Ang Pulong Sang Dios

Ezekiel 45

Ang Pagpartida sang Duta

1Nagsiling pa gid ang Ginoo, “Kon partidahon na ninyo ang duta para sa tagsa ka tribo sang Israel, hatagan ninyo ako sang parte bilang espesyal nga regalo sa akon. Ang kalabaon sini dose ka kilometro kag ang kasangkaron napulo ka kilometro.[a] Ini nga duta kabigon nga balaan. Sa sini nga duta, magseparar kamo sang 875 ka tapak kuwadrado nga para patindugan sang templo, kag sa palibot sang templo may bakante nga lugar nga 87 ka tapak ang kasangkaron. 3-4 Ang katunga sang duta nga para sa akon, nga dose ka kilometro ang kalabaon kag lima ka kilometro ang kasangkaron, iseparar para sa mga pari nga nagaalagad sa akon sa templo. Patindugan ini sang ila mga balay kag sang templo nga amo ang pinakabalaan nga lugar. Ang katunga pa nga duta, nga dose ka kilometro ang kalabaon kag lima ka kilometro ang kasangkaron, iya sang mga Levita. Ila ini panag-iyahan, agod may mga banwa sila nga pagaestaran.[b]

“Sa tupad sang duta nga para sa akon, magpain kamo sang duta nga dose ka kilometro ang kalabaon kag duha kag tunga ka kilometro ang kasangkaron. Ini himuon nga banwa nga sa diin makaestar ang bisan sin-o nga mga Israelinhon. Bahinan man sing duha ka parte sang duta ang pangulo sang Israel. Ang isa ka parte halin sa nakatundan nga dulunan sang duta nga para sa akon kag sang duta nga himuon nga banwa pakadto sa Dagat sang Mediteraneo, kag ang isa pa ka parte halin sa sidlangan nga dulunan pakadto sa Suba sang Jordan. Ang dulunan sini sa sidlangan kag sa nakatundan tupong sa dulunan sang mga duta nga ginpartida sa mga tribo sang Israel. Ini nga duta amo ang mangin bahin sang pangulo sang Israel.

Ang mga Kasuguan para sa mga Pangulo sang Israel

“Ang akon mga pangulo indi na magpamigos sa akon katawhan. Tugutan nila ang katawhan sang Israel nga magpanag-iya sa duta nga ginahatag sa ila suno sa ila tribo. Kay ako, ang Ginoong Dios, nagasiling: Kamo nga mga pangulo sang Israel, sobra na ang inyo mga ginahimo! Untati na ninyo ang inyo pagpamintas kag pagpamigos, kag himua ninyo ang matarong kag husto. Indi na ninyo pagkuhaa ang duta sang akon katawhan. 10 Gamita ninyo ang husto nga kilohan, talaksan, ukon sulukban. 11 Ang ‘homer’[c] amo ang dapat basihan sa pagtakos sang kadamuon. Ang isa ka ‘homer’ napulo ka ‘epa’ [d] ukon napulo ka ‘bat’.[e] 12 Ang ‘shekel’[f] amo ang dapat basihan sa pagtakos sang kabug-aton. Ang isa ka ‘shekel’ 20 ka geras, kag ang 60 ka ‘shekel’ isa ka ‘mina.’

