Knijga O Kristu

2 Solunjanima 3:1-18

Zamolba za molitvu

1I na koncu, draga braćo i sestre, molim vas da se za mene molite: da se Božja riječ brzo širi i proslavlja kao i među vama 2te da se oslobodimo pokvarenih i zlih ljudi jer svi nemaju vjere. 3Ali Gospodin je zato vjeran. On će vas ojačati i sačuvati vas od Zloga. 4Pouzdajemo se u Gospodina da činite i da ćete činiti kako smo vam zapovjedili. 5Neka vam Gospodin dade još dublju spoznaju Božje ljubavi i postojanosti u Kristu.

Ohrabrenje na dostojan život

6A ovo vam, draga braćo i sestre, zapovijedamo u ime Gospodina Isusa Krista: klonite se svakoga brata koji besposliči i ne živi prema predaji koju smo vam dali. 7Dobro znate da trebate činiti kao i mi. Dok smo bili kod vas, nismo ljenčarili 8niti smo badava jeli ičiji kruh. Danonoćno smo radili samo da ne padnemo vama na teret. 9Ne da na to nismo imali pravo, nego smo vam htjeli poslužiti kao uzor. 10Dok smo bili među vama, zapovjedili smo: “Tko neće raditi, neka i ne jede!”

11Ipak čujemo da neki od vas besposliče, da sami ništa ne rade, nego samo zabadaju nos u tuđe poslove. 12Takvima zapovijedamo u ime Gospodina Isusa Krista, štoviše zaklinjemo ih da s mirom rade i da jedu vlastiti kruh. 13A vama ostalima, braćo i sestre, neka ne dodija činiti dobro.

14Ne pokori li se tko ovoj našoj pismenoj zapovijedi, klonite ga se da se posrami, 15ali ne smatrajte ga neprijateljem, nego ga opominjite kao brata.

Pavlovi posljednji pozdravi

16Neka vam sam Gospodin mira dade mir uvijek i u svemu. Gospodin sa svima vama!

17A evo i pozdrava od mene, Pavla, napisanoga mojom rukom. Pišem ga tako u svakoj poslanici, kao znak raspoznavanja.

18Neka milost našega Gospodina Isusa Krista bude nad svima vama.

Nouă Traducere În Limba Română

2 Tesaloniceni 3:1-18

Rugați‑vă pentru noi!

1În cele din urmă, fraților, rugați‑vă pentru noi, ca să se răspândească repede Cuvântul Domnului și să fie glorificat, așa cum este și între voi, 2și să fim scăpați de oamenii neascultători și răi, căci nu toți au credința. 3Însă Domnul este credincios; El vă va întări și vă va păzi de cel rău. 4Cu privire la voi, suntem încrezători în Domnul că faceți și veți continua să faceți lucrurile pe care le poruncim. 5Domnul să vă îndrepte inimile către dragostea lui Dumnezeu și răbdarea lui Cristos!

Împotriva leneviei

6Vă poruncim, fraților, în Numele Domnului nostru Isus Cristos, să vă îndepărtați de orice frate care umblă în neorânduială și nu după tradiția6 Din nou uzul termenului tradiție se face în conotație pozitivă, cu referire la comportamentul, practica și învățăturile sănătoase lăsate de apostoli. pe care ați6 Unele mss conțin: au primit‑o. primit‑o de la noi! 7Căci voi înșivă știți cum trebuie să urmați exemplul nostru, fiindcă n‑am trăit în neorânduială între voi, 8nici n‑am mâncat fără plată pâinea nimănui, ci cu osteneală și muncă grea am lucrat zi și noapte, ca să nu fim o povară pentru niciunul dintre voi. 9Și aceasta nu pentru că n‑am fi avut acest drept, ci ca să fim un exemplu pe care să‑l urmați. 10Căci, când eram cu voi, v‑am dat această poruncă: „Dacă cineva nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce!“

11Auzim însă că unii dintre voi umblă în neorânduială, nelucrând nimic, ci amestecându‑se în treburile altora. 12Unor astfel de oameni le poruncim și îi îndemnăm, în Domnul Isus Cristos, să‑și mănânce pâinea, lucrând în liniște. 13Însă voi, fraților, să nu obosiți făcând binele!

14Și dacă cineva nu ascultă cuvântul nostru din această scrisoare, însemnați‑vi‑l și să nu vă amestecați cu el, ca să‑i fie rușine! 15Să nu‑l priviți ca pe un dușman, ci mustrați‑l ca pe un frate.

Cuvinte de încheiere

16Însuși Domnul păcii să vă dea întotdeauna pacea în orice fel. Domnul să fie cu voi toți!

17Salutul este scris cu mâna mea: Pavel. Acesta este semnul în fiecare scrisoare de‑a mea; așa scriu eu.

18Harul Domnului Isus Cristos să fie cu voi toți! Amin.