Knijga O Kristu

Jakovljeva 5:1-20

Opomena bogatašima

1Čujte me, bogataši! Zaplačite i zakukajte nad nevoljama koje će vas snaći. 2Bogatstvo vam trune, a odjeću vam izgrizaju moljci. 3Vaše zlato i srebro hrđaju i postaju nevrijednima. Baš to bogatstvo u koje ste se pouzdali progutat će vaša tijela kao oganj. To blago koje ste skupili bit će dokaz protiv vas na Dan suda. 4Slušajte! Viču žeteoci vaših njiva kojima ste uskratili plaću. Plaća koju im niste dali viče protiv vas. Glasovi žetelaca doprli su do ušiju Gospodina nad vojskama. 5Živjeli ste na zemlji raskošno i razuzdano. Srca su vam utovljena za dan klanja. 6Osudili ste i ubili pravednika koji vam se nije mogao suprotstaviti.

Strpljivost u patnjama

7Draga braćo i sestre, strpite se do Gospodnjeg dolaska. I ratar, eto, iščekuje dragocjeni urod zemlje, čekajući ranu i kasnu kišu. 8Strpite se i vi i ohrabrite jer se Gospodnji dolazak približio.

9Ne prigovarajte jedni drugima, braćo i sestre, da vas Bog ne osudi. Pazite! Sudac već stoji pred vratima.

10Uzorom strpljivog podnošenja nevolja neka vam budu proroci koji su govorili u ime Gospodnje. 11Blaženima smatramo one koji su ustrajali. Job je bio čovjek koji je strpljivo trpio. Iz njegova iskustva vidimo da se Božja nakana pokazala dobrom jer je Bog pun samilosti i milosrđa.

12A prije svega, draga braćo i sestre, ne zaklinjite se ni nebom, ni zemljom, ni bilo čime drugim. Neka vaše “da” znači “da”, a vaše “ne” neka znači “ne”, da ne zgriješite i ne padnete pod osudu.

Snaga molitve

13Trpi li tko među vama? Neka se za to moli. Ako je tko radostan, neka pjeva hvalospjeve.

14Je li tko od vas bolestan? Neka dozove crkvene starješine da se mole nad njim. Neka ga pomažu uljem u ime Gospodnje 15pa će molitva vjere ozdraviti bolesnika. Gospodin će ga podignuti i oprostiti mu ako je zgriješio.

16Ispovijedajte dakle jedni drugima grijehe i molite se jedni za druge da ozdravite. Žarka molitva pravednika mnogo može učiniti. 17Ilija je bio samo čovjek kao i mi, ali kad se usrdno pomolio da ne pada kiša, nije pala na zemlju tri godine i šest mjeseci. 18Zatim se pomolio da kišna padne pa je nebo dalo kišu i zemlja je opet donijela rod.

Vraćanje zalutalih vjernika na pravi put

19Draga braćo i sestre, odluta li tko od vas od istine pa ga tko vrati, 20znajte da će onaj tko je vratio grešnika s krivog puta spasiti njegovu dušu od smrti i postignuti oproštenje mnogih grijeha.

New International Version

James 5:1-20

Warning to Rich Oppressors

1Now listen, you rich people, weep and wail because of the misery that is coming on you. 2Your wealth has rotted, and moths have eaten your clothes. 3Your gold and silver are corroded. Their corrosion will testify against you and eat your flesh like fire. You have hoarded wealth in the last days. 4Look! The wages you failed to pay the workers who mowed your fields are crying out against you. The cries of the harvesters have reached the ears of the Lord Almighty. 5You have lived on earth in luxury and self-indulgence. You have fattened yourselves in the day of slaughter.5:5 Or yourselves as in a day of feasting 6You have condemned and murdered the innocent one, who was not opposing you.

Patience in Suffering

7Be patient, then, brothers and sisters, until the Lord’s coming. See how the farmer waits for the land to yield its valuable crop, patiently waiting for the autumn and spring rains. 8You too, be patient and stand firm, because the Lord’s coming is near. 9Don’t grumble against one another, brothers and sisters, or you will be judged. The Judge is standing at the door!

10Brothers and sisters, as an example of patience in the face of suffering, take the prophets who spoke in the name of the Lord. 11As you know, we count as blessed those who have persevered. You have heard of Job’s perseverance and have seen what the Lord finally brought about. The Lord is full of compassion and mercy.

12Above all, my brothers and sisters, do not swear—not by heaven or by earth or by anything else. All you need to say is a simple “Yes” or “No.” Otherwise you will be condemned.

The Prayer of Faith

13Is anyone among you in trouble? Let them pray. Is anyone happy? Let them sing songs of praise. 14Is anyone among you sick? Let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. 15And the prayer offered in faith will make the sick person well; the Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven. 16Therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective.

17Elijah was a human being, even as we are. He prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the land for three and a half years. 18Again he prayed, and the heavens gave rain, and the earth produced its crops.

19My brothers and sisters, if one of you should wander from the truth and someone should bring that person back, 20remember this: Whoever turns a sinner from the error of their way will save them from death and cover over a multitude of sins.