Het Boek

Genesis 14

Lot door Abram gered

1Het was oorlog. Koning Amrafel van Sinear, koning Arjoch van Ellasar, koning Kedorlaomer van Elam en koning Tidal van Goïm streden tegen koning Bera van Sodom, koning Birsa van Gomorra, koning Sinab van Adma, koning Semeber van Seboïm en de koning van Bela, ook wel Soar genoemd.

De laatsten mobiliseerden hun legers en kwamen samen in het dal Siddim, waar tegenwoordig de Dode Zee is. Zij waren twaalf jaar lang onderworpen geweest aan koning Kedorlaomer. Nu, in het dertiende jaar, kwamen zij in opstand. 5,6 Een jaar later kwamen Kedorlaomer en zijn bondgenoten in het gebied aan en er ontstond een hevige veldslag. De volgende stammen werden verslagen: de Refaïeten bij Asterot-Karnaïm, de Zuzieten bij Ham, de Emieten bij Sawe-Kirjataïm en de Chorieten in het gebergte Seïr tot aan El-Paran, vlak aan de rand van de woestijn. Daarna trokken de zegevierende legers naar En-Mispat (dat later Kades werd genoemd), waar zij de Amalekieten versloegen, zij gingen verder naar Chaseson-Tamar en versloegen daar de Amorieten.

8,9 Toen trok het leger van de koningen van Sodom, Gomorra, Adma, Seboïm en Bela (of Soar) naar het dal Siddim en bond daar de strijd aan met het leger van Kedorlaomer en zijn bondgenoten. Vijf koningen tegen vier. De vijf delfden het onderspit. 10 Ze sloegen op de vlucht en enkelen kwamen om in de asfaltputten die overal in het dal verspreid lagen. De overlevenden vluchtten de bergen in. 11 De overwinnaars plunderden Sodom en Gomorra en namen alle waardevolle dingen mee. 12 Ook Abrams neef Lot die in Sodom woonde, werd met al zijn bezittingen meegenomen.

13 Een vluchteling vertelde dit aan Abram de Hebreeër, die woonde bij de eikenbossen van de Amoriet Mamre. Mamreʼs broers Eskol en Aner waren bondgenoten van Abram. 14 Toen Abram hoorde dat Lot ook gevangen was genomen, riep hij al zijn mannen bijeen, 318 in totaal en ging achter het terugtrekkende leger aan dat ondertussen bij Dan was aangekomen. 15 Die nacht verdeelde Abram zijn legertje in groepen en sloeg de vijand uiteen. Hij achtervolgde de vluchtenden tot Choba, dat ten noorden van Damascus ligt. 16 Zo heroverde Abram alles: de hele buit, zijn neef Lot en al Lots bezittingen, de vrouwen en de andere gevangenen.

Abram geeft tiende aan Melchisedek

17 Toen Abram terugkeerde na zijn overwinning op Kedorlaomer en diens bondgenoten in het dal Sawe (later het Koningsdal genoemd), ging de koning van Sodom hem tegemoet. 18 Melchisedek, de koning van Salem (Jeruzalem), die priester was van God, de Allerhoogste, kwam met brood en wijn voor Abram en zijn mannen.

19,20 Melchisedek zegende Abram met de woorden: ‘God, de Allerhoogste, de Schepper van hemel en aarde, moge u zegenen, Abram. En geprezen zij God, die uw vijanden het onderspit heeft laten delven.’ Hierna schonk Abram Melchisedek een tiende deel van alles wat hij had heroverd.

21 De koning van Sodom vroeg: ‘Geef mij mijn mensen terug, de rest van mijn goederen mag u houden!’ 22 Maar Abram weigerde: ‘Ik zweer bij de Here God, de Allerhoogste, de Schepper van hemel en aarde: 23 nog geen schoenveter zal ik van u aannemen, anders kunt u later zeggen: “Ik heb Abram rijk gemaakt.” 24 Het enige dat ik kan aannemen, is een vergoeding voor wat mijn mannen hebben gegeten. Maar mijn bondgenoten Aner, Eskol en Mamre kunt u wel een deel van de buit geven.’

