Bibelen på hverdagsdansk

Salme 149

Guds folks triumf

1Halleluja!
Syng en ny sang for Herren,
    pris ham i de gudfrygtiges forsamling.
Israel, glæd dig over din Skaber,
    Jerusalem, bryd ud i takkesang for din konge.
Pris ham ved at danse af glæde,
    lovsyng ham med tamburiner og lyrer.
Herren fryder sig over sit folk,
    han kommer de ydmyge til undsætning.

Lad de gudfrygtige fryde sig over sejren,
    juble af glæde natten igennem.
Med lovsang til Gud i hjerte og mund,
    og et tveægget sværd i hånden,
fuldbyrder de Guds dom over nationerne
    og udfører straffen over de fremmede folkeslag.
De lægger fjendernes konger i lænker
    og stormændene i fodjern.
De udfører den dom, der er afsagt,
    men Guds trofaste tjenere vil blive æret.
Halleluja!

New International Version - UK

Psalm 149

Psalm 149

Praise the Lord.[a]

Sing to the Lord a new song,
    his praise in the assembly of his faithful people.

Let Israel rejoice in their Maker;
    let the people of Zion be glad in their King.
Let them praise his name with dancing
    and make music to him with tambourine and harp.
For the Lord takes delight in his people;
    he crowns the humble with victory.
Let his faithful people rejoice in this honour
    and sing for joy on their beds.

May the praise of God be in their mouths
    and a double-edged sword in their hands,
to inflict vengeance on the nations
    and punishment on the peoples,
to bind their kings with fetters,
    their nobles with shackles of iron,
to carry out the sentence written against them –
    this is the glory of all his faithful people.

Praise the Lord.

Notas al pie

  1. Psalm 149:1 Hebrew Hallelu Yah; also in verse 9