Ang Pulong Sang Dios

Salmo 113:1-9

Salmo 113

Pagdayaw sa Kaayo sang Ginoo

1Dayawa ang Ginoo!

Kamo nga mga katawhan sang Ginoo nga iya mga alagad, dayawa ninyo siya!

2Kabay pa nga dayawon siya subong kag hasta san-o.

3Halin sa sidlangan hasta sa nakatundan113:3 Halin sa sidlangan hasta sa nakatundan: ukon, Halin sa pagbutlak sang adlaw hasta sa pagsalop sini. ang tanan nga tawo magdayaw sa Ginoo.

4Magagahom ang Ginoo sa tanan nga nasyon, ang iya pagkagamhanan indi matupungan.

5Wala gid sing pareho sa Ginoo nga aton Dios nga nagapungko sa iya trono didto sa kahitaasan.

6Nagaduko siya sa pagtulok113:6 Nagaduko siya sa pagtulok: Siguro ang buot silingon nga mas mataas pa ang iya nahamtangan sang sa kalangitan, ukon nagakabalaka gid siya sa iya mga tinuga. sa kalangitan kag sa kalibutan.

7Ginabuligan niya ang mga kubos kag mga imol sa ila kapigaduhon.

8Kag ginapadunggan niya sila kaupod sang dungganon nga mga tawo sang iya katawhan.

9Ginalipay niya ang baw-as nga babayi sa iya puluy-an paagi sa paghatag sa iya sang mga anak.

Dayawa ang Ginoo!