Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 53

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Potsata mayimbidwe a Mahalati. Ndakatulo ya Davide.

1Chitsiru chimati mu mtima mwake,
    “Kulibe Mulungu.”
Iwo ndi oyipa ndipo njira zawo ndi zonyansa;
    palibe ndi mmodzi yemwe amene amachita chabwino.

Mulungu kumwamba amayangʼana pansi pano
    pa ana a anthu
kuti aone ngati alipo wina wanzeru,
    wofunafuna Mulungu.
Aliyense wabwerera,
    iwo onse pamodzi akhala oyipa;
palibe ndi mmodzi yemwe amene amachita chabwino,
    ngakhale mmodzi.

Kodi anthu ochita zoyipawa adzaphunziradi;
    anthu amene amadya anthu anga monga mmene anthu amadyera buledi,
    ndipo sapemphera kwa Mulungu?
Iwo anali pamenepo atathedwa nzeru ndi mantha aakulu
    pamene panalibe kanthu kochititsa mantha.
Mulungu anamwazamwaza mafupa a anthu amene anakuthirani nkhondo;
    inuyo munawachititsa manyazi, pakuti Mulungu anawanyoza.

Ndithu, chipulumutso cha Israeli nʼchochokera ku Ziyoni!
    Pamene Mulungu adzabwezeretsanso ulemerero wa anthu ake,
    lolani Yakobo akondwere ndi Israeli asangalale!

Swedish Contemporary Bible

Psalms 53

Psalm 53

Gudsförnekelsens dårskap

(Ps 14)

1För körledaren.[a] Mahalát. Maskil.[b] Av David.

2Dåren säger för sig själv: ”Det finns ingen Gud!”

De är onda, deras handlingar är fördärvliga,

det finns ingen som gör det goda.

3Från himlen ser Gud ner på människorna

för att se om det finns någon med förstånd,

någon som frågar efter Gud.

4Men alla har vänt sig bort,

alla är lika korrumperade.

Det finns ingen som gör det goda, inte en enda.

5Förstår de då ingenting, de som gör orätt,

de som äter mitt folk som man äter bröd,

de som inte ber till Gud?

6Men de ska bli skräckslagna,

när ingenting finns att frukta.

Gud strör omkring deras ben som lägrar sig mot dig.

Du låter dem komma på skam, för Gud förkastar dem.

7O, att det från Sion kom räddning för Israel!

När Gud återupprättar sitt folk från dess fångenskap

ska Jakob glädja sig och Israel jubla.

Notas al pie

  1. 53:1 Psalm 53 är till en stor del identisk med Psalm 14. Här används dock ”Gud”, i stället för gudsnamnet (översatt ”Herren”) i Psalm 14, och v. 6 skiljer sig något.
  2. 53:1 Det är okänt vad Mahalát betyder, liksom Maskil (se not till 32:1), men antagligen är det också en musikalisk term eller anvisning, möjligen ett instrument.