Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 100

Salimo. Nyimbo yothokoza.

1Fuwulani kwa Yehova mwachimwemwe, inu dziko lonse lapansi.
    Mulambireni Yehova mosangalala;
    bwerani pamaso pake ndi nyimbo zachikondwerero.
Dziwani kuti Yehova ndi Mulungu.
    Iye ndiye amene anatipanga ndipo ife ndife ake;
    ndife anthu ake, nkhosa za pabusa pake.

Lowani ku zipata zake ndi chiyamiko
    ndi ku mabwalo ake ndi matamando;
    muyamikeni ndi kutamanda dzina lake.
Pakuti Yehova ndi wabwino ndipo chikondi chake ndi chamuyaya;
    kukhulupirika kwake nʼkokhazikika pa mibado ndi mibado.

The Message

Psalm 100

A Thanksgiving Psalm

11-2 On your feet now—applaud God!
    Bring a gift of laughter,
    sing yourselves into his presence.

Know this: God is God, and God, God.
    He made us; we didn’t make him.
    We’re his people, his well-tended sheep.

Enter with the password: “Thank you!”
    Make yourselves at home, talking praise.
    Thank him. Worship him.

For God is sheer beauty,
    all-generous in love,
    loyal always and ever.