Ang Pulong Sang Dios

Salmo 35:1-28

Salmo 35Salmo 35 Ang titulo sa Hebreo: Ginsulat ni David.

Pangamuyo para sa Bulig sang Dios

1Kontraha, Ginoo, ang mga nagakontra sa akon.

Awaya ang mga nagaaway sa akon.

2Kuhaa ang imo dalagko kag magagmay nga mga taming, kag buligi ako.

3Ihanda ang imo gamay kag dako nga bangkaw kontra sa mga nagalagas sa akon,

kag pasaliga ako nga luwason mo ako.

4Kabay pa nga ang mga nagatinguha sa pagpatay sa akon mahuy-an.

Kabay pa nga ang mga nagaplano sang akon kalaglagan magapalalagyo nga nagasalasala.

5Kabay pa nga mangin pareho sila sa upa nga ginapalid sang hangin samtang ginatabog sila sang imo anghel.

6Kabay pa nga mangin madulom kag madanlog ang ila alagyan samtang ginalagas sila sang imo anghel.

7Bisan wala sing kabangdanan nagbutang sila sang siod sa tago para madakpan ako

kag nagkutkot sila sang buho para mahulog ako.

8Kabay pa nga makibot sila sa kalaglagan nga magaabot sa ila.

Kabay pa nga sila mismo ang masiod sa siod nga ginbutang nila sa tago.

Kabay pa nga sila mismo ang mahulog sa buho nga ila ginkutkot.

9Dayon magakalipay ako tungod sa pagluwas mo sa akon, Ginoo.

10Ang kabug-usan sang akon kabuhi magasiling,

“Wala gid sing pareho sa imo, Ginoo.

Ginaluwas mo ang mga kubos kag mga imol sa mga nagadaogdaog kag nagapamintaha sa ila.”

11Ang mapintas nga mga tawo nagapanaksi kontra sa akon.

Ginaakusar nila ako sang mga sala nga wala ko mahimo.

12Ginabalusan nila ako sang malain sa maayo nga ginahimo ko sa ila,

gani nasubuan gid ako.

13Pero kon nagamasakit gani sila, nagapangasubo ako paagi sa pagsuksok sang bayo nga sako kag pagpuasa.

Kag kon ang akon pangamuyo para sa ila wala ginasabat,35:13 Kag kon… ginasabat: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini.

14nagalakat-lakat ako nga nagapangasubo

pareho nga daw nagapangasubo ako para sa akon utod ukon abyan.

Nagaduko ako nga nagapangasubo para sa ila

pareho sang pagpangasubo sang isa ka tawo sa iya iloy.

15Pero sang ako na ang nalisdan, nagtipon sila nga nagakalipay.

Nagtipon sila nga mga manughalit kontra sa akon.

Bisan ang mga indi ko kilala nag-intra man,

kag wala untat ang ila pagpakalain sa akon.

16Kaupod sang mga indi diosnon nga mahilig mangyaguta,35:16 Kaupod… mangyaguta: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini. ginakainitan nila ako.

17Ginoo, hasta san-o pa bala nga magtulok lang ikaw?

Luwasa ako sa mga nagasalakay sa akon nga daw mga leon.

18Dayon dayawon ko ikaw kag pasalamatan sa pagtililipon sang imo madamo nga katawhan.

19Indi pagtuguti nga magkalipay ang akon traidor nga mga kaaway sa akon kapierdihan.

Indi pagtuguti nga magyaguta35:19 magyaguta: ukon, magdaya. Sa literal, magpangilay. sa akon sila nga mga nagadumot sa akon nga wala sing kabangdanan.

20Wala sila nagahambal sang mga pulong nga makapaayo sa iban,

kundi nagahimo sila sang sugilanon nga wala sing kamatuoran

kontra sa mga tawo nga nagapuyo sing malinong sa sini nga lugar.

21Nagasinggit sila sa akon, nga nagaakusar,

“Hala ka! Nakita namon ang imo ginhimo.”

22Ginoo, nakita mo ini, gani indi ka magpabaya.

Indi ka magpalayo sa akon.

23Sige na, Ginoo nga akon Dios, depensahi ako sa mga nagaakusar sa akon.

24Pamatud-i, Ginoo nga akon Dios, nga wala ako sing sala suno sa imo pagpakamatarong.

Indi pagtuguti nga kadlawan nila ako.

25Indi pagtuguti nga magsiling sila sa ila kaugalingon,

“Ti, natuman gid ang amon ginahandom. Nalaglag namon siya!”

26Kabay pa nga ang mga nagakalipay sa akon mga pag-antos mahuy-an kag magasalasala.

Kabay pa nga ang tanan nga nagapakanubo sa akon mapaslawan kag mahuy-an.

27Kabay pa nga ang mga nagakalipay sa akon pagkahilway sa mga akusasyon maghinugyaw sa kalipay.

Kabay pa nga magsiling sila permi nga, “Dalayawon ang Ginoo nga nagakalipay sa kaayuhan sang iya alagad.”

28Isugid ko ang imo pagkamatarong,

kag dayawon ko ikaw permi.

New Russian Translation

Псалтирь 35:1-13

Псалом 35

1Дирижеру хора. Псалом Давида, слуги Господа.

2Грех говорит нечестивому

глубоко в его сердце;

нет Божьего страха в глазах его.

3Льстит он себе в своих же глазах,

что ищет порок свой,

чтобы возненавидеть его35:3 Или: «Он так превозносит себя, что не видит порок свой, чтобы возненавидеть его»..

4Слова его уст – беззаконие и обман;

он отрекся от мудрости и не делает добра.

5Даже на ложе своем замышляет он беззаконие.

Он встал на недобрый путь

и не отвергает зла.

6Господи, милость Твоя до небес,

до облаков Твоя верность.

7Праведность Твоя велика, как горы,

Твоя справедливость глубока, как бездна.

Ты хранишь человека и зверя, Господи.

8Боже, милость Твоя драгоценна!

В тени Твоих крыл укрываются смертные.

9Пируют они от щедрот Твоего дома;

из реки отрад Твоих Ты их поишь.

10Ведь у Тебя источник жизни,

и во свете Твоем мы видим свет.

11Излей Свою милость на знающих Тебя,

праведность Свою – на правых сердцем.

12Да не наступит на меня нога гордеца;

да не изгонит меня рука нечестивого.

13Посмотри, как пали беззаконники:

повергнуты они и не могут подняться.