Ang Pulong Sang Dios

Salmo 90:1-17

Salmo 90Salmo 90 Ang titulo sa Hebreo: Ang pangamuyo ni Moises nga alagad sang Dios.

Ang Dios kag ang Tawo

1Ginoo, ikaw ang amon puluy-an halin pa sang una.

2Sa wala mo pa matuga ang mga bukid kag ang kalibutan, ikaw na ang Dios,

kag ikaw gihapon ang Dios sa wala sing katapusan.

3Ikaw ang nagabuot sa kamatayon sang tawo;

ginabalik mo siya sa duta nga amo ang iya ginhalinan.

4Ang isa ka libo ka tuig sa amon daw isa lang ka adlaw sa imo nga nagligad na,

ukon daw malip-ot lang nga oras sa kagab-ihon.

5Ginabutangan mo sang katapusan ang amon kabuhi pareho sa damgo

6ukon pareho sa hilamon nga nagaulhot kag nagatubo kon aga, pero pagkahapon nagakalaya kag nagakapatay.

7Ang imo kaakig sa amon nagapahadlok kag nagalaglag sa amon.

8Nakita mo ang amon mga sala.

Bisan ang mga sala nga nahimo namon sa tago hayag sa imo presensya.

9Matuod nga sa imo kaakig mapatay kami;

matapos ang amon kabuhi sa daw isa lang ka panghayhay.

10Ang kalawigon sang amon kabuhi 70 ka tuig, ukon 80 ka tuig kon mabakod kami.

Pero bisan pa ang pinakamaayo namon nga mga tinuig madamo sang mga kagamo kag kalisod.

Matuod gid man nga sa indi madugay matapos ang amon kabuhi kag madula kami.

11Wala sing may nakaeksperiensya sang imo bug-os nga kaakig.

Kag samtang nagadugang ang amon ihibalo sa imo kaakig nagadugang man ang amon pagtahod sa imo.

12Paintiendiha kami nga kalip-ot lang sang amon kabuhi,

agod mangin mainalamon kami sa amon pagkabuhi.

13Ginoo, hasta san-o pa bala ang imo kaakig sa amon?

Talupangda kag kaluoyi kami nga imo mga alagad.

14Kada aga ipakita ang imo gugma sa amon agod magkanta kami sa kalipay kag mangin malipayon kami sa bug-os namon nga kabuhi.

15Hatagi kami sang kalipay nga pareho kalawig sa mga tinuig nga ginsilutan mo kami kag ginpaantos.

16Ipakita sa amon nga imo mga alagad, kag sa amon mga kaliwat, ang imo makatilingala nga binuhatan kag ang imo pagkagamhanan.

17Ginoo nga amon Dios, kabay pa nga pakamaayuhon mo kami kag hatagan sang kadalag-an sa tanan namon nga mga ginahimo.

New Russian Translation

Псалтирь 90:1-16

Псалом 90

1Живущий под кровом Всевышнего

в тени Всемогущего покоится.

2Скажу о Господе: «Он – мое прибежище и крепость моя,

Бог мой, на Которого уповаю».

3Он избавит тебя от сети ловца

и от гибельной язвы.

4Он укроет тебя Своими перьями,

и под Его крыльями ты найдешь прибежище.

Его истина будет тебе щитом и броней.

5Не убоишься ни ужасов в ночи,

ни стрелы, летящей днем,

6ни язвы, ходящей во мраке,

ни заразы, опустошающей в полдень.

7Тысяча падет около тебя,

и десять тысяч справа от тебя,

но к тебе не приблизится.

8Только глазами своими будешь смотреть

и увидишь возмездие нечестивым.

9Потому что ты избрал Господа –

Всевышнего, прибежище мое – своей обителью,

10не пристанет к тебе зло,

и язва не приблизится к твоему жилищу.

11Ведь Он Своим ангелам повелит о тебе – охранять тебя

на всех твоих путях.

12Они понесут тебя на руках,

чтобы ноги твои не ударились о камень.

13На льва и на змею наступишь,

растопчешь молодого льва и дракона.

14Господь говорит: «Сохраню его, потому что он любит Меня,

защищу его, потому что он знает Мое имя.

15Когда воззовет ко Мне, Я отвечу:

в беде буду с ним,

избавлю его и прославлю.

16Насыщу его долголетием

и явлю ему Мое спасение».