Ang Pulong Sang Dios

Salmo 134:1-3

Salmo 134

Panawagan sa Pagdayaw sa Dios

1Dayawa ninyo ang Ginoo,

tanan kamo nga nagaalagad sa iya templo kon gab-i.

2Bayawa ninyo ang inyo mga kamot sa inyo pagpangamuyo sa sulod sang templo,

kag dayawa ninyo ang Ginoo.

3Kabay pa nga bendisyunan kamo sang Ginoo nga ara sa Zion,

nga amo ang naghimo sang kalangitan kag sang kalibutan.