Ang Pulong Sang Dios

Josue 1:1-18

Ang Paghanda sa Pag-agaw sang Canaan

1Sang patay na si Moises nga alagad sang Ginoo, nagsiling ang Ginoo sa kabulig ni Moises nga si Josue nga anak ni Nun, 2“Patay na si Moises nga akon alagad. Gani karon magpreparar kamo, ikaw kag ang tanan nga Israelinhon, sa pagtabok sa Suba sang Jordan pakadto sa duta nga akon ihatag sa inyo. 3Suno sa ginpromisa ko kay Moises, ihatag ko sa inyo ang tanan nga duta nga inyo maabot. 4Amo ini ang inyo mangin teritoryo: halin sa desierto sa bagatnan hasta sa kabukiran sang Lebanon sa aminhan, kag halin sa dako nga Suba sang Eufrates sa sidlangan, hasta sa dagat sang Mediteraneo sa nakatundan, kag ang kadutaan sang mga Hithanon.

5“Wala sing may makapierdi sa imo samtang nagakabuhi ka pa. Magaupod ako sa imo pareho sang akon pag-upod kay Moises. Indi ko ikaw pagbayaan ukon pagpabay-an. 6Magpakalig-on ka kag magpakaisog, kay ikaw ang magapangulo sa sining katawhan sa pagpanag-iya sang duta nga akon ginsumpa nga ihatag sa ila mga katigulangan. 7Basta magpakalig-on ka lang kag magpakaisog gid. Sundon mo gid sing maayo ang tanan nga kasuguan nga ginhatag sa imo ni Moises nga akon alagad. Indi mo gid ini pag-isikway, agod magmadinalag-on ka sa tanan mo nga ginahimo. 8Indi gid pagkalimti nga basahon ang Libro sang Kasuguan. Pamalandungan mo ina adlaw-gab-i, agod mahibaluan mo kon paano mo matuman ang tanan nga nasulat dira. Sa sini nga paagi mangin mainuswagon kag madinalag-on ka. 9Dumdumon mo ining akon bilin sa imo: ‘Magpakalig-on ka kag magpakaisog. Indi ka magkahadlok ukon magkaluya, kay ako, ang Ginoo nga imo Dios, magaupod sa imo bisan diin ka makadto.’ ”

10Gani ginmanduan ni Josue ang mga pangulo sang Israel, 11“Libuta ninyo ang kampo kag silingon ang mga tawo nga maghanda sila sang ila mga pagkaon kay sa ikatlo nga adlaw halin karon,1:11 ikatlo nga adlaw halin karon: ukon, sa sulod sang tatlo ka adlaw. matabok kita sa Suba sang Jordan sa pagpanag-iya sang duta nga ginahatag sa aton sang Ginoo nga aton Dios.”

12Dayon nagsiling si Josue sa mga tribo ni Reuben, ni Gad, kag sa katunga sang tribo ni Manase, 13“Dumduma ninyo ang ginsiling sa inyo ni Moises nga alagad sang Ginoo. Nagsiling siya nga hatagan kamo sang Ginoo nga inyo Dios sang kapahuwayan kag sang sini nga duta. Kag amo na ini ang duta nga ginhatag niya sa inyo: 14ang sidlangan nga bahin sang Suba sang Jordan. Magpabilin diri ang inyo mga asawa, kabataan kag mga kasapatan. Pero ang inyo mga soldado dapat magpanguna sa pagtabok sa Jordan sa pagbulig sa inyo mga kauturan, 15hasta nga mabaton nila ang kapahuwayan halin sa Ginoo pareho sang nabaton ninyo, kag masakop nila ang duta nga ginahatag sa ila sang Ginoo nga aton Dios. Dayon puwede na kamo magbalik diri sa sidlangan nga bahin sang Jordan, sa pagpanag-iya sang sini nga duta nga ginhatag sa inyo ni Moises nga alagad sang Dios.”

