Bibelen på hverdagsdansk

Salme 29

Lovprisning til skabningens Herre

1En sang af David.

Pris Herren, hele himlens hær,
    for han har al magt og herlighed.
Giv Herren den ære, der tilkommer ham,
    kom til hans trone i tilbedelse.
Hans røst runger over de sorte skyer,
    den Almægtige tordner fra sin himmel.
Der er styrke i hans stemme,
    han taler med umådelig kraft.
Hans stemme splintrer de største træer,
    knækker Libanons stolte cedre.
Den får Libanon og Hermon til at hoppe,
    som var de kalve eller unge tyre.
Når Herren taler,
    springer lynene frem.
Hans røst får landet til at skælve,
    selv Kadeshørkenen begynder at ryste.
Hans råb får træerne til at bøje sig,
    og bladene falder til jorden.
        Alle i hans helligdom råber: „Giv ære til Gud!”
10 Han herskede over syndfloden,
    han er Konge over alt til evig tid.
11 Han styrker sit folk,
    velsigner det med fred.

The Message

Psalm 29

A David Psalm

11-2 Bravo, God, bravo!
    Gods and all angels shout, “Encore!”
In awe before the glory,
    in awe before God’s visible power.
Stand at attention!
    Dress your best to honor him!

God thunders across the waters,
Brilliant, his voice and his face, streaming brightness—
God, across the flood waters.

God’s thunder tympanic,
God’s thunder symphonic.

God’s thunder smashes cedars,
God topples the northern cedars.

The mountain ranges skip like spring colts,
The high ridges jump like wild kid goats.

7-8 God’s thunder spits fire.
God thunders, the wilderness quakes;
He makes the desert of Kadesh shake.

God’s thunder sets the oak trees dancing
A wild dance, whirling; the pelting rain strips their branches.
We fall to our knees—we call out, “Glory!”

10 Above the floodwaters is God’s throne
    from which his power flows,
    from which he rules the world.

11 God makes his people strong.
God gives his people peace.