Ang Pulong Sang Dios

2 Hari 1

Si Elias kag si Haring Ahazia

1Pagkatapos nga napatay si Ahab, nagrebelde ang Moab sa Israel.

Isa ka adlaw, nahulog si Ahazia halin sa rehas-rehas sang ibabaw nga kuwarto sang iya palasyo sa Samaria, kag nabalda siya. Gani nagpadala siya sang mga mensahero sa pagpamangkot kay Baal Zebub, ang dios sang Ekron, kon bala maulian pa siya sa iya pagkabalda.

Karon, nagsiling ang anghel sang Ginoo kay Elias nga taga-Tishbe nga sugataon niya ang mga mensahero sang hari sang Samaria kag ihambal ini sa ila: “Ngaa makadto kamo sa pagpamangkot kay Baal Zebub nga dios sang Ekron? Wala bala sang Dios sa Israel? Gani karon, silinga ninyo si Ahazia nga amo ini ang ginasiling sang Ginoo sa iya, ‘Indi ka na makabangon sa imo ginahigdaan. Sigurado gid nga mapatay ka!’ ” Gani naglakat si Elias.

Sang mahambalan ni Elias ang mga mensahero, nagbalik sila sa hari. Gani ginpamangkot sila sang hari, “Ngaa nagbalik kamo?” Nagsabat sila, “May tawo nga nagsugata sa amon kag nagsiling siya nga magbalik kami sa imo kag ihambal sa imo ining ginsiling sang Ginoo: ‘Ngaa nagpasugo ka sang mga tawo sa pagpamangkot kay Baal Zebub nga dios sang Ekron? Wala bala sang Dios sa Israel? Gani indi ka na makabangon sa imo ginahigdaan. Sigurado gid nga mapatay ka!’ ”

Nagpamangkot ang hari sa ila, “Ano ang hitsura sang tawo nga nagsugata kag nagsiling sina sa inyo?” Nagsabat sila, “Nagabayo siya sang bayo nga hinimo halin sa bulbol sang sapat kag nagapaha sang panit.” Nagsiling ang hari, “Si Elias ato nga taga-Tishbe.” Dayon ginpakadto sang hari ang isa ka opisyal[a] kaupod ang 50 ka tawo sa pagdakop kay Elias. Pag-abot sang opisyal kay Elias, nga nagapungko sadto sa ibabaw sang bukid, nagsiling siya, “Alagad sang Dios, nagsiling ang hari nga magkadto ka sa iya.” 10 Nagsabat si Elias sa opisyal, “Kon alagad ako sang Dios, kabay pa nga may magaabot nga kalayo halin sa langit nga magsunog sa imo kag sa imo 50 ka tawo!” May nag-abot dayon nga kalayo kag ginsunog ang opisyal kag ang iya 50 ka tawo.

11 Nagpadala liwat ang hari sang isa naman ka opisyal kaupod ang 50 ka tawo sa pagdakop kay Elias. Nagsiling ang opisyal kay Elias, “Alagad sang Dios, nagsiling ang hari nga magkadto ka gilayon sa iya!” 12 Nagsabat si Elias, “Kon alagad ako sang Dios, kabay pa nga may magaabot nga kalayo halin sa langit nga magsunog sa imo kag sa imo 50 ka tawo!” May nag-abot dayon nga kalayo sang Dios halin sa langit kag ginsunog ang opisyal kag ang iya 50 ka tawo.

13 Nagpadala pa gid liwat ang hari sang ikatatlo nga opisyal kaupod ang 50 ka tawo. Pag-abot sang opisyal kay Elias nagluhod siya kay Elias bilang pagtahod, kag nagpakitluoy, “Alagad sang Dios, maluoy ka sa akon kag sa akon mga tawo. Indi kami pagpatya nga imo mga alagad. 14 Nahibaluan ko nga ginsunog sang kalayo nga halin sa langit ang duha ka nahauna nga opisyal kag ang tanan nila nga mga tawo. Pero kami iya kaluoyi!”

15 Nagsiling ang anghel sang Ginoo kay Elias, “Upod ka sa iya, kag indi ka magkahadlok.” Gani nag-upod si Elias sa opisyal pakadto sa hari.

