Ang Pulong Sang Dios

Salmo 115:1-18

Salmo 115

Isa lang gid ang Matuod nga Dios

1Ginoo, indi kami ang dapat padunggan kundi ikaw,

tungod sang imo gugma kag katutom.

2Ngaa ginainsulto kami sang iban nga mga nasyon paagi sa pagsiling, “Diin na bala ang inyo Dios?”

3Ang amon Dios ara sa langit kag ginahimo niya ang bisan ano nga iya naluyagan.

4Pero ang ila mga dios-dios hinimo man lang sang tawo halin sa pilak kag bulawan.

5May mga baba ini, pero indi makahambal;

may mga mata, pero indi makakita.

6May mga dulunggan, pero indi makabati;

may mga ilong, pero indi makapanimaho.

7May mga kamot, pero indi makauyat;

may mga tiil, pero indi makalakat,

kag bisan tingog wala ka sing may mabatian.

8Ang nagahimo sang sini nga mga dios-dios kag ang tanan nga nagasalig sa ila mangin pareho man sa ila nga wala sing pulos.

9-10Kamo nga katawhan sang Israel, pati na kamo nga mga kaliwat ni Aaron, magsalig kamo sa Ginoo.

Siya ang inyo manugbulig kag manugprotektar.

11Kamo nga mga nagatahod sa Ginoo, magsalig kamo sa iya.

Siya ang inyo manugbulig kag manugprotektar.

12Ginadumdom kita sang Ginoo, kag pakamaayuhon niya kita.

Pakamaayuhon niya ang katawhan sang Israel pati na ang mga kaliwat ni Aaron.

13Pakamaayuhon niya ang tanan nga nagatahod sa iya, bantog man ukon indi.

14Kabay pa nga kamo kag ang inyo mga kaliwat padamuon sang Ginoo.

15Kabay pa nga pakamaayuhon kamo sang Ginoo nga nagtuga sang kalangitan kag sang kalibutan.

16Ang kalangitan iya sang Ginoo, pero ang kalibutan gintugyan niya sa mga tawo.

17Indi ang mga patay ang magadayaw sa Ginoo, kay indi na gani sila makatingog,

18kundi kita nga mga buhi amo ang magadayaw sa iya subong kag hasta san-o.

Dayawa ang Ginoo!

New Russian Translation

Псалтирь 115:1-10

Псалом 115

1Я верил, поэтому я и говорил:

«Я сильно сокрушен».

2В исступлении я сказал:

«Всякий человек – лжец».

3Чем воздам я Господу

за всю Его доброту ко мне?

4Возьму чашу спасения

и призову имя Господне.

5Исполню мои обеты Господу

перед всем Его народом.

6Дорога в глазах Господа

смерть верных Ему.

7Господи, истинно я – слуга Твой.

Я – слуга Твой и сын служанки твоей.

Ты освободил меня от цепей.

8Принесу Тебе жертву благодарности

и призову имя Господне.

9Исполню мои обеты Господу

перед всем Его народом,

10во дворах дома Господня,

посреди тебя, Иерусалим!

Аллилуйя!