Ang Pulong Sang Dios

Exodus 30

Ang Halaran nga Sulunugan sang Insenso

1“Magpahimo ka sang halaran nga akasya nga sulunugan sang insenso. Kinahanglan nga kuwadrado ini—18 ka pulgada ang kalabaon kag ang kasangkaron, kag 36 ka pulgada ang kataason. Kinahanglan may ara ini sang mga sulosungay sa mga pamusod nga naporma na nga daan upod sa halaran sang pagkahimo sini. Pahaklapan mo sang puro nga bulawan ang ibabaw sini, ang apat ka kilid, kag ang mga sulosungay sa mga pamusod. Kag rebitihi ini sang bulawan sa palibot. Pabutangi sang duha ka sulosingsing nga bulawan sa idalom sang rebiti sa pihak kag pihak sang halaran, agod gululuan sang mga tukon nga pangtuwang sini. Kinahanglan ang tukon kahoy nga akasya kag nahaklapan sang bulawan. Ibutang ini nga halaran sa atubangan sang kurtina nga nagatabon sa Kahon sang Kasuguan. Dira ako magapakigkita sa inyo.

“Kada aga, kon mag-asikaso si Aaron sang mga suga, magsunog siya sang mahamot nga insenso sa sina nga halaran. Kag kon hapon, kon magsindi siya sang mga suga, magsunog siya liwat. Dapat himuon ini adlaw-adlaw hasta sa palaabuton nga mga henerasyon. Indi kamo maghalad sa sini nga halaran sang iban nga insenso ukon bisan ano nga halad nga ginasunog, ukon halad nga regalo, ukon halad nga ilimnon.[a] 10 Isa ka bes kada tuig, kinahanglan tinluan ni Aaron ang halaran paagi sa paglamhit sang dugo sa mga sulosungay nga mga pamusod sini. Ang dugo nga ilamhit magahalin sa halad sa pagpakatinlo. Dapat himuon ini kada tuig hasta sa palaabuton nga mga henerasyon, kay ang ini nga halaran balaan gid para sa akon.”

11 Dayon nagsiling ang Ginoo kay Moises, 12 “Kon magsensos ka sa katawhan sang Israel, ang tagsa nga masensos magbayad sa akon para sa iya kabuhi, agod wala sing kalalat-an nga mag-abot sa ila samtang ginasensos mo sila. 13 Ang ibayad sang kada isa nga masensos anom ka gramo nga pilak suno sa kilohan sang mga pari. Ihatag nila ini bilang halad sa akon. 14 Ang tanan nga nagaedad 20 ka tuig paibabaw amo ang maghatag sini sa akon. 15 Ang manggaranon indi magbayad sing sobra, kag ang imol indi magbayad sing kulang. 16 Gamita ini nga kuwarta para sa buluhaton sa Tolda nga Ginapakigkitaan. Bayad ini sang mga Israelinhon para sa ila kabuhi, kag paagi sini dumdumon ko sila.”

Ang Labador nga Hulugasan

17 Dayon nagsiling ang Ginoo kay Moises, 18 “Maghimo ka sang saway nga labador nga may saway man nga tulungtungan, agod gamiton nga hulugasan. Ibutang mo ini sa tunga-tunga sang Tolda nga Ginapakigkitaan kag sang halaran, kag sudli ini sang tubig. 19 Amo ini ang gamiton ni Aaron kag sang iya mga anak nga lalaki sa paghugas sang ila mga kamot kag tiil, 20-21 antes sila magsulod sa Tolda nga Ginapakigkitaan, kag antes sila magpalapit sa halaran sa paghalad sa akon sang halad nga paagi sa kalayo.[b] Kinahanglan nga hugasan gid nila ang ila mga kamot kag tiil agod indi sila mapatay. Ini nga pagsulundan dapat tumanon ni Aaron kag sang iya mga kaliwat sa palaabuton nga mga henerasyon.”

Ang Lana nga Inughaplas

22 Dayon nagsiling ang Ginoo kay Moises, 23 “Magkuha ka sang pinakamaayo nga mga panakot: anom ka kilo nga mira,[c] tatlo ka kilo nga mahamot nga sinamon, tatlo ka kilo nga mahamot nga calamus, 24 anom ka kilo nga cassia (dapat ang mga kabug-aton sini suno sa kilohan sang mga pari), kag isa ka galon nga lana sang olibo. 25 Paagi sini maghimo ka sang balaan nga lana nga inughaplas[d] nga mahamot gid. 26-28 Haplasan mo sang sini nga lana ang Tolda nga Ginapakigkitaan, ang Kahon sang Kasuguan, ang lamisa kag ang tanan nga kagamitan sini, ang bulutangan sang suga kag ang tanan nga kagamitan sini, ang halaran nga sulunugan sang insenso, ang halaran sang halad nga ginasunog kag ang tanan man nga kagamitan sini, kag ang labador kag ang iya tulungtungan. 29 Idedikar mo ini nga mga butang agod mangin balaan gid ini; kag dapat balaan man ang nagauyat sini.

