Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 64

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la Davide.

1Ndimvereni Mulungu pomwe ndikunena madandawulo anga;
    tetezani moyo wanga ku chiopsezo cha mdani.
Ndibiseni ku chiwembu cha anthu oyipa,
    ku gulu laphokoso la anthu ochita zoyipa.

Iwo amanola malilime awo ngati malupanga,
    amaponya mawu awo olasa ngati mivi.
Iwo amaponya mivi yawo ali pa malo wobisala kwa munthu wosalakwa;
    amamulasa modzidzimutsa ndi mopanda mantha.

Iwo amalimbikitsana wina ndi mnzake pa chikonzero chawo choyipa,
    amayankhula zobisa misampha yawo;
    ndipo amati, “Adzayiona ndani?”
Iwo amakonzekera zosalungama ndipo amati,
    “Takonza ndondomeko yabwino kwambiri!”
    Ndithu maganizo ndi mtima wa munthu ndi zachinyengo.

Koma Mulungu adzawalasa ndi mivi;
    mwadzidzidzi adzakanthidwa.
Iye adzatembenuza milomo yawoyo kuwatsutsa
    ndi kuwasandutsa bwinja;
    onse amene adzawaona adzagwedeza mitu yawo mowanyoza.

Anthu onse adzachita mantha;
    adzalengeza ntchito za Mulungu
    ndi kulingalira mozama zomwe Iye wazichita.
10 Lolani wolungama akondwere mwa Yehova
    ndi kubisala mwa Iye,
    owongoka mtima onse atamande Iye!

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

詩篇 64

祈求上帝的保護

大衛作的詩,交給樂長。

1上帝啊,求你傾聽我的苦訴,
求你保護我的性命不受仇敵的威脅。
求你保護我免遭惡人的謀害,
使我脫離不法之徒。
他們舌頭鋒利如刀,
言語惡毒如箭穿心。
他們埋伏起來,
暗箭傷害純全無過的人。
他們突然襲擊,毫無顧忌。
他們狼狽為奸,
商量暗設網羅,
以為誰也看不見。
他們圖謀不義之事,
認為策劃得無懈可擊。
人心真是狡猾。
但上帝必用箭射他們,
將他們突然射倒在地。
他們必自作自受,
被自己的舌頭所害。
看見的人都嘲笑他們。
這樣,人人必敬畏上帝,
傳揚祂奇妙的作為,
思想祂所做的事。
10 義人必因耶和華而歡欣,
並且投靠祂,
心地正直的人必讚美祂。