Ang Pulong Sang Dios

Salmo 80:1-19

Salmo 80Salmo 80 Ang titulo sa Hebreo: Ang kanta nga ginsulat ni Asaf. Sa direktor sang mga manugkanta: Kantaha ini sa tuno sang kanta nga “Ang mga Liryo para sa Kalig-unan sang Kasugtanan.”

Pangamuyo para sa Bulig sang Dios sa Nasyon

1Pamatii kami, O Manugbantay sang Israel,

nga manugtuytoy sang mga kaliwat ni Jose nga pareho sa mga karnero.

Ikaw nga nagapungko sa imo trono sa tunga sang mga kerubin, ipakita ang imo gahom

2sa tribo ni Efraim, ni Benjamin, kag ni Manase.

Ipakita na ang imo gahom, kag kadtui kami kag luwasa.

3O Dios, ibalik sa amon ang amon maayo nga kahimtangan. Ipakita sa amon ang imo kaayo agod maluwas kami.

4Ginoong Dios nga Makagagahom, hasta san-o pa bala ang imo kaakig sa mga pangamuyo namon nga imo katawhan?

5Ginpuno mo kami sang kasubo, kag halos mainom na namon ang amon mga luha.

6Gintugot mo nga awayon kami sang amon katupad nga mga nasyon,

kag sila nga amon mga kaaway nagayaguta sa amon.

7O Dios nga Makagagahom, ibalik sa amon ang amon maayo nga kahimtangan.

Ipakita sa amon ang imo kaayo agod maluwas kami.

8Kami nga imo katawhan daw pareho sa tanom nga ubas nga ginkuha mo sa Egipto kag gintanom sa duta nga ang mga katawhan sini gintabog mo.

9Ginhawanan mo ini nga duta, kag nagpanggamot sing maayo ang ubas kag nagpangalapkap ini sa bug-os nga duta.

10Ginhandungan80:10 Ginhandungan: sa iban nga Bisaya, Ginlandungan. sang iya mga sanga ang mga bukid kag ang dalagko nga mga kahoy nga sedro.

11Naglambot ang iya mga sanga hasta sa Dagat sang Mediteraneo kag hasta sa Suba sang Eufrates.

12Pero ngaa gin-guba mo, O Dios, ang mga pader sang sini nga tanom?

Gani ginakawat sang tanan nga nagaagi ang mga bunga sini.

13Kag ginakaon ini sang mga talunon nga baboy kag sang iban pa nga talunon nga mga sapat.

14Balikda kami, O Dios nga Makagagahom!

Halin sa langit, tan-awa kami sing maayo.

Dumduma kami nga imo katawhan nga

15pareho sa tanom nga ubas nga gintanom mo paagi sa imo gahom.

Dumduma kami nga imo mga anak nga imo ginpalig-on para sa imo kadayawan.

16O Dios, daw sa gintapas kami nga ubas kag ginsunog.

Gintulok mo kami nga may kaakig kag ginlaglag mo kami.

17Pero karon buligi kami nga imo ginpili nga mangin malapit sa imo kag ginpalig-on para sa imo kadayawan,

18kag indi na kami magbiya sa imo.

Ibalik sa amon ang amon maayo nga kahimtangan,

kag simbahon ka namon.

19Ginoong Dios nga Makagagahom, ibalik sa amon ang maayo nga kahimtangan!

Ipakita sa amon ang imo kaayo agod maluwas kami.