Bibelen på hverdagsdansk

Salme 99

Herren er en god og retfærdig konge

1Herren er konge, og alle folkeslag bæver.
    Han sidder på en trone af keruber,
        og hele jorden skælver.
Han sidder som konge på Zions bjerg,
    han hersker over alle jordens folkeslag.
De skal ære hans store og herlige navn.
    Hans navn er helligt.
Du store konge, som elsker retfærdighed,
    du har sørget for lighed og retfærdighed i Israel.
Lovpris Herren, vor hellige Gud,
    bøj jer ned for hans fødder,
        for han er hellig.
Moses og Aron var hans præster,
    Samuel en profet, der bad til Gud.
        De påkaldte Herren, og han svarede dem.
Han talte til dem fra skysøjlen,
    og de fulgte den vejledning, han gav dem,
        adlød hans bud og befalinger.
Herre, vor Gud, du svarede dem og var villig til at tilgive,
    selv om du måtte straffe dem for deres synder.
Lovpris Herren, vor Gud,
    tilbed ham på hans hellige bjerg.
        Hellig er Herren.

New International Reader's Version

Psalm 99

Psalm 99

The Lord rules.
    Let the nations tremble.
He sits on his throne between the cherubim.
    Let the earth shake.
Great is the Lord in Zion.
    He is honored over all the nations.
Let them praise his great and wonderful name.
    He is holy.

The King is mighty and loves justice.
    He has set up the rules for fairness.
He has done what is right and fair
    for the people of Jacob.
Honor the Lord our God.
    Worship at his feet.
    He is holy.

Moses and Aaron were two of his priests.
    Samuel was one of those who worshiped him.
They called out to the Lord.
    And he answered them.
He spoke to them from the pillar of cloud.
    They obeyed his laws and the orders he gave them.

Lord our God, you answered them.
    You showed Israel that you are a God who forgives.
    But when they did wrong, you punished them.
Honor the Lord our God.
    Worship at his holy mountain.
    The Lord our God is holy.