Ang Pulong Sang Dios

Amos 1:1-15

1Amo ini ang mensahi ni Amos nga taga-Tekoa nga manugbantay sang mga karnero. Ini nga mensahi parte sa Israel. Kag ginpahayag ini sa iya sang Dios duha ka tuig antes matabo ang linog, sadtong panahon nga si Uzia amo ang hari sang Juda kag si Jeroboam nga anak ni Joash amo ang hari sang Israel.

2Nagsiling si Amos, “Nagangurob ang Ginoo halin sa Zion;1:2 Zion: Amo ang isa ka tawag sa Jerusalem. ang iya tingog nagadaguhob halin sa Jerusalem. Kag tungod sini nagakalaya ang mga palahalban sang mga manugbantay sang karnero pati ang mga tanom sa putokputokan sang Bukid sang Carmel.”

Ang Silot sa Nasyon sang Syria

3Amo ini ang ginasiling sang Ginoo parte sa Syria: “Tungod sa sige-sige nga pagpakasala sang mga taga-Damascus,1:3 Damascus: Amo ini ang kapital sang Syria kag nagarepresentar sang bug-os nga nasyon sang Syria. pagasilutan ko gid sila. Kay ginpintasan nila ang mga taga-Gilead nga daw sa ginlinas sang tapi nga may mga ulounto nga salsalon sa idalom. 4Gani pagasunugon ko ang palasyo ni Haring Hazael kag ang mabakod nga mga parte sang Damascus nga ginpahimo sang iya anak nga si Haring Ben Hadad. 5Pagagub-on ko ang puwertahan sang Damascus kag pagalaglagon ko ang pangulo sang Kapatagan sang Aven kag sang Bet Eden.1:5 Kapatagan sang Aven… Bet Eden: Mga lugar ini nga sakop sang Syria. Pagabihagon sa Kir ang katawhan sang Syria.1:5 Syria: sa Hebreo, Aram. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.”

Ang Silot sa Nasyon sang Filistia

6Amo ini ang ginasiling sang Ginoo parte sa Filistia: “Tungod sa sige-sige nga pagpakasala sang mga taga-Gaza,1:6 Gaza: Ang Gaza isa sa mga nagapanguna nga siyudad sang Filistia kag nagarepresentar sang bug-os nga nasyon sang Filistia. pagasilutan ko gid sila. Kay ginbihag nila ang bug-os nga pumuluyo sang mga banwa kag ginbaligya nga ulipon sa Edom. 7Gani pagasunugon ko ang mga pader1:7 pagasunugon ko ang mga pader: Posible nga may mga bahin sang sini nga pader nga masunog sang kalayo ukon ang kalayo diri nagasimbolo sang kalaglagan. sang Gaza kag ang mabakod nga mga parte sang sini nga siyudad. 8Pagalaglagon ko ang mga pangulo sang Ashdod kag sang Ashkelon, kag pagasilutan ko ang mga taga-Ekron.1:8 Ashdod… AshkelonEkron: Mga lugar ini nga sakop sang Filistia. Ang mga Filistinhon nga makapalagyo sa silot magakalamatay man. Ako, ang Ginoong Dios, ang nagasiling sini.”

Ang Silot sa Nasyon sang Tyre

9Amo ini ang ginasiling sang Ginoo parte sa Tyre: “Tungod sa sige-sige nga pagpakasala sang mga taga-Tyre, pagasilutan ko gid sila. Kay ang bug-os nga pumuluyo sang mga banwa ginbaligya nila nga ulipon sa Edom. Kag wala nila pagtumana ang ila kasugtanan sa sini nga mga tawo bilang mag-abyan. 10Gani pagasunugon ko ang mga pader sang Tyre kag ang mabakod nga mga parte sang sini nga siyudad.”

Ang Silot sa Nasyon sang Edom

11Amo ini ang ginasiling sang Ginoo parte sa Edom: “Tungod sa sige-sige nga pagpakasala sang mga taga-Edom, pagasilutan ko gid sila. Kay ginpanglagas nila ang ila kadugo nga mga Israelinhon kag ginpamatay nga wala sing luoy-luoy. Indi gid madula ang ila kaakig sa mga Israelinhon. 12Gani pagasunugon ko ang Teman kag ang mabakod nga mga parte sang Bozra.”1:12 Teman… Bozra: Mga lugar ini nga sakop sang Edom.

