Het Boek

Jesaja 1:1-31

Een opstandig volk

1Dit zijn de boodschappen die Jesaja, de zoon van Amos, kreeg in visioenen tijdens de regeringsperioden van de Judese koningen Uzzia, Jotam, Achaz en Hizkia. In deze boodschappen liet God Jesaja zien wat er zou gebeuren met Juda en Jeruzalem.

2Luister, hemel en aarde, naar wat de Here zegt: ‘De kinderen die Ik heb opgevoed en voor wie Ik zo lang en liefdevol heb gezorgd, hebben zich van Mij afgekeerd. 3Het rund en de ezel kennen hun eigenaar en zijn dankbaar als hij hun eten geeft, maar bij mijn volk Israël is daar geen sprake van. Zij zien niet in dat Ik voor hen zorg. 4Wat een zondig volk is het! De Israëlieten lopen krom onder de zware last van hun schuld. Zij zijn net zulke boosdoeners als hun voorouders. Van jongs af aan zijn ze slecht geweest en hebben zij de Here de rug toegekeerd en de Heilige, de God van Israël, links laten liggen. Zij hebben zich afgekeerd en zich zo van Mij vervreemd. 5O mijn volk, hebt u nog niet genoeg straf gehad? Waarom dwingt u Mij steeds weer u te slaan? Blijft u dan altijd opstandig? 6U bent van top tot teen ziek en verzwakt, overdekt met wonden, striemen en builen, die niet zijn verbonden of met zalf zijn verzacht. 7Uw land is één grote puinhoop, uw steden zijn platgebrand. Terwijl u toekijkt, vernietigen en plunderen buitenlanders alles wat ze tegenkomen. 8U staat daar hulpeloos en verlaten als een hutje van een bewaker op het land, nadat de oogst is binnengehaald. Even machteloos als een omsingelde stad.’

9Als de Here van de hemelse legers niet had ingegrepen om enkelen van ons in leven te laten, dan zouden wij vernietigd zijn als Sodom en Gomorra. 10Ja, dat is een goede vergelijking! ‘Luister, leiders van Israël, mannen van Sodom en Gomorra, naar wat de Here te zeggen heeft. Zet uw oren goed open!

11Ik heb genoeg van al uw offers, stop er maar mee. Ik wil uw rammen en het vet van uw gemeste kalveren niet meer. Het bloed van uw stieren, schapen en bokken doet Mij geen genoegen meer. 12Waarom brengt u Mij offers als u toch geen berouw hebt over uw zonden? 13Ik walg van de geur van het reukwerk dat u voor Mij verbrandt. Uw heilige vieringen van de nieuwe maan en de sabbat en uw speciale vastendagen, ja, al uw bijeenkomsten zijn huichelachtige vertoningen! Ik wil daar niets mee te maken hebben. 14Ik haat ze uit de grond van mijn hart. Ik kan ze niet meer zien! 15Vanaf nu luister Ik niet meer als u met opgeheven handen bidt. Hoe vaak u dat ook doet, Ik luister niet, want uw handen zijn de handen van moordenaars, aan die handen kleeft het bloed van onschuldige slachtoffers. 16Ga u wassen, maak u schoon! Maak een eind aan uw misdaden, ga het kwaad uit de weg! 17Leer goed te doen, wees rechtvaardig en help de armen, de wezen en de weduwen. 18Kom en laten we kijken wie er gelijk heeft,’ zegt de Here. ‘Al waren uw zonden rood als scharlaken, Ik maak ze wit als sneeuw. Al waren ze vuurrood, ze zullen worden als witte wol. 19Laat Mij u helpen en gehoorzaam Mij, dan zal het land u volop te eten geven! 20Maar als u Mij de rug blijft toekeren en weigert naar Mij te luisteren, zullen uw vijanden u doden. Ik, de Here, heb gesproken. 21Jeruzalem, u was eens mijn trouwe echtgenote! En nu pleegt u overspel met vreemde goden! Eens was u een stad die bekend was om gerechtigheid en rechtvaardigheid, maar nu zijn uw inwoners moordenaars geworden! 22Eens was u een stuk puur zilver, maar nu is het zilver vermengd met onzuivere bestanddelen. Eens was u als een edele wijn, maar nu is die wijn met water vermengd. 23Uw leiders zijn opstandelingen en gaan om met dieven! Zij zijn omkoopbaar en hebzuchtig, rechtvaardigheid tegenover wezen en weduwen is er niet meer bij.’ 24Daarom zegt God, de Here van de hemelse legers, de Machtige van Israël: ‘Ik zal mijn toorn over u, mijn vijand, uitgieten! 25Ik zal u in een smeltoven omsmelten en de slakken die daarvan overblijven, zal Ik met bijtend loog zuiveren! 26En daarna zal Ik u weer goede raadgevers en eerlijke rechters geven, zoals u die vroeger had. Dan zal uw stad weer “stad van de gerechtigheid” en “trouwe burcht” worden genoemd. 27Zij die naar de Here terugkeren, zullen door recht worden verlost. 28Maar overtreders en zondaars zullen worden verpletterd en zij die de Here verlaten, zullen sterven. 29U zult zich diep schamen en blozen als u denkt aan al die keren dat u in uw tuinen met de “heilige” eiken offers bracht aan de afgoden. 30U zult zich voelen als een boom die zijn bladeren verliest en als een tuin zonder water. 31De sterksten onder u zullen verdwijnen als stro dat verbrand wordt, uw slechte daden zijn de vonk die het stro aansteekt en er zal niemand zijn die het vuur blust.’

