Ang Pulong Sang Dios

Salmo 148

Ang Panawagan sa Pagdayaw sa Ginoo

1Dayawa ang Ginoo!
Dayawa ninyo ang Ginoo, kamo nga ara sa kalangitan.
Dayawa ninyo siya, tanan kamo nga iya mga anghel, nga iya mga soldado sa langit.
Dayawa ninyo siya, adlaw, bulan, kag mga bituon.
Dayawa ninyo siya, pinakamataas nga langit kag tubig sa ibabaw.
Magdayaw sila tanan sa Ginoo!
Kay sa iya pagmando, natuga sila tanan.
Ginpahamtang niya sila sa ila mga lugar sa wala sing katapusan,
kag wala sing may makalapas sining mando niya.

Dayawa ninyo ang Ginoo, kamo nga ara sa kalibutan, dalagko nga mga sapat sa kadagatan, kag tanan nga kadadalman sang dagat.
Dayawa ninyo ang Ginoo, mga kilat, ulan nga yelo, snow, mga panganod, kag mabaskog nga hangin nga nagatuman sa iya sugo.
Dayawa ninyo ang Ginoo, mga bukid, mga kahoy nga nagapamunga ukon wala,
10 tanan nga sapat: anta ukon indi, mga sapat nga nagakamang, kag mga nagalupad.
11 Dayawa ninyo ang Ginoo, kamo nga mga hari, mga opisyal, mga manugdumala, kag tanan nga katawhan sa kalibutan,
12 mga pamatan-on, mga tigulang kag mga bata.
13 Magdayaw sila tanan sa Ginoo, kay labaw siya sa tanan.
Mas gamhanan siya sang sa tanan nga ara sa kalibutan kag kalangitan.
14 Ginapabaskog niya kag ginapadunggan ang iya matutom nga katawhan, ang Israel nga palangga gid niya.

Dayawa ang Ginoo!

Amplified Bible

Psalm 148

The Whole Creation Invoked to Praise the Lord.

1Praise the Lord!
Praise the Lord from the heavens;
Praise Him in the heights!

Praise Him, all His angels;
Praise Him, all His hosts (armies)!

Praise Him, sun and moon:
Praise Him, all stars of light!

Praise Him, highest heavens,
And the waters above the heavens!

Let them praise the name of the Lord,
For He commanded and they were created.

He has also established them forever and ever;
He has made a decree which shall not pass away.


Praise the Lord from the earth,
Sea monsters and all deeps;

Lightning and hail, snow and fog;
Stormy wind, fulfilling His orders;

Mountains and all hills;
Fruitful trees and all cedars;
10 
Beasts and all cattle;
Creeping things and winged birds;
11 
Kings of the earth and all people;
Princes and all judges of the earth;
12 
Both young men and virgins;
Old men and children.

13 
Let them praise the name of the Lord,
For His name alone is exalted and supreme;
His glory and majesty are above earth and heaven.
14 
He has lifted up a horn for His people [giving them strength, prosperity, dignity, and preeminence],
Praise for all His godly ones;
For the people of Israel, a people near to Him.
Praise the Lord! (Hallelujah!)