Ang Silot sa Nasyon sang Ammon

13Amo ini ang ginasiling sang Ginoo parte sa Ammon: “Tungod sa sige-sige nga pagpakasala sang mga taga-Ammon, pagasilutan ko gid sila. Kay ginpangririan nila ang tiyan sang nagabulusong nga mga babayi sang Gilead, agod lang nga maglapad ang ila nga duta. 14Gani pagasunugon ko ang mga pader sang Raba1:14 Raba: Amo ini ang kapital sang Ammon. kag ang mabakod nga mga parte sang sini nga siyudad samtang nagasininggit ang ila mga kaaway nga nagasalakay sa ila, nga nagahagunos pareho sang bagyo. 15Kag pagabihagon ang hari sang Ammon pati ang iya mga opisyal. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.”

Nouă Traducere În Limba Română

Amos 1:1-15

1Cuvintele lui Amos, unul dintre păstorii din Tekoa, – ceea ce a văzut el cu privire la Israel, în zilele lui Uzia, regele lui Iuda, și în zilele lui Ieroboam, fiul lui Iehoaș, regele lui Israel, cu doi ani înaintea cutremurului1 Vezi Zah. 14:5.. 2El a zis:

Domnul răcnește din Sion

și glasul Lui răsună din Ierusalim.

Pășunile păstorilor se usucă,

iar vârful Carmelului se veștejește.“

Judecată împotriva vecinilor lui Israel: împotriva Aramului

3Așa vorbește Domnul:

„Pentru trei fărădelegi ale Damascului,

ba chiar pentru patru,

nu‑Mi voi retrage mânia,

pentru că a treierat Ghiladul

cu tăvălugurile de fier.

4Voi trimite foc în Casa lui Hazael,

care va mistui fortărețele lui Ben‑Hadad.

5Voi sfărâma zăvoarele Damascului;

îl voi nimici pe cel ce locuiește5 Sau: pe cel ce stăpânește (regele). în Câmpia Aven5 Aven înseamnă răutate.

și pe cel ce ține sceptrul în Bet‑Eden.

Poporul lui Aram va merge în captivitate la Chir,“ zice Domnul.

Judecată împotriva Filistiei

6Așa vorbește Domnul:

„Pentru trei fărădelegi ale Gazei,

ba chiar pentru patru,

nu‑Mi voi retrage mânia,

pentru că a dus în exil comunități întregi,

ca să le dea pe mâna Edomului.

7Voi trimite foc în zidurile Gazei,

care îi va mistui fortărețele.

8Îl voi nimici pe locuitorul din8 Sau: pe cel ce stăpânește în (sau pe regele din). Așdod

și pe cel ce ține sceptrul în Așchelon,

Îmi voi întoarce mâna împotriva Ekronului,

iar rămășița filistenilor va pieri,“ zice Stăpânul Domn.

Judecată împotriva Tyrului

9Așa vorbește Domnul:

„Pentru trei fărădelegi ale Tyrului,

ba chiar pentru patru,

nu‑Mi voi retrage mânia,

pentru că a dus în exil comunități întregi, dându‑le Edomului

și nu și‑a adus aminte de legământul frățesc9 Vezi 1 Regi 5:1, 12..

10Voi trimite foc asupra zidurilor Tyrului,

care îi va mistui fortărețele.“

Judecată împotriva Edomului

11Așa vorbește Domnul:

„Pentru trei fărădelegi ale Edomului,

ba chiar pentru patru,

nu‑Mi voi retrage mânia,

pentru că l‑a urmărit cu sabia pe fratele său,

înăbușindu‑și mila,

pentru că s‑a lăsat mereu condus de mânie

și și‑a păstrat neîncetat furia.

12Voi trimite foc în Teman,

care va mistui fortărețele Boțrei.“

Judecată împotriva amoniților

13Așa vorbește Domnul:

„Pentru trei fărădelegi ale fiilor lui Amon,

ba chiar pentru patru,

nu‑Mi voi retrage mânia,

pentru că a spintecat pântecele femeilor însărcinate din Ghilad,

ca să‑și lărgească hotarul.

14Voi aprinde un foc pe zidurile Rabei,

care îi va mistui fortărețele

în mijlocul strigătelor de război din ziua bătăliei,

în mijlocul vijeliei din ziua furtunii.

15Regele lor15 Sau: Milkom (Moleh, zeul suprem al amoniților). Ebr.: malkam va merge în exil

împreună cu căpeteniile sale,“ zice Domnul.