Ang Pulong Sang Dios

Numero 1

Ang Nahauna nga Pagsensos sang Israel

1Sang nahauna nga adlaw, sang ikaduha nga bulan, sang ikaduha nga tuig halin sang pagguwa sang mga Israelinhon sa Egipto, nagpakigsugilanon ang Ginoo kay Moises sa Tolda nga Ginapakigkitaan didto sa kamingawan sang Sinai. Siling niya: Isensos ninyo ang bug-os nga katilingban sang Israel suno sa ila mga pamilya. Ilista ninyo ang mga ngalan sang tanan nga lalaki nga nagaedad sing 20 ka tuig paibabaw nga puwede magsoldado. Kamo ni Aaron ang magdumala sa pagsensos. Magabulig sa inyo ang pangulo sang kada tribo. 5-15 Amo ini sila ang magabulig sa inyo:

Tribo Pangulo
ReubenElizur nga anak ni Shedeur
SimeonShelumiel nga anak ni Zurishadai
JudaNashon nga anak ni Aminadab
IsacarNetanel nga anak ni Zuar
ZebulunEliab nga anak ni Helon
Efraim nga anak ni JoseElishama nga anak ni Amihud
Manase nga anak ni JoseGamaliel nga anak ni Pedazur
BenjaminAbidan nga anak ni Gideoni
DanAhiezer nga anak ni Amishadai
AsherPagiel nga anak ni Ocran
GadEliasaf nga anak ni Deuel
NaftaliAhira nga anak ni Enan

16 Amo ato sila ang mga pangulo sang mga tribo nga ginpili halin sa katilingban sang Israel.

17-18 Ginpatipon ni Moises kag ni Aaron kaupod sang sini nga mga pangulo ang bug-os nga katilingban sadto mismo nga adlaw. Ginlista nila ang tanan nga lalaki nga nagaedad sing 20 ka tuig paibabaw, suno sa ila mga pamilya. 19 Ginlista sila ni Moises didto sa kamingawan sang Sinai, suno sa ginsugo sa iya sang Ginoo.

20-43 Amo ini ang kadamuon sang mga lalaki nga nagaedad 20 ka tuig paibabaw nga puwede magsoldado, nga nalista suno sa ila tribo kag pamilya:

Tribo Kadamuon
Reuben (ang kamagulangan ni Jacob[a])46,500
Simeon59,300
Gad45,650
Juda74,600
Isacar54,400
Zebulun57,400
Efraim nga anak ni Jose40,500
Manase nga anak ni Jose32,200
Benjamin35,400
Dan62,700
Asher41,500
Naftali53,400

44-45 Amo ato ang mga lalaki nga gin-isip ni Moises kag ni Aaron kag sang dose ka pangulo sang Israel. Ang kada isa sa ila nagarepresentar sang iya pamilya, kag nagaedad sila sing 20 ka tuig paibabaw kag puwede magsoldado. 46 Ang kabug-usan nga kadamuon nila, 603,550 tanan.

47 Pero wala malakip diri ang mga kaliwat ni Levi. 48 Kay nagsiling ang Ginoo kay Moises, 49 “Indi pag-ilakip ang tribo ni Levi sa pagsensos upod sa iban nga mga Israelinhon nga magaserbisyo sa tion sang inaway. 50 Sa baylo, ihatag sa ila ang responsibilidad sa pagdumala sang Tolda nga Simbahan nga sa diin nabutang ang Kasuguan, kag sang tanan nga kagamitan sini. Sila ang magdala sang Tolda kag sang tanan nga kagamitan sini, kag kinahanglan nga atipanon nila ini kag magkampo sila sa palibot sini. 51 Kon sayluhon na gani ang Tolda, sila ang maghimos sini, kag kon patindugon naman ini, sila man gihapon ang magpatindog sini. Ang bisan sin-o nga maghimo sang sini nga mga buluhaton sa Tolda, nga indi kaliwat ni Levi, pagapatyon. 52 Magakampo ang mga Israelinhon suno sa ila tribo, kag ang kada tribo may bandera. 53 Pero ang mga kaliwat ni Levi magakampo sa palibot sang Tolda nga sa diin nabutang ang Kasuguan, agod indi ako maakig sa katilingban sang Israel. Ang mga kaliwat ni Levi amo ang responsable sa pag-atipan sa Tolda.”

54 Ginhimo ini tanan sang mga Israelinhon suno sa ginsugo sang Ginoo kay Moises.

Notas al pie

  1. 1:20-43 Jacob: sa Hebreo, Israel.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Чис 1

Перепись исраильского народа

1В первый день второго месяца (в середине весны), во второй год после исхода исраильтян из Египта, Вечный[a] говорил с Мусой в шатре встречи в Синайской пустыне. Он сказал:

– Сделайте перепись исраильского народа по кланам и семьям, перечисляя каждого мужчину по имени, одного за другим. Исчисли вместе с Харуном всех исраильтян, годных к военной службе, от двадцати лет и старше, по ополчениям. Пусть от каждого рода вам помогает один человек, который является главой своего семейства. Вот имена тех, кто будет вам помогать:

от Рувима – Элицур, сын Шедеура;

от Шимона – Шелумиил, сын Цуришаддая;

от Иуды – Нахшон, сын Аминадава;

от Иссахара – Нетанил, сын Цуара;

от Завулона – Элиав, сын Хелона;

10 от сыновей Юсуфа:

от Ефраима – Элишама, сын Аммихуда;

от Манассы – Гамалиил, сын Педацура;

11 от Вениамина – Авидан, сын Гидеони;

12 от Дана – Ахиезер, сын Аммишаддая;

13 от Ашира – Пагиил, сын Охрана;

14 от Гада – Элиасаф, сын Деуила;

15 от Неффалима – Ахира, сын Енана.

