Nueva Versión Internacional (Castilian)

Lucas 21

La ofrenda de la viuda

1Jesús se detuvo a observar y vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del templo. También vio a una viuda pobre que echaba dos moneditas de cobre.[a]

—Os aseguro —dijo— que esta viuda pobre ha echado más que todos los demás. Todos ellos dieron sus ofrendas de lo que les sobraba; pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía para su sustento.

Señales del fin del mundo

Algunos de sus discípulos comentaban acerca del templo, de cómo estaba adornado con hermosas piedras y con ofrendas dedicadas a Dios. Pero Jesús dijo:

—En cuanto a todo esto que veis, llegará el día en que no quedará piedra sobre piedra; todo será derribado.

—Maestro —le preguntaron—, ¿cuándo sucederá eso, y cuál será la señal de que está a punto de suceder?

—Tened cuidado; no os dejéis engañar —les advirtió Jesús—. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán: “Yo soy”, y: “El tiempo está cerca.” No los sigáis. Cuando oigáis de guerras y de revoluciones, no os asustéis. Es necesario que eso suceda primero, pero el fin no vendrá en seguida.

10 »Se levantará nación contra nación, y reino contra reino —continuó—. 11 Habrá grandes terremotos, hambre y epidemias por todas partes, cosas espantosas y grandes señales del cielo.

12 »Pero antes de todo esto, os echarán mano y os perseguirán. Os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y por causa de mi nombre os llevarán ante reyes y gobernadores. 13 De esta manera tendréis oportunidad de dar testimonio ante ellos. 14 Pero tened en cuenta que no hay por qué preparar una defensa de antemano, 15 pues yo mismo os daré tal elocuencia y sabiduría para responder, que ningún adversario podrá resistiros ni contradeciros. 16 Seréis traicionados aun por vuestros padres, hermanos, parientes y amigos, y a algunos de vosotros se le dará muerte. 17 Todo el mundo os odiará por causa de mi nombre. 18 Pero no se perderá ni un solo cabello de vuestra cabeza. 19 Si os mantenéis firmes, os salvaréis.[b]

20 »Ahora bien, cuando veáis Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su desolación ya está cerca. 21 Entonces los que estén en Judea huyan a las montañas, los que estén en la ciudad salgan de ella, y los que estén en el campo no entren en la ciudad. 22 Ése será el tiempo del juicio cuando se cumplirá todo lo que está escrito. 23 ¡Ay de las que estén embarazadas o amamantando en aquellos días! Porque habrá gran aflicción en la tierra, y castigo contra este pueblo. 24 Caerán a filo de espada y los llevarán cautivos a todas las naciones. Los gentiles pisotearán Jerusalén, hasta que se cumplan los tiempos señalados para ellos.

25 »Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra, las naciones estarán angustiadas y perplejas por el bramido y la agitación del mar. 26 Se desmayarán de terror los hombres, temerosos por lo que va a sucederle al mundo, porque los cuerpos celestes serán sacudidos. 27 Entonces verán al Hijo del hombre venir en una nube con poder y gran gloria. 28 Cuando comiencen a suceder estas cosas, cobrad ánimo y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra redención.

29 Jesús también les propuso esta comparación:

—Fíjaos en la higuera y en los demás árboles. 30 Cuando brotan las hojas, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. 31 Igualmente, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que el reino de Dios está cerca.

32 »Os aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. 33 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán.

34 »Tened cuidado, no sea que se os endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre vosotros, 35 pues vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. 36 Estad siempre vigilantes, y orad para que podáis escapar de todo lo que está por suceder, y presentaros delante del Hijo del hombre.

37 De día Jesús enseñaba en el templo, pero salía a pasar la noche en el monte llamado de los Olivos, 38 y toda la gente madrugaba para ir al templo a oírlo.

Notas al pie

  1. 21:2 dos moneditas de cobre. Lit. dos lepta.
  2. 21:19 Si … salvaréis. Lit. Por vuestra perseverancia obtendréis vuestras almas.

Nya Levande Bibeln

Lukas 21

En fattig änka ger allt hon har

1När Jesus stod i templet såg han hur de rika lade sina gåvor i kollektkistan.

En fattig änka kom också fram och släppte ner två kopparslantar.

Då sa han: Denna stackars änka har gett mer än alla de andra tillsammans,

för de gav en liten del av sitt överflöd, men hon gav allt vad hon hade trots att hon var fattig.

