Het Boek

Exodus 30

De voorwerpen in de tabernakel

1‘Maak een altaar voor het brengen van reukoffers. Gebruik acaciahout en maak het 45 cm in het vierkant en 90 cm hoog. Uit de hoeken van het altaar moeten horens steken, die uit hetzelfde stuk hout zijn gesneden. Overtrek de bovenkant, de zijden en horens van het altaar met puur goud en maak een gouden omlijsting rond het hele altaar. Onder de omlijsting moet u aan beide zijkanten gouden ringen aanbrengen voor de draagstokken. De draagstokken moeten van acaciahout worden gemaakt en overtrokken met goud. Zet dit reukofferaltaar voor het gordijn, waarachter de Ark van het verbond en het verzoendeksel zich bevinden. Daar zal Ik u ontmoeten. Aäron moet elke morgen als hij de lampen in orde maakt, geurige kruiden op het altaar verbranden. Ook als hij ʼs avonds de lampen aansteekt, moet hij de kruiden voor de Here op het altaar verbranden, van generatie op generatie moet dit doorgaan. Offer alleen de voorgeschreven kruiden, brandoffers, spijsoffers of drankoffers op dit altaar. 10 Eenmaal per jaar moet Aäron met het bloed van het zondoffer der verzoening het altaar verzoenen, door het bloed op de horens aan te brengen. Dit moet elk jaar, van geslacht op geslacht, gebeuren, want dit is een allerheiligst altaar voor de Here.’

11,12 En de Here zei tegen Mozes: ‘Elke keer als u een volkstelling onder de Israëlieten houdt, moet iedere getelde een verzoeningssom voor zijn ziel aan de Here betalen, zodat er geen plaag onder het volk komt als u het telt. 13 Iedere getelde moet 5,5 gram zilver betalen. 14 Iedereen van twintig jaar en ouder moet dit offer aan de Here geven. 15 De rijke zal niet meer en de arme niet minder betalen dan 5,5 gram zilver, want het is een offer voor de Here voor de verzoening van hun leven. 16 Gebruik dit geld voor de dienst in de tabernakel, dit offer vestigt de aandacht van de Here op zijn volk en is een verzoening voor hun leven.’

17,18 De Here zei tegen Mozes: ‘Maak een koperen wasvat met een voetstuk van koper. Zet het tussen de tabernakel en het altaar en vul het met water. 19 Aäron en zijn zonen moeten daarin hun handen en voeten wassen, 20 wanneer zij de tabernakel ingaan om de Here onder ogen te komen of wanneer zij het altaar naderen om brandoffers voor de Here te brengen. Zij moeten zich altijd wassen voordat zij dat doen, anders zullen zij sterven. 21 Deze regels gelden voor Aäron en zijn zonen en zullen van geslacht op geslacht van kracht blijven.’

22,23 Daarna gaf de Here Mozes opdracht een hoeveelheid van de beste kruiden te verzamelen: 5,5 kilo pure mirre, 2,8 kilo kaneel, 2,8 kilo kalmoes, 24 5,5 kilo kassie en 3,7 liter olijfolie. 25 De Here droeg ervaren zalfmengers op dit alles te verwerken tot een heilige zalfolie. 26,27 ‘Gebruik dit,’ zei Hij, ‘om de tabernakel, de ark van het verbond, de tafel met al het toebehoren, de kandelaar met al het toebehoren, het reukofferaltaar 28 en het brandofferaltaar met al het toebehoren en het wasvat met het voetstuk te zalven. 29 Heilig deze, zodat ze allerheiligst worden, alles wat ermee in aanraking komt, zal heilig zijn. 30 Ook Aäron en zijn zonen moeten ermee worden gezalfd, zodat zij Mij als priesters kunnen dienen. 31 En zeg tegen het volk Israël: “Dit is voor altijd mijn heilige zalfolie. 32 Het mag nooit worden uitgegoten over een gewoon mens en u mag nooit iets dergelijks voor uzelf maken, want het is heilig en u moet het ook zo behandelen. 33 Degene die een dergelijke zalf bereidt en uitgiet over iemand die geen priester is, zal worden verstoten.” ’

34 Dit zijn de aanwijzingen die de Here aan Mozes gaf over het reukwerk: ‘Gebruik aangenaam geurende kruiden: hars, onyx, galbanum en pure wierook. Weeg van elke stof dezelfde hoeveelheid af en maak er een reukwerk van, 35 zoals een zalfmenger dat ook doet, gezouten, zuiver en heilig. 36 Stamp een deel ervan heel fijn en leg een gedeelte daarvan voor de Ark van het Verbond in de tabernakel, waar Ik u ontmoet. Dit moet iets allerheiligst voor u zijn. 37 Maak nooit iets voor uzelf, want het is uitsluitend bestemd voor de Here en u moet het als heilig behandelen. 38 Ieder die iets dergelijks voor zichzelf maakt, moet uit de gemeenschap gestoten worden.’

Korean Living Bible

출애굽기 30

향단

1“너는 아카시아나무로 분향할 단을 만들어라.

그것은 가로 세로를 각각 45센티미터로 하여 네모 반듯하게 하고 높이는 90센티미터로 하며 단 네 모퉁이에는 뿔이 나오도록 만들어야 한다.

그리고 너는 그 단의 윗면과 전후 좌우 면과 뿔을 순금으로 싸고 [a]윗 가장자리에 금테를 둘러라.

금테 아래 양쪽에는 운반채를 꿸 금고리 두 개씩을 만들어 달고

아카시아나무로 운반채를 만들어 금으로 싸라.

