Ang Pulong Sang Dios

Hoseas 1

1Ini ang mensahi nga ginpahayag sang Ginoo kay Hoseas nga anak ni Beeri sang panahon nga naghari sa Juda si Uzia, dayon si Jotam, si Ahaz, kag si Hezekia, kag sang panahon nga naghari sa Israel si Jeroboam nga anak ni Joash.

Ang Asawa kag mga Anak ni Hoseas

Ang una nga ginhambal sang Ginoo kay Hoseas amo ini: “Magpangasawa ka sang babayi nga magapanginlalaki,[a] kag ang inyo kabataan kabigon nga mga anak sang babayi nga nagapanginlalaki. Kay magapakita ini nga ang akon katawhan daw nagapanginlalaki man paagi sa ila pagsikway sa Ginoo kag pagsimba sa mga dios-dios.”

Gani ginpangasawa ni Hoseas si Gomer nga anak ni Diblaim. Sang ulihi nagbusong si Gomer. Kag sang natawo ang ila anak nga lalaki, nagsiling ang Ginoo kay Hoseas, “Ngalani ang bata nga Jezreel,[b] kay sa indi madugay pagasilutan ko ang hari sang Israel tungod sang mga pagpamatay nga ginhimo sang iya katigulangan nga si Jehu sa banwa sang Jezreel. Dulaon ko ang ginharian sang Israel. Sa sina nga tion ipapierdi ko ang mga soldado sang Israel sa Kapatagan sang Jezreel.”

Nagbusong liwat si Gomer kag nagbata sing babayi. Nagsiling ang Ginoo kay Hoseas, “Ngalani ang bata nga Lo Ruhama,[c] kay indi ko na pagkaluoyan ukon pagpatawaron ang katawhan sang Israel. Pero kaluoyan ko ang katawhan sang Juda. Ako, ang Ginoo nga ila Dios, magaluwas sa ila paagi sa akon gahom kag indi paagi sa inaway—sa pana, sa espada, sa mga kabayo ukon sa mga manugkabayo.”

Sang malutas na ni Gomer ang iya bata nga si Lo Ruhama, nagbusong liwat siya kag nagbata sing lalaki. Nagsiling ang Ginoo kay Hoseas, “Ngalani ang bata nga Lo Ami,[d] kay ang katawhan sang Israel indi akon katawhan kag ako indi ila Dios. 10 Pero magaabot ang tion nga kaluoyan ko sila kag pakamaayuhon; mangin pareho sila kadamo sa balas sa baybayon nga indi masukob ukon maisip. Sa karon ginatawag sila nga, ‘Indi akon katawhan,’ pero sa ulihi pagatawgon sila nga, ‘Mga anak sang buhi nga Dios.’ 11 Magaisa liwat ang mga katawhan sang Juda kag sang Israel, kag magapili sila sang isa ka pangulo. Magauswag sila liwat sa ila duta.[e] Daw ano kasadya ang ina nga tion para sa banwa sang Jezreel.

Notas al pie

  1. 1:2 magapanginlalaki: ukon, nagabaligya sang iya lawas.
  2. 1:4 Jezreel: buot silingon sa Hebreo, nagasab-og ang Dios, nga nagakahulugan sang pagtubo kag kauswagan (tan-awa sa bersikulo 11). Pero sa sini nga bersikulo ang ini nga ngalan nagakahulugan nga laptahon sang Dios ang mga Israelinhon tungod sang ila kalautan.
  3. 1:6 Lo Ruhama: buot silingon sa Hebreo, wala pagkaluoyi.
  4. 1:9 Lo Ami: buot silingon sa Hebreo, indi akon katawhan.
  5. 1:11 Magauswag… duta: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini.

King James Version

Hosea 1

1The word of the Lord that came unto Hosea, the son of Beeri, in the days of Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah, and in the days of Jeroboam the son of Joash, king of Israel.

The beginning of the word of the Lord by Hosea. And the Lord said to Hosea, Go, take unto thee a wife of whoredoms and children of whoredoms: for the land hath committed great whoredom, departing from the Lord.

So he went and took Gomer the daughter of Diblaim; which conceived, and bare him a son.

And the Lord said unto him, Call his name Jezreel; for yet a little while, and I will avenge the blood of Jezreel upon the house of Jehu, and will cause to cease the kingdom of the house of Israel.

And it shall come to pass at that day, that I will break the bow of Israel, in the valley of Jezreel.

And she conceived again, and bare a daughter. And God said unto him, Call her name Loruhamah: for I will no more have mercy upon the house of Israel; but I will utterly take them away.

But I will have mercy upon the house of Judah, and will save them by the Lord their God, and will not save them by bow, nor by sword, nor by battle, by horses, nor by horsemen.

Now when she had weaned Loruhamah, she conceived, and bare a son.

Then said God, Call his name Loammi: for ye are not my people, and I will not be your God.

10 Yet the number of the children of Israel shall be as the sand of the sea, which cannot be measured nor numbered; and it shall come to pass, that in the place where it was said unto them, Ye are not my people, there it shall be said unto them, Ye are the sons of the living God.

11 Then shall the children of Judah and the children of Israel be gathered together, and appoint themselves one head, and they shall come up out of the land: for great shall be the day of Jezreel.