Het Boek

Handelingen 1

Jezus gaat naar de hemel

1Beste Theofilus, in mijn eerste boek heb ik u verteld over het leven van Jezus en zijn lessen en hoe Hij naar de hemel ging, nadat Hij zijn apostelen verdere aanwijzingen door de Heilige Geest had gegeven.

Gedurende de veertig dagen na zijn kruisiging is Hij van tijd tot tijd bij de apostelen geweest en bewees hun op allerlei manieren dat Hij leefde. Telkens weer sprak Hij met hen over het Koninkrijk van God. Tijdens een van deze ontmoetingen zei Hij dat zij Jeruzalem nog niet mochten verlaten: ‘Wacht eerst op wat de Vader beloofd heeft,’ zei Hij. ‘Ik heb al verteld wat er zal gebeuren. Johannes doopte met water, maar over enkele dagen zullen jullie met de Heilige Geest gedoopt worden.’

Terwijl zij zo bij elkaar waren, vroegen zij Hem: ‘Here, gaat U nu van Israël weer een vrij land maken, met een eigen koning?’ ‘Dat hoeven jullie niet te weten,’ antwoordde Hij. ‘Mijn Vader beslist hoe en wanneer bepaalde dingen gebeuren. Maar als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht ontvangen om de waarheid over Mij te vertellen aan de mensen in Jeruzalem en ook in Judea en Samaria, en zelfs tot in de verste uithoeken van de wereld.’

Nadat Hij dit gezegd had, zagen zij hoe Hij omhoog ging in de lucht tot een wolk hem aan het gezicht onttrok. 10 Terwijl zij nog naar de lucht tuurden, stonden er plotseling twee mannen bij hen, met witte kleren aan. 11 ‘Galileeërs,’ zeiden zij, ‘wat staat u toch naar de lucht te kijken? Jezus is in de hemel opgenomen. Maar Hij zal net zo terugkomen als u Hem hebt zien weggaan.’

12 Daarop gingen zij van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Dat was een kwartier lopen. 13 In de stad aangekomen, gingen zij meteen door naar de bovenverdieping van het huis waar zij elkaar altijd ontmoetten: Petrus, Johannes, Jakobus, Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeüs, Mattheüs en Jakobus (de zoon van Alfeüs), Simon de Zeloot en Judas, de zoon van Jakobus.

14 Voortdurend baden zij eensgezind met elkaar, samen met de vrouwen die met Jezus waren meegekomen, zijn moeder Maria en zijn broers. 15 Op een van die dagen ging Petrus staan om te spreken. Er waren op dat moment ongeveer honderdtwintig mensen bijeen.

16 ‘Vrienden,’ zei hij. ‘Wat er over Judas in de Boeken staat, moest gebeuren. Door David heeft de Heilige Geest gezegd hoe het met hem zou aflopen. Judas heeft de mensen die Jezus gevangen wilden nemen, de weg gewezen. 17 Hij was een van ons en had dezelfde opdracht als wij. 18 Met het geld dat hij voor zijn verraad had gekregen, werd een stuk grond gekocht. Zelf viel hij languit voorover en zijn buik scheurde open en al zijn ingewanden kwamen eruit. 19 Iedereen in Jeruzalem hoorde ervan. Daarom heet dat stuk grond ook Akeldama, wat bloedgrond betekent. 20 Dit klopt precies met wat er in de Psalmen van David staat: “Verander zijn woonplaats in een woestenij en laat er nooit meer iemand wonen” en “Laat een ander zijn taak overnemen!” 21 Iemand anders moet dus de plaats van Judas innemen. Het moet iemand zijn die al de tijd dat Jezus onder ons leefde, erbij geweest is, 22 vanaf de dag dat Jezus in de Jordaan werd gedoopt tot Hij in de hemel werd opgenomen. Hij moet, net als wij, kunnen vertellen dat hij zelf gezien heeft dat Jezus weer leeft.’

23 Zij stelden twee mannen voor: Jozef, die ook wel Barsabbas of Justus werd genoemd, en Mattias. 24 Zij vroegen God in gebed: ‘Here, U kent alle mensen door en door. Wilt U aanwijzen voor wie U kiest? 25 Laat hij apostel worden in de plaats van Judas, die afgeweken is van zijn taak.’ 26 Zij gingen erom loten wie het zou worden en het lot viel op Mattias. Voortaan was hij een van de twaalf apostelen.