30 “Haplasi man sang lana si Aaron kag ang iya mga anak bilang pagdedikar sa ila, agod makaalagad sila sa akon bilang mga pari. 31 Silinga ang mga Israelinhon nga amo ini ang akon balaan nga lana nga inughaplas hasta sa palaabuton nga mga henerasyon. 32 Indi ninyo ini pag-ibubo sa ordinaryo nga mga tawo, kag indi man kamo maghimo sang pareho sini nga lana para sa inyo kaugalingon. Balaan ini, gani kabiga ninyo ini nga balaan. 33 Ang bisan sin-o nga maghimo sang pareho sini ukon maggamit sini sa kay bisan sin-o nga indi pari, indi na ninyo pagkabigon nga sakop ninyo.”

Ang Insenso

34 Dayon nagsiling ang Ginoo kay Moises, “Magkuha ka sang sining mahamot nga mga panakot nga pareho tanan ang ila kadamuon: estakte, onika, galbano kag puro nga kamangyan. 35 Paagi sini maghimo ka sang insenso nga mahamot gid. Dayon asini ini agod mangin puraw ini kag balaan. 36 Bukbuka sing mapino ang iban sini kag iwisik-wisik sa atubangan sang Kahon sang Kasuguan nga ara sa Tolda nga Ginapakigkitaan, nga sa diin magapakigkita ako sa imo. Dapat kabigon mo ini nga balaan gid. 37 Indi kamo maghimo sang sini nga insenso para sa inyo kaugalingon. Kabiga ini nga balaan para sa Ginoo. 38 Ang bisan sin-o nga maghimo sini nga iya gamiton nga pahamot indi na ninyo pagkabigon nga sakop ninyo.”

Notas al pie

 1. 30:9 Tan-awa ang Lista sang mga Pulong sa likod parte sa sini nga mga halad.
 2. 30:20-21 halad nga paagi sa kalayo: Tan-awa ang footnote sa bersikulo 29:18.
 3. 30:23 mira: Tan-awa ang Lista sang mga Pulong sa likod.
 4. 30:25 inughaplas: ukon, inugbubo.

New American Standard Bible

Exodus 30

The Altar of Incense

1“Moreover, you shall make an altar as a place for burning incense; you shall make it of acacia wood. Its length shall be a [a]cubit, and its width a cubit, it shall be square, and its height shall be two cubits; its horns shall be [b]of one piece with it. You shall overlay it with pure gold, its top and its [c]sides all around, and its horns; and you shall make a gold molding all around for it. You shall make two gold rings for it under its molding; you shall make them on its two side walls—on [d]opposite sides—and [e]they shall be holders for poles with which to carry it. You shall make the poles of acacia wood and overlay them with gold. You shall put [f]this altar in front of the veil that is [g]near the ark of the testimony, in front of the [h]mercy seat that is over the ark of the testimony, where I will meet with you. Aaron shall burn fragrant incense on it; he shall burn it every morning when he trims the lamps. When Aaron [i]trims the lamps at [j]twilight, he shall burn incense. There shall be perpetual incense before the Lord throughout your generations. You shall not offer any strange incense on [k]this altar, or burnt offering or meal offering; and you shall not pour out a drink offering on it. 10 Aaron shall make atonement on its horns once a year; he shall make atonement on it with the blood of the sin offering of atonement once a year throughout your generations. It is most holy to the Lord.”

11 The Lord also spoke to Moses, saying, 12 “When you take a [l]census of the sons of Israel [m]to number them, then each one of them shall give a ransom for [n]himself to the Lord, when you [o]number them, so that there will be no plague among them when you [p]number them. 13 This is what everyone who [q]is numbered shall give: half a shekel according to the shekel of the sanctuary (the shekel is twenty gerahs), half a shekel as a [r]contribution to the Lord. 14 Everyone who [s]is numbered, from twenty years old and over, shall give the [t]contribution to the Lord. 15 The rich shall not pay more and the poor shall not pay less than the half shekel, when you give the [u]contribution to the Lord to make atonement for [v]yourselves. 16 You shall take the atonement money from the sons of Israel and shall give it for the service of the tent of meeting, that it may be a memorial for the sons of Israel before the Lord, to make atonement for [w]yourselves.”

