Ang Pulong Sang Dios

Salmo 41:1-13

Salmo 41Salmo 41 Ang titulo sa Hebreo: Ang kanta nga ginsulat ni David. Sa direktor sang mga manugkanta.

Pangamuyo sang Tawo nga Nagamasakit

1Bulahan ang tawo nga nagakabalaka sa mga kubos.

Buligan siya sang Ginoo sa tion sang kalisod.

2Protektaran siya sang Ginoo kag tipigan ang iya kabuhi.

Pakamaayuhon siya sang Ginoo sa duta sang Israel;

indi siya pag-itugyan sa iya mga kaaway.

3Buligan siya sang Ginoo sa iya masakit;

ayuhon niya siya sa iya ginabatyag.

4Nagsiling ako, “Ginoo, kaluoyi ako.

Ayuha ako, kay nakasala ako sa imo.”

5Nagahambal sing malain ang akon mga kaaway parte sa akon.

Siling nila, “San-o pa bala siya mapatay agod malimtan na siya?”

6Kon magbisita sila sa akon, nagapakuno-kuno sila nga maayo ang ila tuyo,

pero nagatipon lang gali sila sang indi maayo nga mga estorya parte sa akon.

Kag pagkaguwa nila ginakutsokutso nila ini sa iban.

7Ang tanan nga akig sa akon nagahutikay kontra sa akon,

kag nagahunahuna sila sing malain kontra sa akon.

8Nagasiling sila, “May malala siya nga balatian,

gani indi na gid siya makabangon pa.”

9Bisan ang suod ko nga abyan nga ginasaligan ko gid kag nagasalo sa akon sa pagkaon nagtraidor sa akon.

10Pero ikaw, Ginoo, kaluoyi ako;

ayuha ako agod nga makabalos ako sa akon mga kaaway.

11Dayon mahibaluan ko nga nalipay ka sa akon, kay wala makadaog ang akon mga kaaway sa akon.

12Tungod kay wala ako sing may ginahimo nga malain, ginatipigan mo ang akon kabuhi sa wala sing katapusan.

13Dalayawon ang Ginoo, ang Dios sang Israel, sa wala sing katapusan. Amen! Amen!