Bibelen på hverdagsdansk

Salme 16

Glæden i Guds nærvær

1En sang af David.

Åh, Gud, beskyt mig,
    for jeg søger ly hos dig.
Du er min Herre, og alt det gode,
    jeg har oplevet, kommer fra dig.

De gudfrygtige i landet er mine helte,
    og jeg glæder mig over dem.
Men de, som tilbeder andre guder,
    oplever mange sorger.
Jeg vil ikke nævne deres guders navne
    eller være med til at bringe dem ofre.

Herre, du opfylder alle mine behov,
    mit liv er i dine hænder.
Du har velsignet mig med et herligt land
    og givet mig en vidunderlig arv.

Jeg vil prise Herren, min Rådgiver,
    selv om natten vejleder han mig.
Jeg stoler altid på Herren.
    Han står ved min side, så jeg ikke falder.
Derfor kan jeg fryde mig og synge glædessange.
    Også mit legeme er i sikkerhed,
10 for du vil ikke efterlade mig blandt de døde.
    Du vil ikke lade din hengivne tjener gå i forrådnelse.
11 Du har vist mig vejen til livet,
    hos dig fyldes jeg med glæde,
        du giver mig den evige herlighed.

The Message

Psalm 16

A David Song

11-2 Keep me safe, O God,
    I’ve run for dear life to you.
I say to God, “Be my Lord!”
    Without you, nothing makes sense.

And these God-chosen lives all around—
    what splendid friends they make!

Don’t just go shopping for a god.
    Gods are not for sale.
I swear I’ll never treat god-names
    like brand-names.

5-6 My choice is you, God, first and only.
    And now I find I’m your choice!
You set me up with a house and yard.
    And then you made me your heir!

7-8 The wise counsel God gives when I’m awake
    is confirmed by my sleeping heart.
Day and night I’ll stick with God;
    I’ve got a good thing going and I’m not letting go.

9-10 I’m happy from the inside out,
    and from the outside in, I’m firmly formed.
You canceled my ticket to hell—
    that’s not my destination!

11 Now you’ve got my feet on the life path,
    all radiant from the shining of your face.
Ever since you took my hand,
    I’m on the right way.