Ang Pulong Sang Dios

Numero 17

Ang Baston ni Aaron

1Nagsiling ang Ginoo kay Moises, “Silinga ang mga Israelinhon nga ang kada pangulo sang kada tribo maghatag sa imo sang isa ka baston, kag pabutangi ini sang ila tagsa ka ngalan. Dose tanan ka baston. Sa baston sang tribo ni Levi, isulat ang ngalan ni Aaron. Kay kinahanglan may isa ka baston sa kada pangulo sang tribo. Ibutang ini tanan sa Tolda nga Ginapakigkitaan, sa atubangan sang Kahon sang Kasuguan nga sa diin nagapakigkita ako sa inyo ni Aaron. Kag magapanalingsing ang baston sang tawo nga pilion ko nga mag-alagad sa akon bilang pari, kag sa sini nga paagi mag-untat ang pagreklamo sang mga Israelinhon kontra sa inyo ni Aaron.”

Gani ginsilingan ni Moises ang mga Israelinhon, kag ang kada pangulo sang tribo naghatag sa iya sang baston. Dose tanan ka baston, kag isimpon didto ang baston ni Aaron. Ginbutang tanan ni Moises ang mga baston sa presensya sang Ginoo didto sa Tolda nga sa diin nabutang ang Kasuguan.

Pagkasunod nga adlaw, nagsulod si Moises sa Tolda nga sa diin nabutang ang Kasuguan. Kag nakita niya didto nga ang baston ni Aaron, nga nagarepresentar sang tribo ni Levi, nagpanalingsing, nagpamukol, nagpamulak, kag nagpamunga pa sang luto nga mga almendro. Dayon ginpaguwa ni Moises ang tanan nga baston kag ginpakita sa tanan nga Israelinhon. Gintan-aw nila ini, kag ang kada pangulo sang tribo nagkuha sang iya baston.

10 Nagsiling ang Ginoo kay Moises, “Ibalik ang baston ni Aaron sa atubangan sang Kahon sang Kasuguan agod mangin paandam ini sa mga rebelde nga magakalamatay sila kon indi sila mag-untat sa pagreklamo kontra sa akon.” 11 Gintuman ni Moises ang ginsugo sa iya sang Ginoo.

12 Nagsiling ang mga Israelinhon kay Moises, “Mapatay na kami sini tanan! 13 Kay bisan magpalapit lang ang isa ka tawo sa Tolda sang Ginoo mapatay. Ti, mapatay na kami sini tanan!”

Amplified Bible

Numbers 17

Aaron’s Rod Buds

1Then the Lord spoke to Moses, saying, “Speak to the sons of Israel and get rods from them, a rod for each father’s household, from all their leaders according to their fathers’ households, twelve rods. Write every man’s name on his rod, and write Aaron’s name on the rod of Levi [his ancestor]; for there is one rod for the head of each of their fathers’ households. You shall then deposit them in the Tent of Meeting (tabernacle) in front of [the ark of] the Testimony, where I meet with you. It shall be that the rod of the man whom I choose will bud, and I will no longer hear the constant grumblings of the Israelites, who are grumbling against you.” So Moses spoke to the Israelites, and each of their leaders gave him a rod, one for each leader according to their fathers’ households, twelve rods, and the rod of Aaron was among their rods. So Moses deposited the rods before the Lord in the Tent of the Testimony (tabernacle).

Now on the next day Moses went into the Tent of the Testimony, and [a]the rod of Aaron of the tribe of Levi had sprouted and put out buds and produced blossoms and yielded [ripe] almonds. Moses brought out all the rods from the presence of Lord to all the Israelites; and they looked, and each man took his rod. 10 But the Lord said to Moses, “Put Aaron’s rod back before the Testimony [in the ark], to be kept as a [warning] sign for the rebellious and contentious, so that you may put an end to their murmurings [of discontent] against Me, so that they do not die.” 11 And Moses did so; just as the Lord had commanded him, so he did.

12 The sons of Israel said to Moses, “Look, we perish, we are doomed, all doomed! 13 Everyone who approaches, who approaches the tabernacle of the Lord, must die. Are we to perish completely?”

Notas al pie

  1. Numbers 17:8 Once again God confirmed before the people His choice of Aaron as high priest and the significance of the tribe of Levi.