Het Boek

1 Petrus 5

De duivel is de grote tegenstander

1Op grond van de verantwoordelijkheid die ik ook als leider heb, doe ik een beroep op de andere leiders. Ik heb Christus aan het kruis zien sterven en als Hij terugkomt, zal ik deelhebben aan zijn heerlijkheid. Wat ik u dringend wil vragen, is dit: wees goede herders voor de kudde van God. Doe dat niet omdat het nu eenmaal moet, maar omdat u graag wilt doen wat God van u vraagt. Doe het ook niet om er beter van te worden, maar omdat u daartoe bereid bent. Probeer niet de baas te spelen over mensen die u zijn toevertrouwd, maar wees een voorbeeld voor hen. Dan zal de Opperherder u voor altijd laten delen in zijn heerlijkheid en eer.

Jonge mensen, doe wat de leiders zeggen. U moet in de omgang met elkaar nederig zijn, want God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar Hij is genadig voor wie nederig is. Als u zich buigt onder de sterke hand van God, zal Hij u oprichten als Hij vindt dat de tijd daarvoor gekomen is. Geef al uw zorgen en problemen over aan God, want Hij houdt van u en zorgt voor u. Maar ondanks dat moet u de situatie goed inzien en op uw hoede zijn voor de grote tegenstander, de duivel. Hij gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden. Sla zijn aanvallen af door vast op de Here te vertrouwen. Het is een hele troost te weten dat de christenen over de hele wereld hetzelfde moeten doormaken.

10 Onze God is een en al ontferming. Hij heeft u allen geroepen om deel te hebben aan dezelfde eeuwige heerlijkheid als Christus. Nadat het een korte tijd heel moeilijk is geweest, zal Hij u persoonlijk overeind helpen op de plaats waar u hoort te staan. Hij zal u zó sterk maken dat u nooit meer hoeft te wankelen. 11 Voor Hem is alle macht, voor altijd en eeuwig. Amen!

12 Silvanus, die voor zover ik weet een trouw christen is, heeft deze korte brief voor mij geschreven. Ik heb u ermee willen bemoedigen, zodat u nooit zult twijfelen aan de ware genade van God, zoals ik die hierboven heb beschreven. Blijf daar dus bij. 13 De gemeente in Babylon en mijn zoon Marcus groeten u. 14 Groet elkaar met de kus van broederlijke liefde. Ik wens alle mensen die Christus toebehoren, vrede toe.

New Russian Translation

1 Peter 5

Наставления старейшинам

1Будучи сам старейшиной и свидетелем страданий Христа, а также соучастником Его славы, которая должна открыться, я прошу ваших старейшин: 2пасите Божье стадо, оставленное вам на попечение, наблюдая за ним не по принуждению, а с желанием, как угодно Богу, и не ради низкой корысти, а из усердия. 3Не властвуйте над вверенными вам людьми, но подавайте стаду хороший пример. 4И когда придет Главный Пастырь, тогда вы получите неувядающий венец славы.

Наставления верующим

5Вы же, молодые, подчиняйтесь старейшинам. И все будьте смиренны по отношению друг к другу, потому что

«Бог – противник гордых,

но смиренным Он дает благодать»[a].

6Поэтому смиритесь под могучей рукой Божьей, и Он возвысит вас в свое время. 7Возложите все ваши заботы на Него[b], ведь Он печется о вас.

8Будьте бдительны и бодрствуйте. Ваш враг, дьявол, бродит вокруг, как рычащий лев, в поисках жертвы. 9Будьте тверды в вере и противостаньте дьяволу, помня, что по всему миру ваши братья терпят такие же страдания.

10После вашего кратковременного страдания Бог, источник всякой благодати, призвавший вас к вечной Своей славе через Иисуса Христа, восстановит вас, даст твердость, силу и стойкость. 11Ему принадлежит вся власть вовеки, аминь!

Заключительные приветствия

12С помощью Силуана[c], которого считаю верным братом, я написал вам это короткое послание, ободряя и свидетельствуя о том, что написанное мной есть истинная благодать Божья. Стойте в ней твердо.

13Церковь в Вавилоне[d], избранная, как и вы, и мой сын Марк передают вам приветы. 14Приветствуйте друг друга поцелуем любви.

Мир всем вам, живущим в Иисусе Христе.

Notas al pie

  1. 5:5 См. Прит. 3:34 в греческом переводе Ветхого Завета.
  2. 5:7 См. Пс. 54:23.
  3. 5:12 Силуан – возможно, что Силуан и Сила (см. Деян. 15:22) – это одно и то же лицо.
  4. 5:13 Вавилон – по всей вероятности, Рим.