Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 19

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la Davide.

1Zakumwamba zimalengeza za ulemerero wa Mulungu;
    thambo limalalikira ntchito za manja ake.
Tsiku ndi tsiku zimayankhula mawu ambiri,
    usiku ndi usiku zimaonetsa poyera nzeru.
Palibe kuyankhula, palibe mawu aliwonse;
    liwu lawo silimveka.
Koma uthenga wawo umapita pa dziko lonse lapansi,
    mawuwo amafika mpaka
kumalekezero a dziko lapansi.
    Dzuwa lili ngati mkwatibwi wobwera kuchokera ku nsanja yake,
    ngati katswiri wokondwerera kuthamanga pa mpikisano.
Limatuluka kuyambira mbali ina ya thambo
    ndi kuzungulira mpaka mbali inanso;
    palibe chinthu chotha kupewa kutentha kwake.

Lamulo la Yehova ndi langwiro,
    kutsitsimutsa moyo.
Maumboni a Yehova ndi odalirika,
    amapereka nzeru kwa wopanda nzeru.
Malangizo a Yehova ndi olungama,
    amapereka chimwemwe mu mtima.
Malamulo a Yehova ndi onyezimira,
    amapereka kuwala.
Kuopa Yehova ndiye chinthu changwiro,
    chimakhala mpaka muyaya.
Maweruzo a Yehova ndi owona
    ndipo onse ndi olungama;
10 ndi a mtengowapatali kuposa golide,
    kuposa golide weniweni;
ndi otsekemera kuposa uchi,
    kuposa uchi wochokera pa chisa chake.
11 Mtumiki wanu amachenjezedwa nawo;
    powasunga pali mphotho yayikulu.

12 Ndani angathe kudziwa zolakwa zake?
    Mundikhululukire zolakwa zanga zobisika.
13 Muteteze mtumiki wanunso ku machimo ochita akudziwa;
    iwo asandilamulire.
Kotero ndidzakhala wosalakwa,
    wopanda mlandu wa tchimo lalikulu.

14 Mawu a mʼkamwa mwanga ndi zolingalira za mu mtima mwanga
    zikhale zokondweretsa pamaso panu,
    Inu Yehova, Thanthwe langa ndi Mpulumutsi wanga.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 19

Psalmul 19

Pentru dirijor. Un psalm al lui David.

Cerurile declară slava lui Dumnezeu
    şi bolta cerească istoriseşte despre lucrările mâinilor Lui.
O zi dă de ştire altei zile acest mesaj
    şi o noapte vesteşte această cunoaştere altei nopţi,
dar fără vorbe şi fără cuvinte,
    fără să li se audă glasul.[a]
Mesajul[b] lor străbate întreg pământul
    şi cuvintele lor ajung până la marginile lumii.
În ceruri, El a întins un cort soarelui.
    Acesta este asemenea unui mire care iese din odaia lui de nuntă,
        asemenea unui viteaz ce se bucură să alerge pe cale:
răsăritul lui este la un capăt al cerului
    şi roată-i este drumul până la celălalt capăt al lui.
        Nimic nu se poate ascunde de căldura lui!

Legea Domnului este desăvârşită;
    ea înviorează sufletul.
Mărturia Domnului este adevărată;
    ea înţelepţeşte pe cel neştiutor[c].
Orânduirile Domnului sunt drepte;
    ele îmi bucură inima.
Porunca Domnului este curată;
    ea dă lumină ochilor.
Frica de Domnul este curată;
    ea dăinuie veşnic.
Judecăţile Domnului sunt adevărate;
    ele se susţin una pe cealaltă.
10 Ele sunt mai preţioase decât aurul,
    decât mult aur curat,
sunt mai dulci decât mierea,
    decât picurul din faguri.
11 Chiar şi robul Tău este instruit din ele.
    Când le păzeşte, are o mare răsplată.

12 Cine îşi cunoaşte greşelile făcute din neştiinţă?
    Iartă-mi greşelile pe care nu le cunosc!
13 Păzeşte-l, de asemenea, pe robul Tău de păcatele cu bună ştiinţă[d],
    ca nu cumva aceasta să mă stăpânească!
Atunci voi fi integru,
    nevinovat de o mare nelegiuire.

14 Fie plăcute cuvintele gurii mele
    şi murmurul inimii mele înaintea Ta,
        Doamne, Stânca mea, Răscumpărătorul meu!

Notas al pie

  1. Psalmii 19:3 Sau: Nu este grai sau limbă / în care să nu li se audă glasul (vezi LXX)
  2. Psalmii 19:4 LXX, VUL, Siriacă; TM: funie
  3. Psalmii 19:7 Termenul ebraic se referă la o anumită naivitate sau lipsă de experienţă
  4. Psalmii 19:13 Lit.: de insolenţă (obrăznicie, aroganţă), însă cu sensul dat în text, datorită contextului