Nova Versão Internacional

Isaías 1:1-31

1Visão que Isaías, filho de Amoz, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá.

Uma Nação Rebelde

2Ouçam, ó céus! Escute, ó terra!

Pois o Senhor falou:

“Criei filhos e os fiz crescer,

mas eles se revoltaram contra mim.

3O boi reconhece o seu dono,

e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário,

mas Israel nada sabe,

o meu povo nada compreende”.

4Ah, nação pecadora,

povo carregado de iniquidade!

Raça de malfeitores,

filhos dados à corrupção!

Abandonaram o Senhor,

desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram.

5Por que haveriam de continuar a ser castigados?

Por que insistem na revolta?

A cabeça toda está ferida,

todo o coração está sofrendo.

6Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são;

somente machucados,

vergões e ferimentos abertos,

que não foram limpos nem enfaixados

nem tratados com azeite.

7A terra de vocês está devastada,

suas cidades foram destruídas a fogo;

os seus campos estão sendo tomados

por estrangeiros diante de vocês

e devastados como a ruína

que eles costumam causar.

8Só restou a cidade1.8 Hebraico: filha. de Sião

como tenda numa vinha,

como abrigo numa plantação de melões,

como uma cidade sitiada.

9Se o Senhor dos Exércitos

não tivesse poupado alguns de nós,

já estaríamos como Sodoma

e semelhantes a Gomorra.

10Governantes de Sodoma,

ouçam a palavra do Senhor!

Vocês, povo de Gomorra,

escutem a instrução de nosso Deus!

11“Para que me oferecem tantos sacrifícios?”,

pergunta o Senhor.

“Para mim, chega de holocaustos1.11 Isto é, sacrifícios totalmente queimados. de carneiros

e da gordura de novilhos gordos.

Não tenho nenhum prazer

no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes!

12Quando vocês vêm à minha presença,

quem pediu que pusessem os pés em meus átrios?

13Parem de trazer ofertas inúteis!

O incenso de vocês é repugnante para mim.

Luas novas, sábados e reuniões!

Não consigo suportar suas assembleias

cheias de iniquidade.

14Suas festas da lua nova

e suas festas fixas, eu as odeio.

Tornaram-se um fardo para mim;

não as suporto mais!

15Quando vocês estenderem as mãos em oração,

esconderei de vocês os meus olhos;

mesmo que multipliquem as suas orações,

não as escutarei!

“As suas mãos estão cheias de sangue!

16Lavem-se! Limpem-se!

Removam suas más obras para longe da minha vista!

Parem de fazer o mal,

17aprendam a fazer o bem!

Busquem a justiça,

acabem com a opressão.1.17 Ou repreendam o opressor.

Lutem pelos direitos do órfão,

defendam a causa da viúva.

18“Venham, vamos refletir juntos”,

diz o Senhor.

“Embora os seus pecados

sejam vermelhos como escarlate,

eles se tornarão brancos como a neve;

embora sejam rubros como púrpura,

como a lã se tornarão.

19Se vocês estiverem dispostos a obedecer,

comerão os melhores frutos desta terra;

20mas, se resistirem e se rebelarem,

serão devorados pela espada.”

Pois o Senhor é quem fala!

21Vejam como a cidade fiel

se tornou prostituta!

Antes cheia de justiça e habitada pela retidão,

agora está cheia de assassinos!

22Sua prata tornou-se escória,

seu licor ficou aguado.

23Seus líderes são rebeldes,

amigos de ladrões;

todos eles amam o suborno

e andam atrás de presentes.

Eles não defendem os direitos do órfão,

e não tomam conhecimento da causa da viúva.

24Por isso o Soberano, o Senhor dos Exércitos,

o Poderoso de Israel, anuncia:

“Ah! Derramarei minha ira sobre os meus adversários

e me vingarei dos meus inimigos.

25Voltarei minha mão contra você;

tirarei toda a sua escória

e removerei todas as suas impurezas.

26Restaurarei os seus juízes como no passado;

os seus conselheiros, como no princípio.

Depois disso você será chamada

cidade de retidão, cidade fiel”.

27Sião será redimida com justiça,

com retidão os que se arrependerem.

28Mas os rebeldes e os pecadores serão destruídos,

e os que abandonam o Senhor perecerão.

29“Vocês se envergonharão dos carvalhos sagrados

que tanto apreciam;

ficarão decepcionados

com os jardins sagrados que escolheram.

30Vocês serão como um terebinto

cujas folhas estão caindo,

como um jardim sem água.

31O poderoso se tornará como estopa,

e sua obra como fagulha;

ambos serão queimados juntos

sem que ninguém apague o fogo”.