Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Maliro 1

1Haa! Mzinda uja wasiyidwa wokhawokha,
    umene kale unali wodzaza ndi anthu!
Kale unali wotchuka pakati pa mitundu ya anthu!
    Tsopano wasanduka ngati mkazi wamasiye.
Kale unali mfumukazi ya onse pa dziko lapansi,
    tsopano wasanduka kapolo.

Ukulira mowawidwa mtima usiku wonse,
    misozi ili pa masaya pake.
Mwa abwenzi ake onse,
    palibe ndi mmodzi yemwe womutonthoza.
Abwenzi ake onse amuchitira chiwembu;
    onse akhala adani ake.

Yuda watengedwa ku ukapolo,
    kukazunzika ndi kukagwira ntchito yolemetsa.
Iye akukhala pakati pa anthu a mitundu ina;
    ndipo alibe malo opumulira.
Onse omuthamangitsa iye amupitirira,
    ndipo alibe kwina kothawira.

Misewu yopita ku Ziyoni ikulira,
    chifukwa palibe ndi mmodzi yemwe akubwera ku maphwando ake.
Zipata zake zonse zili pululu,
    ansembe akubuwula.
Anamwali ake akulira,
    ndipo ali mʼmasautso woopsa.

Adani ake asanduka mabwana ake;
    odana naye akupeza bwino.
Yehova wamubweretsera mavuto
    chifukwa cha machimo ake ambiri.
Ana ake atengedwa ukapolo
    pamaso pa mdani.

Ulemerero wonse wa mwana wamkazi wa Ziyoni
    wachokeratu.
Akalonga ake ali ngati mbawala
    zosowa msipu;
alibe mphamvu zothawira
    owathamangitsa.

Pa masiku a masautso ndi kuzunzika kwake,
    Yerusalemu amakumbukira chuma chonse
    chimene mʼmasiku amakedzana chinali chake.
Anthu ake atagwidwa ndi adani ake,
    panalibe aliyense womuthandiza.
Adani ake ankamuyangʼana
    ndi kumuseka chifukwa cha kuwonongeka kwake.

Yerusalemu wachimwa kwambiri
    ndipo potero wakhala wodetsedwa.
Onse amene ankamulemekeza pano akumunyoza,
    chifukwa aona umaliseche wake.
Iye mwini akubuwula
    ndipo akubisa nkhope yake.

Uve wake umaonekera pa zovala zake;
    iye sanaganizire za tsogolo lake.
Nʼchifukwa chake kugwa kwake kunali kwakukulu;
    ndipo analibe womutonthoza.
“Inu Yehova, taonani masautso anga,
    pakuti mdani wapambana.”

10 Adani amulanda
    chuma chake chonse;
iye anaona mitundu ya anthu achikunja ikulowa mʼmalo ake opatulika,
    amene Inu Mulungu munawaletsa
    kulowa mu msonkhano wanu.

11 Anthu ake onse akubuwula
    pamene akufunafuna chakudya;
asinthanitsa chuma chawo ndi chakudya
    kuti akhale ndi moyo.
“Inu Yehova, taonani ndipo ganizirani,
    chifukwa ine ndanyozeka.”

12 “Kodi zimenezi mukuziyesa zachabe, inu nonse mukudutsa?
    Yangʼanani ndipo muone.
Kodi pali mavuto ofanana ndi
    amene andigwerawa,
amene Ambuye anandibweretsera
    pa tsiku la ukali wake?

13 “Anatumiza moto kuchokera kumwamba,
    unalowa mpaka mʼmafupa anga.
Anayala ukonde kuti ukole mapazi anga
    ndipo anandibweza.
Anandisiya wopanda chilichonse,
    wolefuka tsiku lonse.

14 “Wazindikira machimo anga onse
    ndipo ndi manja ake anawaluka pamodzi.
Machimowa afika pakhosi panga,
    ndipo Ambuye wandithetsa mphamvu.
Iye wandipereka
    kwa anthu amene sindingalimbane nawo.

15 “Ambuye wakana
    anthu anga onse amphamvu omwe ankakhala nane:
wasonkhanitsa gulu lankhondo kuti lilimbane nane,
    kuti litekedze anyamata anga;
mʼmalo ofinyira mphesa Ambuye wapondereza
    anamwali a Yuda.

16 “Chifukwa cha zimenezi ndikulira
    ndipo maso anga adzaza ndi misozi.
Palibe aliyense pafupi woti anditonthoze,
    palibe aliyense wondilimbitsa mtima.
Ana anga ali okhaokha
    chifukwa mdani watigonjetsa.

17 “Ziyoni wakweza manja ake,
    koma palibe aliyense womutonthoza.
Yehova walamula kuti abale ake
    a Yakobo akhale adani ake;
Yerusalemu wasanduka
    chinthu chodetsedwa pakati pawo.

18 “Yehova ndi wolungama,
    koma ndine ndinawukira malamulo ake.
Imvani inu anthu a mitundu yonse;
    onani masautso anga.
Anyamata ndi anamwali anga
    agwidwa ukapolo.

19 “Ndinayitana abwenzi anga
    koma anandinyenga.
Ansembe ndi akuluakulu anga
    anafa mu mzinda
pamene ankafunafuna chakudya
    kuti akhale ndi moyo.

20 “Inu Yehova, onani mmene ine ndavutikira!
    Ndikuzunzika mʼkati mwanga,
ndipo mu mtima mwanga ndasautsidwa
    chifukwa ndakhala osamvera.
Mʼmisewu anthu akuphedwa,
    ndipo ku mudzi kuli imfa yokhayokha.

