Het Boek

2 Petrus 1:1-21

God beter leren kennen en weten wat Hij wil

1Van: Petrus, een dienaar en apostel van Jezus Christus. Aan: allen, die een even heerlijk geloof hebben als wij. Dat geloof hebben wij gekregen door de rechtvaardigheid van onze God en Redder, Jezus Christus.

2Het is mijn grote wens dat u God en onze Here Jezus Christus steeds beter leert kennen. Dan zult u gelukkig worden en zijn genade en vrede ervaren. 3Want als u Hem beter leert kennen, zal Hij u door zijn grote kracht alles geven wat u nodig hebt om werkelijk goed te leven, 4Hij zal zelfs zijn heerlijkheid en goedheid met ons delen! Hij heeft ons geweldig grote en waardevolle beloften gedaan: Hij redt ons van de begeerten en het verderf om ons heen en geeft ons deel aan zijn eigen wezen. 5Maar daarvoor hebt u meer nodig dan vertrouwen alleen. U moet ook uw best doen om goed te zijn en zelfs dat is niet genoeg. U moet God beter leren kennen en weten wat Hij wil. 6Leer uw eigen verlangens opzij te zetten en geduldig vol te houden, zodat u God kunt dienen. 7Dan bent u klaar om een vriend te zijn voor uw medechristenen en om alle mensen lief te hebben. 8Als u deze eigenschappen in overvloed bezit, zullen ze werkzaam en vruchtbaar zijn om de Here Jezus Christus steeds beter te leren kennen. 9Maar als geen van die eigenschappen bij u aanwezig is, bent u blind en kortzichtig. Dan bent u vergeten dat God u van uw oude, zondige leven heeft bevrijd.

10Broeders en zusters, laat daarom uit uw gedrag blijken dat God u heeft geroepen en uitgekozen, dan zult u nooit struikelen of vallen. 11Als u zo leeft, zal God de poorten van het eeuwige koninkrijk van onze Here en Redder, Jezus Christus, wijd voor u openzetten. 12Ik ben van plan u daaraan te blijven herinneren, ook al weet u het allemaal en staat u stevig gegrondvest op de waarheid. 13En zolang ik nog in deze tent, mijn lichaam, woon, wil ik geregeld dit soort brieven schrijven om u wakker te houden. 14De Here Jezus Christus heeft mij namelijk laten zien dat ik niet meer zo lang op aarde te leven heb. 15Ik zal mijn best doen u een en ander zó duidelijk te maken dat u er ook na mijn sterven nog lang aan zult denken. 16Toen wij u vertelden over de machtige komst van onze Here Jezus Christus, was dat geen verzinsel. Ik heb met eigen ogen zijn macht en majesteit gezien. 17Ik was bij Hem op de heilige berg, toen Hij straalde van de heerlijkheid die God, zijn Vader, Hem had gegeven. 18Ik hoorde een machtige stem uit de hemel zeggen: ‘Dit is mijn geliefde Zoon. Hij verheugt mijn hart.’ 19Wij zijn er nu dus nog zekerder van dat het waar is wat de profeten hebben gezegd. U doet er goed aan daarop uw oog te richten als op een lamp die een donker vertrek verlicht. Hun woorden verlichten ons innerlijk, totdat de Morgenster opgaat in ons hart. 20U moet goed onthouden dat niets van wat de profeten in de Boeken hebben gezegd, zonder de hulp van de Heilige Geest kan worden uitgelegd. 21Want zij hebben die woorden niet zelf bedacht, maar de Heilige Geest heeft hen ertoe gedreven namens God te spreken.

Knijga O Kristu

2 Petrova 1:1-21

Petrovi pozdravi

1Šimun Petar, sluga i apostol Isusa Krista, svima koji dijelite istu dragocjenu vjeru koju smo primili od svojega Boga i Spasitelja Isusa Krista, koji nas je opravdao pred Bogom.

2Želim vam obilje milosti i mira u spoznaji Boga i našega Gospodina Isusa.

Život dostojan Božjeg poziva

3Kako sve bolje upoznajemo Isusa, njegova nam božanska snaga daruje sve što nam je potrebno za pobožan život. Pozvao nas je da budemo dionicima njegove slave i dobrote. 4Time nam je dao najveća, dragocjena obećanja. Obećao je da ćemo umaknuti pokvarenosti koja vlada u svijetu zbog požude te da ćemo biti dionicima njegove božanske naravi.

5Zato se svim silama trudite primijeniti u životu te obećane blagodati. Neka vaša vjera urodi dobrotom, a dobrota znanjem. 6Znanje će uroditi suzdržljivošću, suzdržljivost postojanošću, a postojanost pobožnošću. 7Pobožnost će donijeti ljubav prema drugim vjernicima pa ćete tako naposljetku uzrasti do Božje ljubavi. 8Imate li te vrline i napredujete li u njima, bit ćete marljivi i plodonosni u spoznaji našega Gospodina Isusa Krista. 9Ali tko nema tih vrlina, slijep je, kratkovidan: zaboravio je da ga je Bog očistio od prijašnjih grijeha.

10Zato se, draga braćo, svojski trudite dokazati da zaista pripadate onima koje je Bog pozvao i izabrao. Budete li tako činili, nikada nećete posrnuti. 11I Bog će vam širom otvoriti vrata neba da uđete u vječno kraljevstvo našega Gospodina i Spasitelja Isusa Krista.

Upućivanje na Sveto pismo

12I nadalje ću vas na to podsjećati—iako sve to već znate i čvrsto stojite u istini. 13Smatram da mi je dužnost, dokle god sam u ovomu tijelu, opominjati vas da budete budni. 14Gospodin Isus Krist kazao mi je, doduše, da ću ubrzo napustiti tijelo. 15Ali pobrinut ću se da se i nakon moje smrti sjećate toga u svakoj prilici.

16Jer nismo vam pričali lukavo izmišljene priče o tomu kako je Gospodin Isus Krist bio ovdje i o njegovoj sili, već smo bili očevici njegova veličanstva. 17Primio je slavu od Boga Oca kad se iz njegove uzvišene Slave začuo glas: “Ovo je moj ljubljeni Sin, moja radost!” 18I sami smo čuli taj glas s neba kad smo bili s njim na Svetoj gori.

19Zato proroštva smatramo još pouzdanijima. Dobro činite što ih pomnjivo proučavate jer su njihove riječi poput svjetiljke što svijetli u mraku—sve dok ne osvane dan i dok Kristovo blistavo svjetlo1:19 U grčkome: šatoru. ne zasja u vašim srcima. 20Ponajprije znajte da se nijedno proroštvo iz Svetoga pisma ne može tumačiti svojevoljno 21jer ga prorok nije izrekao svojom voljom, već od Boga nadahnut Svetim Duhom.