Het Boek

Jesaja 34

Gods oordeel over zijn vijanden

1Kom hier en luister, volken van de aarde, laat de hele wereld en alles wat erop leeft, mijn woorden horen. Want de Here is toornig tegen de volken. Hij keert zijn toorn tegen hun legers. Hij zal hen volledig vernietigen en blootstellen aan een slachting. Hun doden zullen niet worden begraven en de stank van rottende lichamen zal het land vullen en hun bloed zal langs de berghellingen naar beneden vloeien. In die tijd wordt de hemel als een boekrol opgerold. De sterren zullen als bladeren vallen, net als het verwelkte blad van de wijnstok en het dorre gebladerte van de vijgenboom.

In de hemel wordt het zwaard van de Here scherp gemaakt. Kijk, nu daalt het op Edom neer, het volk dat ik heb vervloekt. Het zwaard van de Here is bevlekt met bloed en druipt van vet, alsof het gebruikt is voor het slachten van lammeren en geiten voor de offerdienst. Want de Here zal een grote slachting aanrichten in Edom. Hun leger zal het onderspit delven, alsof het ging om wilde stieren en buffels. Het land zal worden doordrenkt met het bloed en de aarde zal glimmen van vet. Want het is de dag van de wraak, het jaar van vergelding voor wat Edom Israël heeft aangedaan. De rivieren van Edom zullen gevuld zijn met brandende pek en de grond zal met vuur zijn bedekt. 10 Deze berechting van Edom zal nooit eindigen. De rook zal blijven opstijgen. Het land zal van generatie op generatie verlaten blijven liggen, nooit zal zich daar meer iemand vestigen. 11 De pelikanen en roerdompen, uilen en raven zullen er voortaan leven. Want God zal de verwoesting breed uitmeten en de leegheid van het land vaststellen. Hij zal zijn edelen op de proef stellen en vaststellen dat niemand van hen het koningschap waard is. 12 Het zal ‘Niemandsland’ worden genoemd en de vorsten van dat land zullen verdwenen zijn. 13 Dorens zullen de paleizen overwoekeren en in de burchten zullen netels en distels groeien. Alleen jakhalzen en struisvogels zullen zich daar nog op hun gemak voelen. 14 Er zullen wolven en hyenaʼs zijn. Hun gehuil zal klinken in de stilte van de nacht. De nachtmonsters zullen daar elkaars schreeuw beantwoorden en de boze geesten zullen daar komen rusten. 15 De pijlslang zal haar eieren leggen, ze uitbroeden en haar jongen koesteren. Gieren zullen er komen, in paren. 16 Zoek het op in het Boek van de Here en ontdek alles wat Hij zal gaan doen, Hij zal geen enkel detail vergeten, want de Here heeft het gezegd en zijn Geest zal zorgen dat het allemaal zo gebeurt. 17 Hij heeft het land verkend en verdeeld onder die wezens, zij zullen het voor altijd bezitten, van generatie op generatie.

New International Version - UK

Isaiah 34

Judgment against the nations

1Come near, you nations, and listen;
    pay attention, you peoples!
Let the earth hear, and all that is in it,
    the world, and all that comes out of it!
The Lord is angry with all nations;
    his wrath is on all their armies.
He will totally destroy[a] them,
    he will give them over to slaughter.
Their slain will be thrown out,
    their dead bodies will stink;
    the mountains will be soaked with their blood.
All the stars in the sky will be dissolved
    and the heavens rolled up like a scroll;
all the starry host will fall
    like withered leaves from the vine,
    like shrivelled figs from the fig-tree.

My sword has drunk its fill in the heavens;
    see, it descends in judgment on Edom,
    the people I have totally destroyed.
The sword of the Lord is bathed in blood,
    it is covered with fat –
the blood of lambs and goats,
    fat from the kidneys of rams.
For the Lord has a sacrifice in Bozrah
    and a great slaughter in the land of Edom.
And the wild oxen will fall with them,
    the bull calves and the great bulls.
Their land will be drenched with blood,
    and the dust will be soaked with fat.

For the Lord has a day of vengeance,
    a year of retribution, to uphold Zion’s cause.
Edom’s streams will be turned into pitch,
    her dust into burning sulphur;
    her land will become blazing pitch!
10 It will not be quenched night or day;
    its smoke will rise for ever.
From generation to generation it will lie desolate;
    no one will ever pass through it again.
11 The desert owl[b] and screech owl[c] will possess it;
    the great owl[d] and the raven will nest there.
God will stretch out over Edom
    the measuring line of chaos
    and the plumb-line of desolation.
12 Her nobles will have nothing there to be called a kingdom,
    all her princes will vanish away.
13 Thorns will overrun her citadels,
    nettles and brambles her strongholds.
She will become a haunt for jackals,
    a home for owls.
14 Desert creatures will meet with hyenas,
    and wild goats will bleat to each other;
there the night creatures will also lie down
    and find for themselves places of rest.
15 The owl will nest there and lay eggs,
    she will hatch them, and care for her young
    under the shadow of her wings;
there also the falcons will gather,
    each with its mate.

16 Look in the scroll of the Lord and read:

None of these will be missing,
    not one will lack her mate.
For it is his mouth that has given the order,
    and his Spirit will gather them together.
17 He allots their portions;
    his hand distributes them by measure.
They will possess it for ever
    and dwell there from generation to generation.

Notas al pie

  1. Isaiah 34:2 The Hebrew term refers to the irrevocable giving over of things or persons to the Lord, often by totally destroying them; also in verse 5.
  2. Isaiah 34:11 The precise identification of these birds is uncertain.
  3. Isaiah 34:11 The precise identification of these birds is uncertain.
  4. Isaiah 34:11 The precise identification of these birds is uncertain.