Ang Pulong Sang Dios

Salmo 77:1-20

Salmo 77Salmo 77 Ang titulo sa Hebreo: Ang kanta nga ginsulat ni Asaf. Sa direktor sang mga manugkanta nga si Jedutun.

Kalipay sa Tion sang Kalisod

1Nagapanawag ako sing mabaskog sa Dios.

Nagapanawag ako sa iya agod mabatian niya ako.

2Sa tion sang kalisod nagapangamuyo ako sa Ginoo.

Kag kon gab-i ginabayaw ko ang akon mga kamot sa pagpangamuyo, kag wala ako ginakapoy,

pero wala gihapon ako sang kalipay.

3Kon magpamalandong ako sa Dios nagapanghayhay ako kag nagakadulaan sang paglaom.

4Wala niya ako ginapatulog;

indi ako kahibalo kon ano ang akon ihambal, tungod nga natublag ako.

5Ginahunahuna ko ang mga inadlaw nga nagliligad kag ang madugay na nga mga tinuig.

6Ginadumdom ko ang mga tinion nga nagakanta ako sa kagab-ihon.77:6 Ginadumdom… kagab-ihon: sa Septuagint kag sa Syriac: Kon gab-i nagahunahuna ako sing madalom.

Nagapamalandong ako kag amo ini ang ginapamangkot ko sa akon kaugalingon:

7“Isikway na lang bala ako sang Ginoo hasta san-o?

Indi na gid bala siya malipay sa akon?

8Nadula na gid bala ang iya gugma sa akon?

Indi na gid bala niya pagtumanon ang iya promisa?

9Nalimtan na bala niya ang pagkaluoy?

Wala na bala siya sing kaluoy tungod sang iya kaakig?”

10Dayon nagsiling ako, “Ang nalainan sang akon buot amo nga ang Labing Mataas nga Dios wala na nagabulig.”

11Ginoo, dumdumon ko ang imo mga binuhatan.

Huo, dumdumon ko ang mga milagro nga ginpanghimo mo sang una.

12Hunahunaon ko kag pamalandungan ang tanan mo nga gamhanan nga mga binuhatan.

13O Dios, ang imo pamaagi lain sang sa iban.

Wala na sing pareho sa imo kagamhanan.

14Ikaw ang Dios nga nagahimo sang mga milagro.

Ginapakita mo ang imo gahom sa mga katawhan.

15Paagi sa imo gahom ginluwas mo ang imo katawhan nga mga kaliwat ni Jacob kag ni Jose.

16Sadto nga hitabo ang mga tubig, O Dios, daw pareho sa tawo nga sang pagkakita sa imo hinadlukan kag nagkulurog.

17Nag-ulan halin sa mga panganod;

nagdaguob sa langit kag nagpangilat sa bisan diin.

18Mabatian ang daguob sa mga bagyo;

ang mga kilat nagpasanag sa kalibutan;

kag nagtay-og ang kalibutan.

19Gintabok mo ang dagat nga may dalagko nga mga balod,

pero indi ka makita.77:19 indi ka makita: sa literal, indi makita ang agi sang imo mga tiil.

20Paagi kay Moises kag kay Aaron gintuytuyan mo ang imo katawhan nga pareho sa mga karnero.