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Нач 14

Ибрам освобождает Лута

1В то время Амрафел, царь Вавилонии[a], Ариох, царь Элласара, Кедорлаомер, царь Елама, и Тидал, царь Гоима, вместе пошли войной на Беру, царя Содома, Биршу, царя Гоморры, Шинава, царя Адмы, Шемевера, царя Цевоима, и на царя Белы (то есть Цоара). Эти цари объединили силы в долине Сиддим (где теперь Мёртвое море[b]). Уже двенадцать лет они были под властью Кедорлаомера, но на тринадцатый год восстали. В четырнадцатый год Кедорлаомер и союзные с ним цари вышли и разбили рефаитов в Аштерот-Карнаиме, зузитов в Гаме, емитов в Шав-Кириатаиме и хорреев в нагорьях Сеира, по дороге в Ел-Паран, на краю пустыни. Оттуда они повернули назад и пришли к Ен-Мишпат (то есть Кадешу), и завоевали всю землю амаликитян, а также аморреев, которые жили в Хацацон-Тамаре.

Против них выступили царь Содома, царь Гоморры, царь Адмы, царь Цевоима и царь Белы (то есть Цоара). В долине Сиддим они вступили в битву против Кедорлаомера, царя Елама, Тидала, царя Гоима, Амрафела, царя Вавилонии, и Ариоха, царя Элласара, – четыре царя против пяти. 10 В долине Сиддим было много смоляных ям; когда цари Содома и Гоморры обратились в бегство, многие упали в них, а остальные бежали в горы. 11 Четыре царя захватили всё имущество Содома и Гоморры и все их запасы и ушли. 12 Они забрали также племянника Ибрама Лута, который жил в Содоме, и всё его имущество.

13 Один из тех, кто спасся, пришёл и рассказал об этом еврею Ибраму. Ибрам жил неподалёку от великих деревьев, принадлежавших аморрею Мамре, брату[c] Эшкола и Анера – все они были союзниками Ибрама. 14 Когда Ибрам услышал, что его родственник в плену, он созвал триста восемнадцать способных к бою мужчин, рождённых в его доме, погнался за четырьмя царями, и преследовал их до Дана. 15 Ночью Ибрам разделил свой отряд, напал на них и обратил в бегство, преследуя их до Ховы, к северу от Дамаска. 16 Он возвратил всё добро и своего родственника Лута со всем имуществом, и женщинами, и людьми.

Ибрам встречает Малик-Цедека

17 Когда Ибрам возвращался после победы над Кедорлаомером и союзными с ним царями, царь Содома вышел встречать его в долину Шаве (то есть Царскую долину); 18 и Малик-Цедек, царь Салима,[d] вынес лепёшки и вино. Он был священнослужителем Бога Высочайшего, 19 и он благословил Ибрама, сказав:

– Благословен будь Ибрам от Бога Высочайшего, Творца[e] неба и земли! 20 И славен будь Бог Высочайший, отдавший твоих врагов в руки твои.

Ибрам дал ему от всего десятую часть.

21 Царь Содома сказал Ибраму:

– Отдай мне моих людей, а добро оставь себе.

22 Но Ибрам сказал царю Содома:

– Я поднял руку мою к Вечному, Богу Высочайшему, Творцу неба и земли, и дал клятву, 23 что не приму от тебя даже нитки или ремешка от сандалий, не возьму ничего твоего, чтобы ты не мог сказать: «Я обогатил Ибрама». 24 Я возьму только то, что съели мои люди, а кто пошёл со мной – Анер, Эшкол и Мамре – пусть возьмут свою долю.

Notas al pie

  1. 14:1 Букв.: «Шинара»; также в ст. 9.
  2. 14:3 Букв.: «Солёное море».
  3. 14:13 Брат   – здесь это слово может означать «родственник» или «союзник».
  4. 14:18 Малик-Цедек означает: «царь праведности», а титул «царь Салима» означает: «царь мира (покоя)».
  5. 14:19 Или: «Владыки»; так же в ст. 22.