Ang Parte sa mga Halad kag mga Espesyal nga Adlaw

13 “Amo ini ang mga halad nga dapat ninyo dal-on sa pangulo sang Israel: Ika-60 nga parte sang inyo patubas nga trigo kag barley, 14 ika-100 nga parte sang inyo lana nga olibo (ang basihan sa pagtakos sini amo ang ‘bat’; ang napulo ka ‘bat’ isa ka ‘homer’ ukon isa ka ‘cor’), 15 kag isa ka karnero sa kada 200 halin sa inyo kasapatan. Mga halad ini nga regalo, mga halad nga ginasunog, kag mga halad nga para sa maayo nga relasyon, agod matubos kamo sa inyo mga sala. Ako, ang Ginoong Dios, ang nagasiling sini. 16 Tanan nga mga Israelinhon magdala sini nga mga halad para gamiton sang pangulo sang Israel. 17 Katungdanan sang pangulo ang paghatag sang mga halad nga ginasunog, halad nga regalo, halad nga ilimnon, halad sa pagpakatinlo, kag halad nga para sa maayo nga relasyon sa tion sang mga piesta pareho sang Piesta sang Pag-umpisa sang Bulan, mga Adlaw nga Inugpahuway, kag iban pa nga mga piesta nga ginasaulog sang mga Israelinhon. Ihalad ini nga mga halad agod matubos ang katawhan sang Israel sa ila mga sala.”

Ang mga Piesta

18 Nagsiling pa gid ang Ginoong Dios, “Sa nahauna nga adlaw sang nahauna nga bulan, maghalad kamo sang torite nga baka nga wala sing deperensya para matinluan ang templo. 19 Ang pari magkuha sang dugo sining halad sa Pagpakatinlo kag lamhitan niya ang hamba[g] sang puwertahan sang templo, ang apat ka pamusod sang halaran, kag ang hamba sang puwertahan sang sulod nga lagwerta. 20 Amo man ini ang inyo himuon sa ikapito nga adlaw sang amo man nga bulan para sa kay bisan sin-o nga nakasala nga indi hungod ukon nakasala nga wala niya mahibalui. Sa sini nga paagi matinluan ang templo.

21 “Sa ika-14 nga adlaw sang nahauna nga bulan, saulugon ninyo ang Piesta sang Paglabay sang Anghel. Saulugon ninyo ini sa sulod sang pito ka adlaw, kag magkaon lang kamo sang tinapay nga wala sing inugpahabok. 22 Sa nahauna nga adlaw sang inyo pagsaulog, maghalad ang pangulo sang torite nga baka bilang halad sa pagpakatinlo para sa iya kaugalingon kag sa tanan nga Israelinhon. 23 Kada adlaw sa sulod sang pito ka adlaw sang inyo pagsaulog, maghalad sa akon ang pangulo sang pito ka torite nga baka kag pito ka lalaki nga karnero nga wala sing deperensya bilang halad nga ginasunog. Maghalad man siya sang isa ka lalaki nga kanding bilang halad sa pagpakatinlo. 24 Sa kada torite nga baka kag kada lalaki nga karnero kinahanglan nga may upod ini nga halad nga regalo, nga ang kadamuon mga tunga sa sako nga harina kag mga isa ka galon nga lana sang olibo. 25 Magahalad man ang pangulo sa tion sang Piesta sang Pagpatindog sang mga Payag, nga nagasugod sa ika-15 nga adlaw sang ika-7 nga bulan. Kag sa sulod man sang pito ka adlaw, magahalad siya sang pareho man nga mga halad nga iya ginhalad sang Piesta sang Paglabay sang Anghel: mga halad sa pagpakatinlo, mga halad nga ginasunog, mga halad nga regalo, kag lana.”

Notas al pie

  1. 45:1 napulo ka kilometro: Amo ini sa Septuagint. Sa Hebreo, lima ka kilometro.
  2. 45:5 Ila ini… pagaestaran: Amo ini sa Septuagint. Sa Hebreo, Ila panag-iyahan ang 20 ka kuwarto.
  3. 45:11 homer: Ang isa ka homer mga 100 ka gantang.
  4. 45:11 epa: Amo ang takos sa mga trigo, barley, kag iban pa nga mga uyas.
  5. 45:11 bat: Amo ang takos sa mga lana, bino, kag iban pa nga mga ilimnon.
  6. 45:12 shekel: Ang isa ka shekel mga dose ka gramo.
  7. 45:19 hamba: sa English, doorpost.

