Ang Pulong Sang Dios

Salmo 64:1-10

Salmo 64Salmo 64 Ang titulo sa Hebreo: Ang kanta nga ginsulat ni David. Sa direktor sang mga manugkanta.

Silot sa mga Malaot

1O Dios, pamatii ang akon reklamo.

Tipigi ang akon kabuhi sa pagpamahog sang akon mga kaaway.

2Protektari ako sa malain nga plano sang sinang grupo sang mga malaot.

3Masakit sila kon maghambal, daw pareho ini sa espada kag pana.

4Maabtik sila maghambal sing masakit sa mga tawo nga wala sing kasawayan,

kag wala sila nahadlok maghambal sini.

5Nagahangkatanay sila nga himuon nila ang ila malain nga mga plano.

Kag ginaplanohan nila kon diin nila ibutang ang ila mga siod.

Nagasiling sila, “Wala sing may makakita sini.”

6Nagaplano sila sing malain

kag nagasiling sila, “Maayo gid ang aton plano!”

Indi gid matungkad ang hunahuna kag tagipusuon sang tawo!

7Pero panaon sila sang Dios,

kag sa hinali lang mapilasan sila.

8Pagalaglagon sila sang Dios tungod sang ila mga ginapanghambal.

Ang tanan nga makakita sa ila magalungo-lungo sa pagyaguta sa ila.

9Dayon mahadlok ang tanan nga tawo.

Pamalandungan nila ang mga ginhimo sang Dios.

Kag isugid nila ini.

10Magakalipay kag magadayaw sa Ginoo ang tanan nga matarong tungod sa ginhimo niya.

Kag magapangayo sila sang proteksyon sa iya.