Ang Pulong Sang Dios

Salmo 70:1-5

Salmo 70Salmo 70 Ang titulo sa Hebreo: Ang kanta nga ginsulat ni David nga ginakanta sa tion sang paghalad sang halad nga bilang pagdumdom sa Ginoo. Sa direktor sang mga manugkanta.

Pangamuyo para sa Bulig sang Dios

(Salmo 40:13-17)

1Ginoong Dios, luwasa ako kag buligi gilayon.

2Kabay pa nga ang nagatinguha sa pagpatay sa akon mahuy-an kag magasalasala.

Kabay pa nga ang tanan nga nagahandom sang akon kalaglagan magapalalagyo sa kahuya.

3Kabay pa nga ang mga nagayaguta sa akon magaatras tungod nga nahuy-an sila.

4Pero kabay pa nga ang tanan nga nagadangop sa imo magkalipay gid tungod sa imo.

Kabay pa nga ang mga naluyag sa kaluwasan nga halin sa imo magsiling permi, “Dalayawon ang Dios!”

5Kon parte sa akon, kubos kag imol ako.

Palapit ka gilayon sa akon, O Dios!

Ikaw ang akon manugbulig kag manughilway.

Ginoo, buligi ako gilayon.