그러고서 너는 십계명을 넣어 둔 [b]법궤 위, 곧 내가 너를 만날 속죄소를 가리는 바로 그 휘장 밖에 이 향단을 갖다 놓아라.

아론은 매일 아침 등을 손질할 때 이 단에 향기로운 향을 피워야 하며

또 저녁에 등불을 켤 때도 이 향을 피워야 한다. 이와 같이 너희는 나 여호와 앞에서 향을 피우는 일을 대대로 계속하라.

그리고 이 향단에는 내가 지정하지 않은 다른 향을 피워서는 안 되며 그 위에 동물이나 곡식이나 포도주를 제물로 바쳐서도 안 된다.

10 아론은 일 년에 한 번씩 속죄제물의 피를 향단 네 뿔에 발라 이 단을 정결하게 해야 한다. 이 향단은 나 여호와에게 아주 거룩한 것이다. 향단을 정결하게 하는 일을 대대로 계속하여라.”

생명의 값

11 여호와께서 모세에게 말씀하셨다.

12 “너는 이스라엘 백성의 인구를 조사할 때 각자 자기 생명의 값을 나 여호와에게 바치게 하라. 그러면 네가 인구 조사를 할 때 그들에게 재앙이 미치지 않을 것이다.

13 인구 조사를 받는 사람은 은 [c]약 6그램을 나 여호와에게 바치게 하라.

14 20세 이상 인구 조사를 받는 사람은 모두 이 돈을 바쳐야 한다.

15 너희가 이 생명의 값을 나 여호와에게 바칠 때에는 부자라고 해서 더 많이 내거나 가난한 사람이라고 해서 덜 내는 일이 없도록 하라.

16 너는 이스라엘 백성에게서 이 돈을 받아 성막 비용으로 사용하여라. 나 여호와가 이것을 너희 생명의 값으로 여기고 너희를 기억하여 지켜 주겠다.”

놋으로 만든 물통

17 여호와께서 모세에게 말씀하셨다.

18 “너는 놋으로 넓적한 물통과 그 받침을 만들어 성막과 단 사이에 두고 거기에 물을 채워라.

19-20 아론과 그의 아들들은 성막에 들어갈 때나 단에 가까이 가서 나 여호와에게 불로 제물을 태워 바치기 전에 이 물로 반드시 손발을 씻어야 한다.

21 이와 같이 그들이 손발을 씻어야 죽지 않을 것이다. 이것은 그들과 그 후손들이 대대로 지켜야 할 규정이다.”

거룩한 기름

22 여호와께서 다시 이렇게 말씀하셨다.

23 “너는 제일 좋은 향품, 곧 순수한 몰약 [d]약 6킬로그램, 향기로운 육계 [e]약 3킬로그램, 향기로운 창포 약 3킬로그램,

24 계피 약 6킬로그램, 그리고 감람기름 [f]약 4리터를 구하여

25 향을 만드는 방법으로 이 모든 것을 섞어 향기로운 거룩한 기름을 만들어라.

26 그런 다음 너는 이 기름을 성막, 법궤,

27 상과 그 모든 기구, 등대와 그 모든 기구, 향단,

28 번제단과 그 모든 기구, 그리고 넓적한 물통과 그 받침에 발라

29 그 모든 것을 아주 거룩한 것으로 구별하여라. 이것에 접촉하는 사람이나 물건이 다 거룩해질 것이다.

30 그리고 아론과 그의 아들들에게 이 기름을 발라 그들을 거룩하게 하여 제사장으로서 나를 섬기게 하라.

31 너는 또 이스라엘 백성에게 나 여호와의 말을 이렇게 전하여라. ‘이것은 너희가 나를 섬기는 데 대대로 사용해야 할 거룩한 기름이다.

32 너희는 이것을 제사장이 아닌 다른 사람의 몸에 부어서는 안 되며 또 이 기름의 제조법대로 이와 같은 것을 만들어서도 안 된다. 이것은 거룩한 것이니 너희가 거룩하게 여겨라.

33 이와 같은 것을 만들거나 이 기름을 제사장이 아닌 다른 사람에게 붓는 자는 누구든지 자기 백성 가운데서 제거될 것이다.’ ”

34 그런 다음 여호와께서 모세에게 또 말씀하셨다. “너는 [g]몰약과 섭조개 가루와 페르시아 수지와 순수한 유향을 똑같은 중량으로 섞어

35 향수를 만드는 방법으로 향을 만들고 거기에 소금을 쳐서 깨끗하고 거룩하게 하여라.

36 그리고 너는 그 향 얼마를 빻아 곱게 가루를 만들어 내가 너와 만날 성막 안 법궤 앞에 두어라. 이것은 너희에게 아주 거룩한 것이다.

37 너희는 이런 제조법으로 너희를 위해 향을 만들지 말고 그것을 나에게 바쳐진 거룩한 것으로 여겨라.

38 이 향의 냄새를 맡으려고 이와 같은 것을 만드는 자는 누구든지 자기 백성 가운데서 제거될 것이다.”

Notas al pie

  1. 30:3 또는 ‘주위에’
  2. 30:6 또는 ‘언약궤’
  3. 30:13 히 ‘성소의 세겔대로 반 세겔’
  4. 30:23 히 ‘500세겔’
  5. 30:23 히 ‘250세겔’
  6. 30:24 히 ‘한 힌’
  7. 30:34 또는 ‘소합향과 나감향과 풍자향’