16Nagsabat sila kay Josue, “Himuon namon ang tanan nga imo ginsiling, kag makadto kami bisan diin mo kami ipadala. 17Masunod kami sa imo pareho sa amon pagsunod kay Moises, basta maupod sa imo ang Ginoo nga imo Dios pareho sang iya pag-upod kay Moises. 18Pagapatyon ang bisan sin-o nga magkontra sa imo awtoridad kag sa imo ginamando. Magpakalig-on kag magpakaisog ka lang!”

Vietnamese Contemporary Bible

Giô-suê 1:1-18

Huấn Lệnh của Chúa Hằng Hữu cho Giô-suê

1Sau khi Môi-se, đầy tớ của Chúa Hằng Hữu, qua đời, Chúa Hằng Hữu phán bảo Giô-suê, con của Nun, người phụ tá của Môi-se: 2“Môi-se, đầy tớ Ta đã chết; bây giờ con đứng ra lãnh đạo dân tộc vượt Sông Giô-đan tiến vào đất hứa. 3Như Ta đã hứa với Môi-se, nơi nào con đặt chân đến, nơi ấy sẽ thuộc về người Ít-ra-ên, 4từ hoang mạc đến núi Li-ban, từ Biển Lớn chạy dài đến tận Sông Ơ-phơ-rát, kể cả lãnh thổ của dân tộc Hê-tít. 5Suốt đời con, quân thù đều phải khuất phục. Như Ta đã từng ở với Môi-se, Ta cũng sẽ ở với con luôn, Ta sẽ không quên, và không lìa bỏ con đâu.

6Hãy can đảm, và bền chí; con sẽ thành công trong việc lãnh đạo dân tộc Ít-ra-ên chinh phục vùng đất Ta đã hứa cho tổ tiên họ. 7Chỉ cần can đảm và bền chí, nghiêm chỉnh tuân hành tất cả điều luật mà Môi-se, đầy tớ Ta truyền lại, không tẽ tách chút nào, thì con sẽ thành công trong mọi việc. 8Đừng xao lãng việc đọc Sách Luật này. Phải ngày đêm suy niệm và thận trọng tuân hành. Như vậy con mới thành công và được phước. 9Ta đã dạy con phải can đảm và bền chí, đừng sợ gì cả, vì Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời của con luôn luôn ở với con bất cứ nơi nào con đi.”

Huấn Lệnh của Giô-suê cho Người Ít-ra-ên

10Sau đó Giô-suê ra lệnh cho các cấp lãnh đạo: 11“Hãy thông báo cho dân chúng chuẩn bị1:11 Nt chuẩn bị lương thực sẵn sàng! Trong ba ngày nữa chúng ta sẽ vượt Sông Giô-đan, tiến chiếm vùng đất Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời chúng ta dành cho chúng ta.”

12Riêng với người thuộc đại tộc Ru-bên, đại tộc Gát, và phân nửa đại tộc Ma-na-se, Giô-suê nhắc lại lời của Môi-se, đầy tớ Chúa: 13“Chúa Hằng Hữu đã cho anh em được an nghỉ và cũng ban cho phần đất bên này sông. 14Vợ, con cái, và bầy súc vật của anh em sẽ ở lại trong đất mà Môi-se ban cho anh em ở bên này sông Giô-đan. Còn tất cả anh em là người dũng cảm, được trang bị đầy đủ phải tiên phong vượt sông, chiến đấu cùng với các đại tộc khác. 15Anh em chỉ trở về đất mình ở bên bờ phía đông Sông Giô-đan do Môi-se, đầy tớ Chúa cấp cho, khi nào các đại tộc kia hoàn tất cuộc chiếm hữu đất đai.”

16Họ thưa với Giô-suê: “Chúng tôi xin tuân theo mọi điều ông dạy bảo, đi bất cứ nơi nào ông sai. 17Chúng tôi sẽ vâng lời ông như đã vâng lời Môi-se. Cầu xin Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời của ông ở cùng ông như Ngài đã ở cùng Môi-se trước kia. 18Người nào cãi lệnh ông, người đó phải chết. Xin ông hãy can đảm và bền chí.”