17 The Lord spoke to Moses, saying, 18 “You shall also make a laver of [x]bronze, with its base of bronze, for washing; and you shall put it between the tent of meeting and the altar, and you shall put water in it. 19 Aaron and his sons shall wash their hands and their feet from it; 20 when they enter the tent of meeting, they shall wash with water, so that they will not die; or when they approach the altar to minister, by offering up in smoke a fire sacrifice to the Lord. 21 So they shall wash their hands and their feet, so that they will not die; and it shall be a perpetual statute for them, for [y]Aaron and his [z]descendants throughout their generations.”

The Anointing Oil

22 Moreover, the Lord spoke to Moses, saying, 23 “Take also for yourself the finest of spices: of flowing myrrh five hundred shekels, and of fragrant cinnamon half as much, two hundred and fifty, and of fragrant cane two hundred and fifty, 24 and of cassia five hundred, according to the shekel of the sanctuary, and of olive oil a hin. 25 You shall make [aa]of these a holy anointing oil, a perfume mixture, the work of a perfumer; it shall be a holy anointing oil. 26 With it you shall anoint the tent of meeting and the ark of the testimony, 27 and the table and all its utensils, and the lampstand and its utensils, and the altar of incense, 28 and the altar of burnt offering and all its utensils, and the laver and its stand. 29 You shall also consecrate them, that they may be most holy; whatever touches them shall be holy. 30 You shall anoint Aaron and his sons, and consecrate them, that they may minister as priests to Me. 31 You shall speak to the sons of Israel, saying, ‘This shall be a holy anointing oil to Me throughout your generations. 32 It shall not be poured on [ab]anyone’s body, nor shall you make any like it in [ac]the same proportions; it is holy, and it shall be holy to you. 33 Whoever shall mix any like it or whoever puts any of it on a [ad]layman [ae]shall be cut off from his people.’”

The Incense

34 Then the Lord said to Moses, “Take for yourself spices, stacte and onycha and galbanum, spices with pure frankincense; there shall be an equal part of each. 35 With it you shall make incense, a perfume, the work of a perfumer, salted, pure, and holy. 36 You shall beat some of it very fine, and put part of it before the testimony in the tent of meeting where I will meet with you; it shall be most holy to you. 37 The incense which you shall make, you shall not make in [af]the same proportions for yourselves; it shall be holy to you for the Lord. 38 Whoever shall make any like it, to [ag]use as perfume, [ah]shall be cut off from his people.”

Notas al pie

 1. Exodus 30:2 I.e. One cubit equals approx 18 in.
 2. Exodus 30:2 Lit from itself
 3. Exodus 30:3 Lit walls
 4. Exodus 30:4 Lit its two
 5. Exodus 30:4 Lit it
 6. Exodus 30:6 Lit it
 7. Exodus 30:6 Lit upon or over
 8. Exodus 30:6 Lit propitiatory
 9. Exodus 30:8 Lit causes to ascend
 10. Exodus 30:8 Lit between the two evenings
 11. Exodus 30:9 Lit it
 12. Exodus 30:12 Lit sum
 13. Exodus 30:12 Lit for their being mustered
 14. Exodus 30:12 Lit his soul
 15. Exodus 30:12 Lit muster
 16. Exodus 30:12 Lit muster
 17. Exodus 30:13 Lit passes over to those who are mustered
 18. Exodus 30:13 Lit heave offering
 19. Exodus 30:14 V 13, note 1
 20. Exodus 30:14 Lit heave offering of the Lord
 21. Exodus 30:15 Lit heave offering of the Lord
 22. Exodus 30:15 Lit your souls
 23. Exodus 30:16 Lit your souls
 24. Exodus 30:18 Or copper
 25. Exodus 30:21 Lit him
 26. Exodus 30:21 Lit seed
 27. Exodus 30:25 Lit it
 28. Exodus 30:32 Lit the flesh of man
 29. Exodus 30:32 Lit its proportion
 30. Exodus 30:33 Lit stranger
 31. Exodus 30:33 Lit even he shall
 32. Exodus 30:37 Lit its proportion
 33. Exodus 30:38 Lit smell of it
 34. Exodus 30:38 Lit even he shall