16 Это те, кто был назначен от общества исраильтян, вожди отцовских родов. Это главы кланов Исраила.

17 Муса и Харун с людьми, указанными поимённо, 18 созвали собрание в тот самый день, когда Вечный говорил с Мусой. Исраильтяне объявляли свои родословия по кланам и семьям, и мужчины от двадцати лет и старше были перечислены по именам, один за другим, 19 как повелел Мусе Вечный. Вот как он исчислил их в Синайской пустыне.

20 Из потомков Рувима, первенца Исраила:

все мужчины от двадцати лет и старше, годные к военной службе, были перечислены по именам, один за другим, по свидетельствам их кланов и семей. 21 В роду Рувима их было 46 500.

22 Из потомков Шимона:

все мужчины двадцати лет и старше, годные к военной службе, были исчислены и перечислены по именам, один за другим, по свидетельствам их кланов и семей. 23 В роду Шимона их было 59 300.

24 Из потомков Гада:

все мужчины двадцати лет и старше, годные к военной службе, были перечислены по именам, по свидетельствам их кланов и семей. 25 В роду Гада их было 45 650.

26 Из потомков Иуды:

все мужчины двадцати лет и старше, годные к военной службе, были перечислены по именам, по свидетельствам их кланов и семей. 27 В роду Иуды их было 74 600.

28 Из потомков Иссахара:

все мужчины двадцати лет и старше, годные к военной службе, были перечислены по именам, по свидетельствам их кланов и семей. 29 В роду Иссахара их было 54 400.

30 Из потомков Завулона:

все мужчины двадцати лет и старше, годные к военной службе, были перечислены по именам, по свидетельствам их кланов и семей. 31 В роду Завулона их было 57 400.

32 Из сыновей Юсуфа:

из потомков Ефраима:

все мужчины двадцати лет и старше, годные к военной службе, были перечислены по именам, по свидетельствам их кланов и семей. 33 В роду Ефраима их было 40 500.

34 Из потомков Манассы:

все мужчины двадцати лет и старше, годные к военной службе, были перечислены по именам, по свидетельствам их кланов и семей. 35 В роду Манассы их было 32 200.

36 Из потомков Вениамина:

все мужчины двадцати лет и старше, годные к военной службе, были перечислены по именам, по свидетельствам их кланов и семей. 37 В роду Вениамина их было 35 400.

38 Из потомков Дана:

все мужчины двадцати лет и старше, годные к военной службе, были перечислены по именам, по свидетельствам их кланов и семей. 39 В роду Дана их было 62 700.

40 Из потомков Ашира:

все мужчины двадцати лет и старше, годные к военной службе, были перечислены по именам, по свидетельствам их кланов и семей. 41 В роду Ашира их было 41 500.

42 Из потомков Неффалима:

все мужчины двадцати лет и старше, годные к военной службе, были перечислены по именам, по свидетельствам их кланов и семей. 43 В роду Неффалима их было 53 400.

44 Это мужчины, исчисленные Мусой, Харуном и двенадцатью вождями Исраила, каждый из которых представлял свою семью. 45 Все исраильтяне от двадцати лет и старше, годные к военной службе в Исраиле, были исчислены по их семьям. 46 Всего их было 603 550.

47 Однако семьи из рода Леви не были исчислены вместе с остальными.

48 Вечный сказал Мусе:

49 – Не исчисляй род Леви и не включай их в перепись вместе с остальными исраильтянами. 50 Поручи левитам шатёр соглашения, всю его утварь и всё, что при нём. Пусть они носят священный шатёр и всю его утварь, пусть заботятся о них и разбивают вокруг шатра свой лагерь. 51 Когда священный шатёр нужно будет перенести, пусть левиты снимают его, а когда его нужно будет поставить, то пусть и это делают они. Если к шатру приблизится посторонний, он будет предан смерти. 52 Исраильтяне будут ставить шатры по ополчениям, каждый в своём стане, под своим знаменем. 53 Но левиты будут ставить шатры вокруг шатра соглашения, чтобы на народ Исраила не пал гнев. Левиты будут нести стражу при шатре соглашения.

54 Исраильтяне сделали всё точно так, как повелел Мусе Вечный.

Notas al pie

  1. 1:1 Вечный   – на языке оригинала: «Яхве». Под этим именем Всевышний открылся Мусе и народу Исраила (см. Исх. 3:13-15). См. пояснительный словарь.