King James Version

Ezekiel 45

1Moreover, when ye shall divide by lot the land for inheritance, ye shall offer an oblation unto the Lord, an holy portion of the land: the length shall be the length of five and twenty thousand reeds, and the breadth shall be ten thousand. This shall be holy in all the borders thereof round about.

Of this there shall be for the sanctuary five hundred in length, with five hundred in breadth, square round about; and fifty cubits round about for the suburbs thereof.

And of this measure shalt thou measure the length of five and twenty thousand, and the breadth of ten thousand: and in it shall be the sanctuary and the most holy place.

The holy portion of the land shall be for the priests the ministers of the sanctuary, which shall come near to minister unto the Lord: and it shall be a place for their houses, and an holy place for the sanctuary.

And the five and twenty thousand of length, and the ten thousand of breadth shall also the Levites, the ministers of the house, have for themselves, for a possession for twenty chambers.

And ye shall appoint the possession of the city five thousand broad, and five and twenty thousand long, over against the oblation of the holy portion: it shall be for the whole house of Israel.

And a portion shall be for the prince on the one side and on the other side of the oblation of the holy portion, and of the possession of the city, before the oblation of the holy portion, and before the possession of the city, from the west side westward, and from the east side eastward: and the length shall be over against one of the portions, from the west border unto the east border.

In the land shall be his possession in Israel: and my princes shall no more oppress my people; and the rest of the land shall they give to the house of Israel according to their tribes.

Thus saith the Lord God; Let it suffice you, O princes of Israel: remove violence and spoil, and execute judgment and justice, take away your exactions from my people, saith the Lord God.

10 Ye shall have just balances, and a just ephah, and a just bath.

11 The ephah and the bath shall be of one measure, that the bath may contain the tenth part of an homer, and the ephah the tenth part of an homer: the measure thereof shall be after the homer.

12 And the shekel shall be twenty gerahs: twenty shekels, five and twenty shekels, fifteen shekels, shall be your maneh.

13 This is the oblation that ye shall offer; the sixth part of an ephah of an homer of wheat, and ye shall give the sixth part of an ephah of an homer of barley:

14 Concerning the ordinance of oil, the bath of oil, ye shall offer the tenth part of a bath out of the cor, which is an homer of ten baths; for ten baths are an homer:

15 And one lamb out of the flock, out of two hundred, out of the fat pastures of Israel; for a meat offering, and for a burnt offering, and for peace offerings, to make reconciliation for them, saith the Lord God.

16 All the people of the land shall give this oblation for the prince in Israel.

17 And it shall be the prince's part to give burnt offerings, and meat offerings, and drink offerings, in the feasts, and in the new moons, and in the sabbaths, in all solemnities of the house of Israel: he shall prepare the sin offering, and the meat offering, and the burnt offering, and the peace offerings, to make reconciliation for the house of Israel.

18 Thus saith the Lord God; In the first month, in the first day of the month, thou shalt take a young bullock without blemish, and cleanse the sanctuary:

19 And the priest shall take of the blood of the sin offering, and put it upon the posts of the house, and upon the four corners of the settle of the altar, and upon the posts of the gate of the inner court.

20 And so thou shalt do the seventh day of the month for every one that erreth, and for him that is simple: so shall ye reconcile the house.

21 In the first month, in the fourteenth day of the month, ye shall have the passover, a feast of seven days; unleavened bread shall be eaten.

22 And upon that day shall the prince prepare for himself and for all the people of the land a bullock for a sin offering.

23 And seven days of the feast he shall prepare a burnt offering to the Lord, seven bullocks and seven rams without blemish daily the seven days; and a kid of the goats daily for a sin offering.

24 And he shall prepare a meat offering of an ephah for a bullock, and an ephah for a ram, and an hin of oil for an ephah.

25 In the seventh month, in the fifteenth day of the month, shall he do the like in the feast of the seven days, according to the sin offering, according to the burnt offering, and according to the meat offering, and according to the oil.