New American Standard Bible

Acts 1

Introduction

1The first account I [a]composed, Theophilus, about all that Jesus began to do and teach, until the day when He was taken up to heaven, after He had [b]by the Holy Spirit given orders to the apostles whom He had chosen. To [c]these He also presented Himself alive after His suffering, by many convincing proofs, appearing to them over a period of forty days and speaking of the things concerning the kingdom of God. [d]Gathering them together, He commanded them not to leave Jerusalem, but to wait for [e]what the Father had promised, “Which,” He said, “you heard of from Me; for John baptized with water, but you will be baptized [f]with the Holy Spirit [g]not many days from now.”

So when they had come together, they were asking Him, saying, “Lord, is it at this time You are restoring the kingdom to Israel?” He said to them, “It is not for you to know times or epochs which the Father has fixed by His own authority; but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you; and you shall be My witnesses both in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and even to the remotest part of the earth.”

The Ascension

And after He had said these things, He was lifted up while they were looking on, and a cloud received Him out of their sight. 10 And as they were gazing intently into [h]the sky while He was going, behold, two men in white clothing stood beside them. 11 They also said, “Men of Galilee, why do you stand looking into [i]the sky? This Jesus, who has been taken up from you into heaven, will come in just the same way as you have watched Him go into heaven.”

The Upper Room

12 Then they returned to Jerusalem from the [j]mount called [k]Olivet, which is near Jerusalem, a [l]Sabbath day’s journey away. 13 When they had entered the city, they went up to the upper room where they were staying; that is, Peter and John and [m]James and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew, [n]James the son of Alphaeus, and Simon the Zealot, and Judas the [o]son of [p]James. 14 These all with one mind were continually devoting themselves to prayer, along with the women, and Mary the mother of Jesus, and with His brothers.

15 [q]At this time Peter stood up in the midst of the brethren (a gathering of about one hundred and twenty [r]persons was there together), and said, 16 “Brethren, the Scripture had to be fulfilled, which the Holy Spirit foretold by the mouth of David concerning Judas, who became a guide to those who arrested Jesus. 17 For he was counted among us and received his share in this ministry.” 18 (Now this man acquired a field with the price of his wickedness, and falling headlong, he burst open in the middle and all his intestines gushed out. 19 And it became known to all who were living in Jerusalem; so that in their own language that field was called Hakeldama, that is, Field of Blood.) 20 “For it is written in the book of Psalms,

Let his homestead be made desolate,
And let no one dwell in it’;

and,

Let another man take his [s]office.’

21 Therefore it is necessary that of the men who have accompanied us all the time that the Lord Jesus went in and out [t]among us— 22 beginning [u]with the baptism of John until the day that He was taken up from us—one of these must become a witness with us of His resurrection.” 23 So they put forward two men, Joseph called Barsabbas (who was also called Justus), and Matthias. 24 And they prayed and said, “You, Lord, who know the hearts of all men, show which one of these two You have chosen 25 to [v]occupy this ministry and apostleship from which Judas turned aside to go to his own place.” 26 And they [w]drew lots for them, and the lot fell [x]to Matthias; and he was [y]added to the eleven apostles.

Notas al pie

 1. Acts 1:1 Lit made
 2. Acts 1:2 Or through
 3. Acts 1:3 Lit whom
 4. Acts 1:4 Or eating with; or lodging with
 5. Acts 1:4 Lit the promise of the Father
 6. Acts 1:5 Or in
 7. Acts 1:5 Lit not long after these many days
 8. Acts 1:10 Or heaven
 9. Acts 1:11 Or heaven
 10. Acts 1:12 Or hill
 11. Acts 1:12 Or Olive Grove
 12. Acts 1:12 I.e. 2K cubits, or approx 3/5 mile
 13. Acts 1:13 Or Jacob
 14. Acts 1:13 Or Jacob
 15. Acts 1:13 Or brother
 16. Acts 1:13 Or Jacob
 17. Acts 1:15 Lit In these days
 18. Acts 1:15 Lit names
 19. Acts 1:20 Lit position as overseer
 20. Acts 1:21 Lit to us
 21. Acts 1:22 Lit from
 22. Acts 1:25 Lit take the place of
 23. Acts 1:26 Lit gave
 24. Acts 1:26 Or upon
 25. Acts 1:26 Lit voted together with