Ang Pulong Sang Dios

Salmo 68:1-35

Salmo 68Salmo 68 Ang titulo sa Hebreo: Ang kanta nga ginsulat ni David. Sa direktor sang mga manugkanta.

Kanta Parte sa Kadalag-an

1Sige na, O Dios, laptaha ang imo mga kaaway;

kabay pa nga magpalagyo sila.

2Tabuga sila pareho sa aso nga ginapalid sang hangin.

Laglaga sila nga mga malaot sa imo presensya,

pareho sa kandila nga nagakatunaw sa kalayo.

3Pero ang mga matarong magahinugyaw sa kalipay sa imo presensya.

4Kantahi ninyo ang Dios;

kantahi ninyo siya sang mga pagdayaw.

Dayawa ninyo siya68:4 Dayawa ninyo siya: ukon, ipreparar ninyo ang pagaagyan niya. nga nagasakay sa panganod.

Ang iya ngalan amo ang Ginoo;

magkalipay kamo sa iya presensya.

5Ang Dios, nga nagapuyo sa iya balaan nga templo, nagaatipan sa mga ilo kag nagaprotektar sa mga balo nga babayi.

6Ginahatagan niya sang pamilya ang mga nagaisahanon

kag ginahilway niya sing malipayon ang mga ginbihag.

Pero ang mga rebelde magaestar sa mamala kag mainit nga duta.

7O Dios, sang ginpangunahan mo ang imo katawhan sa pagpanglakaton sa kamingawan,

8nagtay-og ang duta kag nag-ulan

tungod nga nag-abot ka, O Dios sang Israel, ikaw nga nagpahayag sa Sinai.

9Nagpadala ka sang bugana nga ulan kag naulanan ang mamala nga duta nga ginhatag mo sa imo katawhan.

10Dira sila nag-estar, kag sa imo kaayo ginhatagan mo ang mga imol sang ila mga kinahanglanon.

11Nagpadala ka, Ginoo, sang mensahi,

kag ginpamalita ini sang madamo nga mga babayi:

12“Nagpalalagyo ang mga hari kag ang ila mga soldado,

kag ang ila mga pagkabutang ginpartida sang mga babayi sang Israel.

13Bisan ang mga nagpabilin sa toril sang mga karnero ginpartihan sang mga imahen sang pating

nga ang mga pakpak nahaklapan sang pilak kag ang punta sang pakpak nahaklapan sang puro nga bulawan.”68:13 Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sa sini nga bersikulo.

14Sang ginpalapta sang Dios nga Makagagahom ang mga hari, daw sa ginpaulanan niya sang snow ang Bukid sang Zalmon.

15Pagkatahom sang bukid sang Bashan; madamo ini sang mga bungtod.

16Ngaa nahisa ini sa bukid nga ginpili sang Dios nga iya pagapuy-an hasta san-o?

17Nag-abot ang Ginoong Dios sa iya templo halin sa Sinai kaupod ang iya linibo ka mga karwahe.

18Pagsaka niya sa mataas nga lugar68:18 mataas nga lugar: ukon, langit. madamo nga mga bihag ang iya gindala

kag nagbaton siya sang mga regalo halin sa mga tawo, bisan sa rebelde nga mga tawo.

Kag didto magapuyo ang Ginoong Dios.68:18 kag nagbaton… Dios: sa Syriac, naghatag siya sang mga regalo sa mga tawo; pero ang mga rebelde nga mga tawo indi magapuyo sa presensya sang Dios.

19Dalayawon ang Ginoo, ang Dios nga aton manluluwas,

kay adlaw-adlaw ginabuligan niya kita sa aton mga problema.

20Ang aton Dios, Dios nga nagaluwas.

Siya ang Ginoong Dios nga nagaluwas sa aton sa kamatayon.

21Sigurado gid nga dugmukon sang Dios ang ulo sang iya mga kaaway nga nagapadayon sa pagpakasala.

22Nagsiling ang Ginoo, “Pabalikon ko ang akon mga kaaway halin sa Bashan;

pabalikon ko sila halin sa kadadalman sang dagat,

23agod pamatyon sila kag tasak-tasakon ninyo ang ila dugo

kag ang inyo mga ido makapaayaw sa pagdilap sang ila dugo.”

24O Dios kag Hari ko, nakita sang tanan ang imo parada sang pagdaog pakadto sa imo templo.

25Ara sa una ang mga manugkanta kag sa ulihi ang mga musikero;

sa tunga nila68:25 sa tunga nila: ukon, sa palibot sang mga musikero. amo ang mga dalaga nga nagapatunog sang ila mga tamborin.

26Nagasinggit sila, “Dayawa ninyo ang Dios sa inyo mga pagtililipon!

Dayawa ninyo ang Ginoo, kamo nga mga kaliwat ni Israel!”

27Nagauna ang gamay nga tribo ni Benjamin,

sunod amo ang mga pangulo sang Juda upod sang ila grupo,

kag sunod amo ang mga pangulo sang Zebulun kag Naftali.

28O Dios, ipakita ang imo gahom68:28 O Dios… gahom: Amo ini sa Septuagint, sa Syriac, kag sa iban nga mga kopya sang Hebreo. Sa kalabanan nga mga kopya sang Hebreo, Ginhatagan kamo sing kusog/gahom sang inyo nga Dios. pareho sang ginhimo mo sang una sa amon.

29Tungod sang imo templo sa Jerusalem magadala ang mga hari sang mga regalo sa imo.

30Sabdunga inang nasyon68:30 nasyon: posible amo ang Egipto. nga pareho sa mabangis nga sapat sa mga bugang.

Sabdunga man ang mga katawhan nga pareho sa turo nga mga baka nga kaupod sang mga torite

hasta nga magsurender sila kag maghalad sang ila mga pilak sa imo.

Laptaha ang mga katawhan nga nalipay sa inaway.

31Magapasakop ang mga taga-Egipto sa imo.

Ang mga taga-Etiopia68:31 Etiopia: sa Hebreo, Cush. magadali-dali hatag sang ila mga regalo sa imo.

32Magkanta kamo sa Dios, kamo nga mga pumuluyo sang mga ginharian sa kalibutan.

Magkanta kamo sang pagdayaw sa Ginoo

33nga nagasakay sa kalangitan nga ara na sadto pa.

Pamatii ninyo ang iya nagadaguob nga tingog.

34Ibantala ninyo ang pagkagamhanan sang Dios nga nagahari sa Israel.

Ang kalangitan nagapakita sang iya pagkagamhanan.

35Makatilingala ang Dios sang Israel samtang nagapaguwa siya sa iya balaan nga puluy-an.

Ginahatagan niya sang gahom kag kusog ang iya katawhan.

Dalayawon ang Dios!