16 Pag-abot ni Elias sa hari nagsiling siya, “Amo ini ang ginasiling sang Ginoo: ‘Ngaa nagpadala ka sang mga mensahero sa pagpamangkot kay Baal Zebub nga dios sang Ekron? Wala bala sang Dios sa Israel nga imo mapamangkutan? Gani indi ka na makabangon sa imo ginahigdaan. Sigurado gid nga mapatay ka!’ ”

17 Gani napatay ang hari suno sa ginhambal sang Ginoo paagi kay Elias. Tungod kay wala sing anak nga lalaki si Ahazia, si Joram[b] nga iya utod amo ang nagbulos sa iya bilang hari. Naghari si Joram sang ikaduha nga tuig sang paghari ni Jehoram nga anak ni Haring Jehoshafat sang Juda. 18 Ang iban pa nga estorya parte sa paghari ni Ahazia, kag ang iya mga ginhimo, nasulat sa Libro sang Kasaysayan sang mga Hari sang Israel.

Notas al pie

  1. 1:9 opisyal: ukon, kapitan. Amo man sa bersikulo 10, 11, 13.
  2. 1:17 Joram: ukon, Jehoram.

New American Standard Bible

2 Kings 1

Ahaziah’s Messengers Meet Elijah

1Now Moab rebelled against Israel after the death of Ahab. And Ahaziah fell through the lattice in his upper chamber which was in Samaria, and became ill. So he sent messengers and said to them, “Go, inquire of Baal-zebub, the god of Ekron, whether I will recover from this sickness.” But the angel of the Lord said to Elijah the Tishbite, “Arise, go up to meet the messengers of the king of Samaria and say to them, ‘Is it because there is no God in Israel that you are going to inquire of Baal-zebub, the god of Ekron?’ Now therefore thus says the Lord, ‘[a]You shall not come down from the bed where you have gone up, but you shall surely die.’” Then Elijah departed.

When the messengers returned to him he said to them, “[b]Why have you returned?” They said to him, “A man came up to meet us and said to us, ‘Go, return to the king who sent you and say to him, “Thus says the Lord, ‘Is it because there is no God in Israel that you are sending to inquire of Baal-zebub, the god of Ekron? Therefore [c]you shall not come down from the bed where you have gone up, but shall surely die.’”’” He said to them, “What kind of man was he who came up to meet you and spoke these words to you?” They [d]answered him, “He was a hairy man with a leather girdle [e]bound about his loins.” And he said, “It is Elijah the Tishbite.”

Then the king sent to him a captain of fifty with his fifty. And he went up to him, and behold, he was sitting on the top of the hill. And he said to him, “O man of God, the king says, ‘Come down.’” 10 Elijah replied to the captain of fifty, “If I am a man of God, let fire come down from heaven and consume you and your fifty.” Then fire came down from heaven and consumed him and his fifty.

11 So he again sent to him another captain of fifty with his fifty. And he said to him, “O man of God, thus says the king, ‘Come down quickly.’” 12 Elijah replied to them, “If I am a man of God, let fire come down from heaven and consume you and your fifty.” Then the fire of God came down from heaven and consumed him and his fifty.

13 So he again sent the captain of a third fifty with his fifty. When the third captain of fifty went up, he came and bowed down on his knees before Elijah, and begged him and said to him, “O man of God, please let my life and the lives of these fifty servants of yours be precious in your sight. 14 Behold fire came down from heaven and consumed the first two captains of fifty with their fifties; but now let my [f]life be precious in your sight.” 15 The angel of the Lord said to Elijah, “Go down with him; do not be afraid of him.” So he arose and went down with him to the king. 16 Then he said to him, “Thus says the Lord, ‘Because you have sent messengers to inquire of Baal-zebub, the god of Ekron—is it because there is no God in Israel to inquire of His word?—therefore [g]you shall not come down from the bed where you have gone up, but shall surely die.’”

Jehoram Reigns over Israel

17 So Ahaziah died according to the word of the Lord which Elijah had spoken. And because he had no son, Jehoram became king in his place in the second year of Jehoram the son of Jehoshaphat, king of Judah. 18 Now the rest of the acts of Ahaziah which he did, are they not written in the Book of the Chronicles of the Kings of Israel?

Notas al pie

  1. 2 Kings 1:4 Lit The bed where you went up, you shall not come down from it
  2. 2 Kings 1:5 Lit What is this that you have returned?
  3. 2 Kings 1:6 V 4, note 1
  4. 2 Kings 1:8 Lit said
  5. 2 Kings 1:8 Or girt
  6. 2 Kings 1:14 Lit soul
  7. 2 Kings 1:16 V 4, note 1