21 “Anthu amva kubuwula kwanga,
    koma palibe wonditonthoza.
Adani anga onse amva masautso anga;
    iwo akusangalala pa zimene Inu mwachita.
Lifikitseni tsiku limene munalonjeza lija
    kuti iwonso adzakhale ngati ine.

22 “Lolani kuti ntchito zawo zoyipa zifike pamaso panu;
    muwalange
ngati mmene mwandilangira ine
    chifukwa cha machimo anga onse.
Ndikubuwula kwambiri
    ndipo mtima wanga walefuka.”

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Плач 1

Иерусалим – одинокая вдова

1Как одиноко стоит столица,
    что некогда была многолюдной!
Она стала как вдова,
    а была великой среди народов,
была царицей над областями,
    но стала рабыней.
Горько плачет она ночью,
    и слёзы текут по её щекам.
Нет у неё утешителя
    среди всех возлюбленных[a] её.
Все друзья изменили ей
    и стали врагами.
Иудея пошла в изгнание
    после бед и тяжкого рабства.
Поселилась она среди других народов,
    но не нашла покоя.
Все её преследователи настигли её
    посреди бедствия.
Дороги в Иерусалим[b] плачут,
    потому что никто не идёт на праздник.
Все ворота столицы опустели,
    стонут священнослужители её,
девушки печальны,
    горько и ей самой.
Враги правят ею,
    неприятели её благоденствуют.
Горе послал ей Вечный[c]
    из-за множества её беззаконий.
Дети её пошли в плен,
    враг гонит их перед собой.
Всё великолепие покинуло дочь Сиона[d].
    Вожди её подобны оленям, не находящим пастбища;
    обессиленные они бегут впереди погонщика.
В дни своих бедствий и скитаний
    вспомнила столица о всех драгоценностях,
    которые были у неё в прежние дни.
Когда народ её попал в руки врага,
    никто не помог ей;
враги смотрели на неё
    и смеялись над её поражением.
Ужасно согрешила столица,
    поэтому она и стала нечистой.
Все, кто прославлял её, теперь презирают,
    потому что увидели её наготу.
Да и сама она вздыхает и отворачивается;
    её нечистота замарала ей подол.
И так как она не задумывалась о будущем,
    падение её было ошеломительным,
    и не было у неё утешителя.

– О Вечный, взгляни на моё страдание,
    ведь враг торжествует!

10 Враг похитил у неё всё самое ценное;
    она видит, как в её святилище входят язычники,
    те, кому Ты запретил вступать в Твоё собрание.
11 Весь народ её стонет в поисках хлеба,
    отдаёт драгоценности свои за пищу,
    лишь бы жизнь сохранить.

– О Вечный, обрати Твой взор
    и посмотри, как я унижена!

Вопль Иерусалима

12 – Неужели это не трогает вас, все проходящие мимо?
    Взгляните и посмотрите,
есть ли страдание, подобное моему страданию,
    которое постигло меня,
которое Вечный послал на меня
    в день Своего пылающего гнева?
13 Свыше Он послал огонь,
    послал его в кости мои.
Он раскинул сеть для ног моих,
    опрокинул меня.
Он опустошил меня
    и наполнил дни мои болезнью.
14 Беззакония мои Он взял
    и, связав их, сделал из них ярмо.
Владыка возложил его на шею мою,
    чем ослабил силы мои.
Он отдал меня в руки тех,
    кому я не могу противостоять.
15 Владыка низложил среди меня
    всех сильных моих,
собрал против меня войска,
    чтобы истребить моих юношей;
как в давильне, истоптал Владыка
    девственную дочь Иуды[e].
16 Вот почему я плачу
    и из глаз моих потоками льются слёзы.
Рядом нет никого, кто бы утешил меня,
    оживил бы душу мою.
Дети мои разорены,
    потому что враг одолел их.

17 Сион простирает руки свои,
    но нет никого, кто бы утешил его.
Вечный повелел окружающим народам
    враждовать с Исроилом[f];
Иерусалим стал
    мерзостью среди них.

18 – Праведен Вечный,
    а я была непокорна слову Его.
Послушайте, все народы,
    и взгляните на страдание моё.
Девушки и юноши мои
    пошли в плен.
19 Звал я возлюбленных моих,
    но они меня предали.
Священнослужители и старцы мои
    умирали в городе,
ища себе пищи,
    чтобы сохранить себе жизнь.
20 Взгляни, Вечный, как я страдаю:
    душа моя мается
и сердце потеряло покой,
    потому что я упорно противилась Тебе.
Снаружи меч лишил меня детей,
    а внутри – поселилась смерть.
21 Люди услышали стоны мои,
    но никто меня не утешит.
Все враги мои услышали о бедствии моём
    и были рады тому, что Ты сделал со мною.
Пусть же наступит день,
    объявленный Тобой,
когда с ними случится то же,
    что и со мной.
22 Пусть все их злодеяния предстанут пред Тобой,
    и поступи с ними так же,
как Ты поступил со мною
    за все грехи мои,
потому что многочисленны стоны мои,
    и изнемогает сердце моё.

Notas al pie

  1. Плач 1:2 Возлюбленные – союзники Иудеи, которые предали её, и их боги. Также в ст. 19.
  2. Плач 1:4 Букв.: «Сион».
  3. Плач 1:5 Вечный – на языке оригинала: «Яхве». Под этим именем Всевышний открылся Мусо и народу Исроила (см. Исх. 3:13-15). См. пояснительный словарь.
  4. Плач 1:6 То есть Иерусалим.
  5. Плач 1:15 То есть народ Иудеи.
  6. Плач 1:17 Букв.: «с Якубом». Исроильтяне были потомками Якуба, которому Всевышний дал новое имя – Исроил (см. Нач. 32:27-28).