Jesaja 2 – HTB & NIRV

Het Boek

Jesaja 2:1-22

Wandelen in het licht van de Here

1Dit is een andere boodschap van de Here aan Jesaja over Juda en Jeruzalem:

2In de laatste dagen zullen Jeruzalem en de tempel van de Here een grote aantrekkingskracht op de wereld uitoefenen en mensen uit vele landen zullen daar naar toe trekken om de Here te aanbidden. 3‘Kom,’ zullen zij tegen elkaar zeggen, ‘laten wij naar de berg van de Here gaan om de tempel van de God van Israël te bezoeken. Hij zal ons leren hoe wij moeten leven en wij zullen Hem gehoorzamen.’ Want in die tijd zal de Here vanuit Jeruzalem de hele wereld onderwijzen en regeren. 4Hij zal rechtspreken tussen de volken en machtige, ver weg gelegen naties terechtwijzen. Oorlogstuig zal worden omgebouwd tot landbouwwerktuigen. Geen enkel volk zal nog een ander volk aanvallen, want alle oorlogen zullen verleden tijd zijn, en niemand zal meer worden opgeleid tot soldaat.

5Och Israël, laten wij wandelen in het licht van de Here en zijn wetten gehoorzamen! 6De Here heeft u verstoten, omdat u vreemde invloeden uit het oosten binnenhaalt, zoals magie en contact met de boze geesten, zoals dat ook bij de Filistijnen is.

7Israël heeft grote schatten aan zilver en goud en grote hoeveelheden paarden en wagens. 8Bovendien wemelt het land van de afgoden. Zij maken zelf hun afgodsbeelden en aanbidden die dan! 9Groot en klein, alles buigt voor die beelden en God zal hun de zonde niet vergeven.

10Verberg u in de grotten, verberg u voor de verschrikkelijke majesteit van de Here, 11want er komt een tijd dat trotse blikken worden neergeslagen en dat trotse mannen zich buigen, in die dagen zal alleen de Here verheven zijn. 12Die dag zal de Here van de hemelse legers alles wat trots en hoogmoedig is, vernederen. 13De hoge ceders van de Libanon en de machtige eiken van Basan zullen zich buigen. 14Alle hoge bergen en heuvels, 15elke hoge toren en steile muur, 16alle grote zeeschepen met kostbare lading: alles zal die dag door de Here worden verwoest. 17Alle menselijke verwaandheid zal moeten buigen en alleen de Here zal verheven zijn. 18En alle afgoden zullen spoorloos verdwijnen.

19Als de Here van zijn troon opstaat om de aarde te bestraffen, zullen zijn vijanden een goed heenkomen zoeken in rotsspleten en grotten, uit angst voor zijn indrukwekkende glorie en majesteit. 20Dan zullen de mensen eindelijk hun gouden en zilveren afgoden afdanken en voor de ratten en de vleermuizen gooien 21in een overhaaste vlucht naar de rotsholen en bergspleten om te ontkomen aan de verschrikkelijke glorie en majesteit van de Here, wanneer Hij opstaat om de aarde te bestraffen. 22Stel toch geen vertrouwen in de mens, klein als hij is en afhankelijk van zijn ademhaling. Hij stelt niets voor!

New International Reader’s Version

Isaiah 2:1-22

People From Many Nations Will Worship at Mount Zion

1Here is a vision that Isaiah, the son of Amoz, saw about Judah and Jerusalem.

2In the last days

the mountain where the Lord’s temple is located will be famous.

It will be the highest mountain of all.

It will be raised above the hills.

All the nations will go to it.

3People from many nations will go there. They will say,

“Come. Let us go up to the Lord’s mountain.

Let’s go to the temple of Jacob’s God.

He will teach us how we should live.

Then we will live the way he wants us to.”

The law of the Lord will be taught at Zion.

His message will go out from Jerusalem.

4He will judge between the nations.

He’ll settle problems among many of them.

They will hammer their swords into plows.

They’ll hammer their spears into pruning tools.

Nations will not go to war against one another.

They won’t even train to fight anymore.

5People of Jacob, come.

Let us live the way the Lord has taught us to.

The Day of the Lord Is Coming

6Lord, you have deserted the people of Jacob.

They are your people.

The land is full of false beliefs from the east.

The people practice evil magic, just as the Philistines do.

They do what ungodly people do.

7Their land is full of silver and gold.

There is no end to their treasures.

Their land is full of horses.

There is no end to their chariots.

8Their land is full of statues of gods.

Their people bow down to what their own hands have made.

They bow down to what their fingers have shaped.

9So people will be brought low.

Everyone will be made humble.

Do not forgive them.

10Go and hide in caves in the rocks, you people!

Hide in holes in the ground.

Hide from the terrifying presence of the Lord!

Hide when he comes in glory and majesty!

11Anyone who brags will be brought low.

Anyone who is proud will be made humble.

The Lord alone will be honored at that time.

12The Lord who rules over all has set apart a day when he will judge.

He has set it apart for all those who are proud and think they are important.

He has set it apart for all those who brag about themselves.

All of them will be brought low.

13The Lord has set that day apart for all the cedar trees in Lebanon.

They are very tall.

He has set that day apart for all the oak trees in Bashan.

14He has set it apart for all the towering mountains.

He has set it apart for all the high hills.

15He has set it apart for every high tower

and every strong wall.

16He has set it apart for every trading ship

and every beautiful boat.

17Anyone who brags will be brought low.

Anyone who is proud will be made humble.

The Lord alone will be honored at that time.

18And the statues of gods will totally disappear.

19People will run and hide in caves in the rocks.

They will go into holes in the ground.

They will run away from the terrifying presence of the Lord.

They will run when he comes in glory and majesty.

When he comes, he will shake the earth.

20People had made some statues of gods out of silver.

They had made others out of gold.

Then they worshiped them.

But when the Lord comes,

they will throw the statues away to the moles and bats.

21Those people will run and hide in caves in the rocks.

They will go into holes in the cliffs.

They will run away from the terrifying presence of the Lord.

They will run when he comes in glory and majesty.

When he comes, he will shake the earth.

22Stop trusting in mere human beings, who can’t help you.

They only live for a little while.

What good are they?