Bibelen på hverdagsdansk

Salme 37

De gudløses straf og de gudfrygtiges fremtid

1En sang af David.[a]

At de onde synes at klare sig godt
    må ikke få dig til at misunde dem,
for der kommer en dag, hvor det hele er forbi,
    og de vil falme og visne som blomster.

Bestræb dig på at leve ærligt og sandt.
    Sæt din lid til Herren og gør det gode.
Så vil du opleve glæden fra Herren,
    og han vil give dig, hvad dit hjerte ønsker.

Din fremtid skal du lægge i Herrens hænder,
    stol på ham, så griber han ind.
Bliver du udsat for falske anklager,
    vil Herren selv bevise din uskyld.

Er der en synder, som klarer sig godt,
    skal du ikke blive sur over det.
Sæt dig stille i Herrens nærhed,
    vent tålmodigt, så griber han ind.

For selv om det ikke ser retfærdigt ud,
    skal du ikke fare op i vrede.
De onde får deres straf engang,
    men de, som adlyder Herren, har en lovende fremtid.

10 Glem ikke, at det snart er ude med de onde,
    går man ud og leder efter dem, finder man dem ikke.
11 Men de ydmyge har en fremtid i landet,
    de skal leve i fremgang og fred.

12 Hvorfor er de onde så fulde af had?
    De viger ikke tilbage for at angribe de uskyldige.
13 Men Herren ryster på hovedet ad dem,
    for han ved, at regnskabets time kommer.

14 Intet kan åbenbart standse deres ondskab,
    de griber sværdet og spænder buen.
De overfalder de svage og værgeløse
    og udrydder uskyldige mennesker.
15 Men sværdet skal ramme deres egne hjerter,
    og deres buer skal brækkes itu.

16 Jeg foretrækker gudsfrygt og nøjsomhed
    frem for at få del i forbryderes overflod,
17 for de onde vil uvægerligt få deres straf,
    men Herren velsigner de retsindige.

18 Kun de gudfrygtige har et håb for fremtiden,
    for Herren er hos dem og hjælper dem.
19 I vanskelige tider svigter han dem ikke,
    midt i hungersnøden sørger han for dem.

20 Lovløse mennesker vil få deres straf,
    for Herrens fjender vil ende i en ovn,
        de vil forgå i flammer og røg.

21 Medlidenhed og gavmildhed kendetegner de gudfrygtige,
    mens de gudløse låner uden at betale tilbage.
22 De, som Herren vedkender sig, får landet i eje,
    mens de, som han forkaster, bliver udryddet.

23 Når vi vælger Herrens vej,
    vil han lede vore skridt.
24 Når vi snubler, falder vi ikke,
    for han holder os i hånden.

25 Overalt hvor jeg har færdedes i mit lange liv,
    har jeg aldrig set de gudfrygtige ladt i stikken
        eller deres børn tigge om brød.
26 For de er gavmilde og låner ud med glæde,
    deres børn er til velsignelse for mange.

27 Pas på at holde dig fra det onde og gøre det gode,
    så vil du opleve fremgang og fred.
28 For Herren er god,
    han svigter aldrig dem, der tjener ham.
Han vil altid beskytte og hjælpe dem,
    men den gudløses slægt skal udryddes.
29 De gudfrygtige skal arve landet
    og bo der til evig tid.

30 Retsindige mennesker taler med visdom
    og handler ret.
31 Guds lov er skrevet i deres hjerter,
    derfor farer de aldrig vild.

32 Skurke lægger sig ofte i baghold
    og prøver at få ram på de uskyldige.
33 Men Herren svigter ikke dem, der stoler på ham,
    han får dem frikendt, hvis de stilles for retten.

34 Tålmodigt må du vente på Herren og vandre på hans vej.
    Så vil du få landet i eje.
        Du får lov at se de gudløses undergang.

35 Voldsmænd er store og stærke
    som mægtige knejsende træer.
36 Men går man senere forbi deres hus, er de væk.
    Det er forgæves at kigge efter dem.

37 Ydmyge og ærlige mennesker bør du lægge mærke til,
    for de, der skaber fred, har en lykkelig fremtid.
38 Men gudløse oprørere skal udryddes,
    de onde har ingen fremtid.
39 Herren beskytter dem, der adlyder ham,
    han redder dem ud af deres problemer.
40 Han hjælper dem og befrier dem,
    han redder dem fra de ondes angreb,
        for de søger tilflugt hos ham.