Jesus talar om framtiden

Några av hans lärjungar började då hänförda tala om templet med alla dess vackra stenar och dyrbara gåvor som folket hade skänkt.

Men Jesus sa: Snart är tiden inne när allt detta som ni beundrar ska jämnas med marken. Inte en enda sten ska lämnas kvar på sin plats.

Herre! utropade de förskräckt. När kommer det att ske? Och hur kan vi veta att tiden är inne?

Han svarade: Låt ingen lura er! Många ska komma och påstå att de är Messias och säga: 'Slutet är nära.' Men tro dem inte!

Och när ni får höra om krig och revolutioner så grips inte av panik. Det är sant att det kommer att bli krig, men tidens ände står ännu inte för dörren.

10 Folken ska föra krig mot varandra, och det ena landet ska angripa det andra.

11 Allvarliga jordbävningar kommer att skaka stora delar av världen. Hungersnöd och epidemier ska drabba människorna, och oförklarliga tecken på himlen kommer att göra dem alldeles skräckslagna.

12 Men innan allt detta inträffar kommer ni att bli förföljda. Eftersom ni bekänner mitt namn blir ni dömda och kastade i fängelse, och ni kommer att bli ställda inför makthavare och myndigheter.

13 Men det ger er möjlighet att vittna om mig.

14 Oroa er därför inte för vad ni ska svara på de anklagelser som riktas mot er,

15 för jag ska ge er de rätta orden med en sådan skärpa att ingen av era motståndare kommer att kunna svara.

16 Till och med de som står er närmast, era föräldrar, bröder, släktingar och vänner, ska förråda er och arrestera er, och några av er kommer att dödas.

17 Alla ska hata er för att ni tillhör mig och bekänner mig.

18 Men Gud ska inte överge er. Utan hans vilja ska inte ett hår på era huvuden gå förlorat.

19 Stå fasta och håll ut för då ska ni vinna evigt liv.

20 Men den dag ni ser Jerusalem omringad av arméer, ska ni veta att dess undergång är nära.

21 Då måste Judeens invånare fly till bergen, och de som bor i Jerusalem måste lämna staden så fort som möjligt för ingen kan söka skydd där.

22 Detta blir dagar fyllda av Guds domar. Då ska allt det profeterna skrev om i de gamla Skrifterna gå i uppfyllelse.

23 Stackars de kvinnor som då väntar barn, och de som har spädbarn, för det ska bli djup nöd i detta land och vreden ska drabba det.

24 Många människor ska brutalt bli dödade, och andra ska deporteras som fångar och flyktingar till världens alla länder. Och Jerusalem ska ockuperas och trampas ner av främmande folk tills dess Gud gör slut på deras tid.

Jesus talar om sin återkomst

25 Sedan ska märkliga fenomen visa sig på solen, månen och stjärnorna. Det är förvarningar om kommande olyckor. På jorden ska folken gripas av ångest och en förfärlig rastlöshet inför katastroferna och de våldsamma flodvågorna.

26 Ovisshet och fruktan ska driva många människor till förtvivlan så de tappar allt hopp, för till och med lagarna som styr universum ska rubbas.

27 Men då ska jordens alla folk få se Människosonen komma i ett moln med gudomlig makt och stor härlighet.

28 Därför, när ni ser allt detta hända, stå då fasta och se uppåt för då är er befrielse nära.

29 Sedan fortsatte han med följande bild: Lägg märke till fikonträdet, eller vilket annat träd som helst.

30 Redan då bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära.

31 På samma sätt kan ni veta att Guds rike är nära när ni ser att dessa händelser inträffar.

32 Tro mig, detta folk ska inte gå under innan allt detta har gått i uppfyllelse.

33 Och fastän både himmel och jord ska försvinna, ska mina ord alltid finnas kvar.

Jesus talar om att vi ska vara vaksamma

34-35 Var på er vakt! Låt inte min plötsliga ankomst överrumpla er. Låt mig inte finna er i lyx och överflöd, nöjen och dryckenskap eller upptagna med livets problem och bekymmer som resten av världen.

36 Håll er alltid beredda. Be att ni ska få kraft att rädda er undan de svårigheter som väntar, så att ni kan möta Människosonen med frimodighet.

37-38 Varje dag gick Jesus till templet för att undervisa, och folkmassorna började samlas tidigt på morgonen för att höra honom. Men varje kväll lämnade han staden och gick ut till Oljeberget och övernattade där.