feet.
He rebukes the sea and makes it dry;
He dries up all the rivers.
Bashan and Carmel wither;
The blossoms of Lebanon wither.
Mountains quake because of Him
And the hills dissolve;
Indeed the earth is upheaved by His presence,
The world and all the inhabitants in it.
Who can stand before His indignation?
Who can endure the burning of His anger?
His wrath is poured out like fire
And the rocks are broken up by Him.
The Lord is good,
A stronghold in the day of trouble,
And He knows those who take refuge in Him.
But with an overflowing flood
He will make a complete end of [c]its site,
And will pursue His enemies into darkness.

Whatever you devise against the Lord,
He will make a complete end of it.
Distress will not rise up twice.
10 Like tangled thorns,
And like those who are drunken with their drink,
They are consumed
As stubble completely withered.
11 From you has gone forth
One who plotted evil against the Lord,
A [d]wicked counselor.

12 Thus says the Lord,

“Though they are at full strength and likewise many,
Even so, they will be cut off and pass away.
Though I have afflicted you,
I will afflict you no longer.
13 “So now, I will break his yoke bar from upon you,
And I will tear off your shackles.”

14 The Lord has issued a command concerning [e]you:
[f]Your name will no longer be perpetuated.
I will cut off [g]idol and [h]image
From the house of your gods.
I will prepare your grave,
For you are contemptible.”

15 [i]Behold, on the mountains the feet of him who brings good news,
Who announces peace!
Celebrate your feasts, O Judah;
Pay your vows.
For never again will the [j]wicked one pass through you;
He is cut off completely.

Notas al pie

  1. Nahum 1:1 Or burden
  2. Nahum 1:2 Lit a possessor of wrath
  3. Nahum 1:8 I.e. Nineveh’s
  4. Nahum 1:11 Or worthless; Heb Belial
  5. Nahum 1:14 I.e. the king of Nineveh
  6. Nahum 1:14 Lit No more of your name will be sown
  7. Nahum 1:14 Or a graven image
  8. Nahum 1:14 Lit cast metal image
  9. Nahum 1:15 Ch 2:1 in Heb
  10. Nahum 1:15 Or worthless one; Heb Belial