Notas al pie

  1. 37,1 Sangen er akrostisk, dvs. hvert afsnit begynder med et nyt bogstav i alfabetisk rækkefølge. I oversættelsen har vi udeladt de udanske bogstaver c, q, w, x, z, så rækkefølgen bliver a, b, d, e, f, g, h…

Swedish Contemporary Bible

Psalms 37

Psalm 37

Kontrasten mellan den rättfärdige och den gudlöse

1Av David.

Upprörs inte över de onda,

avundas inte dem som gör orätt.

2Snart vissnar de bort som gräset

och försvinner som gröna växter.

3Förtrösta på Herren och gör det goda,

så kommer du att få leva i trygghet i landet.

4Gläd dig i Herren!

Då kommer han att ge dig vad ditt hjärta önskar.

5Överlåt din väg åt Herren, lita på honom,

för han ska göra det.

6Han ska låta din rättfärdighet lysa som gryningens ljus,

din rättvisa som middagssolen.

7Var stilla inför Herren, vänta på honom.

Upprörs inte över den framgångsrike

som genomför sina intriger.

8Låt inte din vrede ta överhanden, vänd dig från den!

Reta inte upp dig, för det medför bara ont.

9De som gör ont ska utrotas,

men de som hoppas på Herren ska ärva landet.

10Det dröjer inte länge förrän den gudlöse är borta,

och du söker på hans plats, men han finns inte där.

11Men de ödmjuka får ärva landet

och glädjas åt stor frid[a].

12Den gudlöse har onda planer mot den rättfärdige

och biter samman sina tänder mot honom.

13Men Herren ler åt honom,

för han ser hans dag komma.

14De gudlösa drar sina svärd och spänner sina bågar

för att slå ner de fattiga och förtryckta,

slakta dem som är uppriktiga.

15Men deras svärd kommer att tränga in i deras egna hjärtan,

och alla deras bågar ska brytas sönder.

16Den rättfärdiges små ägodelar är bättre

än många gudlösas rikedom[b].

17De gudlösas makt ska brytas,

men Herren stöder de rättfärdiga.

18Herren känner till de frommas levnadsdagar,

och deras arv består för evigt.

19De kommer inte på skam i onda tider,

i tider av hunger har de gott om mat.

20Men de gudlösa går under,

Herrens fiender går förlorade som ängarnas prakt,

de försvinner som rök.

21Den gudlöse lånar men betalar inte tillbaka.

Den rättfärdige är generös med sina gåvor.

22De som välsignas av Herren ska ärva landet,

men de som förbannas av honom kommer att utrotas.

23Herren gör människans steg stadiga,

han gläder sig över hennes väg.

24Om hon snubblar faller hon inte,

för Herren fattar hennes hand.

25Jag har varit ung och är nu gammal,

men jag har aldrig sett en rättfärdig övergiven,

ej heller hans barn tigga om bröd.

26Han är alltid generös och lånar ut till andra,

och hans barn är till välsignelse[c].

27Vänd dig bort från det onda och gör det goda,

så får du bo där för evigt.

28Herren älskar rättvisa,

och han överger inte sina fromma.

Han beskyddar dem för evigt,

men de gudlösas efterkommande ska förgås.

29De rättfärdiga ska få ärva landet

och bo där för all framtid.

30Den rättfärdiges mun talar visdom

och hans tunga det som är rätt.

31Hans Guds lag finns i hans inre,

och hans fötter vacklar inte.

32Den gudlöse spionerar på den rättfärdige

och söker tillfälle att döda honom.

33Men Herren överlämnar honom inte åt dennes våld

och låter honom inte bli dömd när han ställs inför rätta.

34Vänta på Herren och håll dig på hans väg.

Han ska upphöja dig, och du ska få ärva landet.

När de onda utrotas, ska du få se det.

35Jag såg en gudlös våldsverkare,

som bredde ut sig likt ett frodigt träd.[d]

36Men det var snart över och han var borta.

Jag sökte efter honom men kunde inte hitta honom.

37Betrakta den oskyldige, se på den rättsinnige

– det finns en framtid för fridens man!

38Men syndarna förgås allesammans,

och de gudlösas framtid skärs av.

39De rättfärdigas räddning kommer från Herren,

han är deras fästning i nödens tid.

40Herren hjälper och befriar dem,

han befriar dem från de gudlösa

och räddar dem då de tar sin tillflykt till honom.

Notas al pie

  1. 37:11 frid (eller fred) är här, liksom på många ställen i Gamla testamentet, en begränsad översättning, eftersom vi saknar ord för det hebreiska ordet, som betecknar egentligen allt som är gott för människan, lycka, framgång osv.
  2. 37:16 Enligt Septuaginta m.fl.: …än syndarens stora rikedom.
  3. 37:26 Eller …hans barn är välsignade.
  4. 37:35 Grundtextens exakta innebörd är osäker.